שאלות ותשובות

מהי תכנית הלימודים במגמה?

הלימודים מתקיימים יומיים באוניברסיטה ויום בשדה. בשנה א' הלימודים מתקיימים בימים ג' ו-ד'. בשנה ב' ביום ג' . הלימודים מתחילים בסמסטר א' ונפרסים על-פני ארבעה סמסטרים. בשל אופיה ההכשרתי של המגמה, כל הסטודנטים מחויבים לתכנית לימודים מלאה. ניתן לדחות קורסי בחירה והשלמת כתיבת עבודת תיזה לשנה נוספת בתיאום עם ראש המגמה.

במה הלימודים מתמקדים?

תכנית הלימודים מתייחסת לזהות הלקוח שאיתו היועץ עובד: מהרמה של הפרט (פסיכופתולוגיה של הילדות וההתבגרות, גישות וכלים בבחירת תחום לימודים ומקצוע, לקויי למידה ותפקיד היועץ, תקשורת בין-אישית בעבודת היועץ, תהליכים טיפוליים בהתערבות אינדיבידואלית, יסודות הגישה הייעוצית), דרך רמת הקבוצה (תהליכים קבוצתיים בעבודת היועץ, איתור והערכת צרכים בבניית מערכי התערבות ייעוצית), מסגרת המשפחה (הורות: התפתחות ושינוי) ועד הרמה המערכתית (יישומי הייעוץ הארגוני, יסודות הגישה הייעוצית). תכנית הלימודים נפרסת על פני שנתיים של לימודים ושל עבודה מעשית בבתי ספר. בשנה א' העבודה המעשית וההדרכה מתמקדות בפיתוח מיומנויות וטכניקות ייעוציות לקידום התערבויות פרטניות, בעוד שבשנה ב' העבודה המעשית וההדרכה מתמקדות בהתערבויות קבוצתיות במסגרות חינוכיות. כמו כן, התלמידים במגמה רוכשים כלים אמפיריים לביצוע מחקרים בתחום הייעוץ ומתנסים במחקר (כמותני או איכותני). 

מה התואר מקנה?

התעודה שאנו מעניקים היא MA בחינוך במגמת ייעוץ חינוכי. 
הבוגרים שלנו מועסקים כיועצים בבתי ספר, במסגרות פרטיות שונות, במוסדות להשכלה גבוהה ועוד. 

האם התואר מקנה תעודת הוראה?

התואר אינו כולל תעודת הוראה. תעודת הוראה אינה נדרשת על מנת ללמוד במגמה לייעוץ חינוכי. יחד עם זאת, משרד החינוך דורש תעודת הוראה מבעלי תואר שני בייעוץ המעוניינים לעסוק בייעוץ בבתי ספר. 
מידע לגבי לימודי תעודת הוראה 

האם ניתן להגיש מועמדות במהלך השנה השלישית לתואר הראשון?

כן, ניתן להגיש מועמדות במהלך השנה השלישית לתואר הראשון. עם זאת, שימו לב שגם במקרה זה עליכם לעמוד בתנאי הקבלה הבסיסיים להגשת מועמדות. בהרשמה יש לצרף תדפיס לימודים רשמי ובו רשימת הקורסים שנלמדו עד כה עם ציוני ביניים בכל תחום ואישור על יתרת החובות לתואר. סטודנטים שיתקבלו במהלך שנתם האחרונה לתואר הראשון מתחייבים לסיים את חובות התואר הראשון עד לתחילת התואר השני. 

האם יש צורך בלימודי השלמה?

סטודנטים שלא למדו בתואר הראשון קורסים בסטטיסטיקה, מחקר בחינוך ופסיכולוגיה התפתחותית ידרשו לקורסי השלמה. הדרישה להשלמות תיקבע על סמך גיליון הציונים של התואר הראשון לאחר הקבלה ללימודים במגמה. את קורסי ההשלמה יצטרך הסטודנט ללמוד במהלך השנה הראשונה של הלימודים, במקביל להתחלת הלימודים במגמה.

השלמה בסטטיסטיקה (37212) – 2 נ"ז 
השלמה במחקר בחינוך (37225)  – 2 נ"ז 
פסיכולוגיה התפתחותית (34507) – 4 נ"ז 

התלמידים יהיו חייבים לסיים את קורסי ההשלמה בהם חויבו עד תום שנת הלימודים הראשונה לתואר. 

תלמידים הלומדים במסלול הלא מחקרי יהיו חייבים לסיים את לימודי ההשלמה בציון ממוצע של 80 לפחות. תלמידים הלומדים במסלול המחקרי יהיו חייבים לסיים את לימודי ההשלמה בציון של 85 לפחות 
 
לאחר הקבלה, ייעשה בירור אישי בנוגע להשלמות בהן יש צורך. תלמידים ללא רקע מתאים נדרשים ללימודי השלמה בהיקף עד חמש שעות שבועיות, הכרוך בתשלום שכר לימוד נוסף). 

מה עושים בעבודה מעשית?

הסטודנט מתלווה ליועץ באחד מבתי הספר ליום אחד שלם בשבוע במשך שנת הלימודים, מבצע התערבויות ייעוציות פרטניות (בשנה א') וקבוצתיות.(בשנה ב') ומתנסה במגוון תפקידי הייעוץ במערכת החינוכית (התנסות באבחון ומיפוי מערכתי, יעוץ לפרט, עבודה קבוצתית, תהליכי  היוועצות ותאום, בניית תוכנית עבודה ותוכניות התערבות ועוד).

על עבודתם המעשית מקבלים התלמידים הדרכה קבועה באוניברסיטה: הדרכה קבוצתית - אחת לשבוע (סביב צרכים, דילמות ותהליכים שעוברים הסטודנטים בעבודה הפרטנית והקבוצתית) והדרכה אינדיבידואלית - בהתאם לצורך. בנוסף מקבלים ליווי מהיועצת המאמנת במסגרת בית הספר שאליו שובצו. 

מהי עלות הלימודים?

בגלל היקף הלימודים המורחב במגמה (הכולל גם הדרכות וגם הכשרה מעשית) שכר הלימוד עד קבלת התואר הוא מעל 200% ויכול להגיע עד 250%.

למידע בנושאי שכר הלימוד יש לפנות למדור לחשבונות סטודנטים
סטודנט שהתקבל לתואר מוסמך וחייב במקביל גם בשעות השלמה ישלם שכר-לימוד עבור שעות אלה בנוסף על שכר הלימוד המתחייב מלימודי המוסמך. התשלום בגין שעות השלמה אינו חלק משכר הלימוד המצטבר לתואר מוסמך