תנאי קבלה וסדרי הרשמה

תנאי קבלה

ציונים

ציון ממוצע של 83 לפחות בלימודי תואר הבוגר (יתרון לבעלי ציון 87 ומעלה).

תחום לימודים תואר ראשון

עדיפות לבעלי תואר בוגר בתחומים רלוונטיים (כגון: חינוך, מדעי ההתנהגות, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת).

רקע מקצועי

 וותק של שנתיים לפחות בעבודה חינוכית, ייעוצית, חברתית, קהילתית או טיפולית.

ראיון אישי

ראיון אישי וקבוצתי עם חברי סגל המגמה (יתכן זימון ליותר מראיון אחד).

התחייבות וימי לימודים

התחייבות ללימודים מלאים: יומיים באוניברסיטה ויום בשדה (ראו תכנית הלימודים בשנתון האוניברסיטה). בשנה א' הלימודים מתקיימים בימי ג' ו-ד'. בשנה ב' הלימודים מתקיימים ביום ג'. יום ההתנסות בשדה גמיש בתיאום בין הסטודנט/ית למסגרת הלימודית אליה הוא/היא משובצ/ת. לא תתאפשר עבודה מעשית בימי ו'.

פירוט לגבי תכנית הלימודים בשנתון האוניברסיטה (יש לבחור "פקולטה: פקולטה למדעי הרוח" > "חוג: חינוך-ייעוץ חינוכי" > "מסלולים" יש לבחור: "מסלול מחקרי" או "מסלול לא מחקרי" או "מסלול מזרח ירושלים" > "תואר: תואר מוסמך").

קורסי השלמה

סטודנטים שלא למדו בתואר הראשון קורסים בסטטיסטיקה, מחקר בחינוך ופסיכולוגיה התפתחותית ידרשו לקורסי השלמה. הדרישה להשלמות תיקבע על סמך גיליון הציונים של התואר הראשון לאחר הקבלה ללימודים במגמה. את קורסי ההשלמה יצטרך הסטודנט ללמוד במהלך השנה הראשונה של הלימודים, במקביל להתחלת הלימודים במגמה.

 • השלמה בסטטיסטיקה (37212) – 2 נ"ז 
 • השלמה במחקר בחינוך (37225)  – 2 נ"ז 
 • פסיכולוגיה התפתחותית (34507) – 4 נ"ז

לתשומת לבכם

 • המגמה קולטת מדי שנה כ-20-24 תלמידים חדשים. יתקבלו סטודנטים בעלי הנתונים הגבוהים ביותר ביחס לציוני התואר הראשון, ציוני הראיונות והניסיון המקצועי.
 • אין דרישה לתעודת הוראה כתנאי לקבלה למגמה. עם זאת, על מנת לממש עבודה בפועל בייעוץ חינוכי במסגרות של משרד החינוך, נדרשת תעודת הוראה. לפיכך, אנו ממליצים לשלב את לימודי תעודת ההוראה במהלך הלימודים במגמה.

סדרי הרשמה

ברמה אוניברסיטאית

תלמידים שלמדו בארץ נרשמים במדור לרישום ולקבלת תלמידים של האוניברסיטה העברית באמצעות הרישום המקוון באתר האוניברסיטה העברית - יש לצרף מסמכים על פי הדרישות המופיעות באתר.

ברמת בית הספר לחינוך

באמצעות יצירת חשבון במערכת ההרשמה, מילוי פרטים וצירוף גיליון ציונים חתום בחותמת האוניברסיטה/המכללה בה נלמד התואר הראשון ,הכולל ממוצע לתואר בוגר ואישור זכאות לתואר בוגר.

כיצד נרשמים? חוברת הסבר לרישום למגמה לייעוץ חינוכי.

  מסלול הייעוץ החינוכי למזרח ירושלים

  במקביל לתכנית הרגילה, מתקיימת קבוצה ייחודית עבור תלמידים ממזרח העיר ירושלים, עם התאמות ייחודיות לקבוצה זו. להנחיות והגשת מועמדות לתכנית מזרח ירושלים ניתן לפנות לדורין בטלפון: 026298161 או במייל: AjDoreen@jerusalem.muni.il.

  לפרטים נוספים אודות התכנית יש לפנות לרכזת המגמה גב' בת חן שופמן.

  מועמדים שלמדו את התואר בחו"ל

  מועמדים שלמדו את התואר בחו"ל מתבקשים להירשם במדור רישום וקבלת תלמידים מחו"ל. ניתן לפנות ליועצים של מדור רישום וקבלה תלמידים מחו"ל למידע נוסף.

  תאריכי הרשמה

  19.1.2020 - 31.7.2020

  לתשומת לבכם

  • לא יטופלו בקשותיהם של מועמדים שלא השלימו את שני הליכי ההרשמה ולא צירפו את כל המסמכים הנדרשים.
  • המגמה לא דנה בפניות של מועמדים אשר רשמו את המגמה לייעוץ בטופס ההרשמה בעדיפות שנייה.