מבנה הלימודים

כל הסטודנטים במגמה חייבים ללמוד תכנית מלאה במשך שתי שנות לימוד. ניתן לדחות קורסי בחירה והשלמת כתיבת עבודת תיזה לשנה נוספת בתיאום עם ראש המגמה.

הלימודים מתחילים בסמסטר א' ונפרסים על-פני ארבעה סמסטרים. בשנה א' הלימודים מתקיימים בימים ג' ו-ד'. בשנה ב' הלימודים מתקיימים ביום ג'. בכל שנה, הסטודנטים נדרשים לפנות יום נוסף לעבודה מעשית, מעבר לימים בהם מרוכזים השיעורים וההדרכה הקבוצתית. 

הלימודים במגמה כוללים קורסים תיאורטיים לצד הכשרה מעשית.

קורסים תיאורטיים

שנה א'

מתמקדת בלמידה של קורסי בסיס סביב עבודת היועצ/ת החינוכי/ת, האתגרים והמיומנויות הנדרשות בעבודתו/ה, כאשר הדגש הוא במיוחד על עבודה פרטנית של היועצ/ת. בין קורסים אלו נלמדים: יסודות הגישה הייעוצית, תקשורת בינאישית בעבודת היועץ, היבטים תרבותיים בייעוץ, יעוץ בעידן הדיגיטלי, פיתוח כישורים חברתיים, וגישות וכלים בבחירת תחום לימודים ומקצוע. כמו כן נלמדים קורסים המעשירים את הידע של היועץ בממשק בין העבודה היעוצית והעבודה הטיפולית-פסיכולוגית. כדוגמת, פסיכופתולוגיה של הילדות וההתבגרות, תהליכים טיפוליים בהתערבות אינדיווידאולית והתערבות במצבי משבר ביחיד ובמשפחה.

שנה ב'

מוקדשת להעמקה של היסודות שנלמדו ובהרחבת רפרטואר הידע והמיומנות של היועצ/ת לתחום העבודה המערכתית- היוועצות עם גורמי חינוך, עבודה עם הורים ועבודה קבוצתית עם תלמידים. בין הקורסים הנלמדים נמנים: תהליכים קבוצתיים בעבודת היועץ, היבטים תיאורטיים של הנחיית קבוצות, מיומנויות, תכניות מניעה והתערבות בייעוץ החינוכי, יישומי הייעוץ הארגוני, הורות התפתחות ושינוי, היוועצות: תיאוריה והלכה למעשה וליקויי למידה ותפקיד היועץ.

הכשרה מעשית

במסגרת של עבודה מעשית מתנסים התלמידים בעבודה פרטנית (שנה א') וקבוצתית (שנה ב') ובמגוון תפקידי הייעוץ במערכת החינוכית

מטרות ההכשרה המעשית

  1. גיבוש תפיסה אינטגרטיבית של מקצוע הייעוץ החינוכי.
  2. הכרות עם המערכת החינוכית על כל מרכיביה ועם עבודת היועץ על מכלול תפקידיו.
  3. התנסות בתפקידי היועץ/ת החינוכי/ת ובהם: התנסות באבחון ומיפוי מערכתי, יעוץ לפרט, עבודה קבוצתית, תהליכי  היוועצות ותאום, בניית תוכנית עבודה ותוכניות התערבות.
  4. אימון בתהליכי משוב ורפלקציה על ההתנסויות.
  5. שימוש בידע מחקרי עדכני כבסיס לדרכי ההתערבות.
  6. השתתפות פעילה בפורום היוועצות עמיתים (בסדנה המלווה), כחלק מהבניית תפיסות ייעוציות ודרכי פעולה.
  7. פיתוח יוזמה ייעוצית ויישומה.
  8. פיתוח תפיסה ייעוצית רב תרבותית.

על עבודתם המעשית מקבלים התלמידים הדרכה קבועה באוניברסיטה: הדרכה קבוצתית - אחת לשבוע (סביב צרכים, דילמות ותהליכים שעוברים הסטודנטים בעבודה הפרטנית והקבוצתית) והדרכה אינדיבידואלית - בהתאם לצורך. בנוסף מקבלים ליווי מהיועצת המאמנת במסגרת בית הספר שאליו שובצו. מעבר משנה א' לשנה ב' מותנה במילוי כל חובות הקורסים והפרקטיקום וקבלת הערכה חיובית מהיועצת המאמנת וממדריכות קורסי הפרקטיקום

יום ההתנסות בשדה גמיש בתיאום בין הסטודנט/ית למסגרת הלימודית אליה הוא/היא משובצ/ת. לא תתאפשר עבודה מעשית בימי ו'.

חוברת הסבר בנושא ההכשרה המעשית.

ריכוז נקודות זכות לסטודנטים המתחילים בשנה"ל תש"ף

* ש"ש שעות שבועיות
נ"ז נקודות זכות
מסלול מחקרי (עם תיזה) מסלול לא מחקרי (ללא תיזה)
קורסי מחקר 3 ש"ש* – 6 נ"ז* 2 ש"ש – 4 נ"ז
קורסי מלווה תזה 1 ש"ש - 2 נ"ז -
קורסי חובה במגמה 14 ש"ש – 28 נ"ז 14 ש"ש – 28 נ"ז
קורסי בחירה בחוג לחינוך - 2 ש"ש – 4 נ"ז
הכשרה מקצועית 2 ש"ש – 4 נ"ז 2 ש"ש – 4 נ"ז
סדנאות מלוות הכשרה מעשית 6 ש"ש – 12 נ"ז 6 ש"ש – 12 נ"ז
עבודות סמינריוניות אחת במגמה שתי עבודות: לפחות אחת במגמה
סה"כ שעות/נקודות 26 ש"ש – 52 נ"ז 26 ש"ש – 52 נ"ז

 

עבודה סמינריונית

מסלול מחקרי

הגשת עבודה סמינריונית אחת בלבד עד סוף שנה א'. העבודה צריכה להיכתב בתוך המגמה לייעוץ, כלומר במסגרת קורס חובה או קורס בחירה של המגמה. כתיבת העבודה אינה מזכה בנקודות זכות.

מסלול לא מחקרי

הגשת שתי עבודות סמינריוניות (לפחות אחת מהן צריכה להיכתב בתוך המגמה לייעוץ, כלומר במסגרת קורס חובה או קורס בחירה של המגמה). קיימת חובת הגשת עבודה סמינריונית אחת עד סוף שנה א'. שתי העבודות צריכות להיות מונחות על ידי שני מנחים שונים. כתיבת העבודה אינה מזכה בנקודות זכות.

פירוט תכנית לימודים

פירוט לגבי תכנית הלימודים בשנתון האוניברסיטה:
יש לבחור "פקולטה: פקולטה למדעי הרוח" > "חוג: חינוך-ייעוץ חינוכי" > "מסלולים" יש לבחור: "מסלול מחקרי" או "מסלול לא מחקרי" או "מסלול מזרח ירושלים" > "תואר: תואר מוסמך".