מבנה הלימודים

סטודנטים בכיתה

 

הלימודים כוללים קורסים תיאורטיים לצד הכשרה מעשית.

קורסים תיאורטיים

שנת הלימודים הראשונה מוקדשת ללמידה תיאורטית של תהליכי שפה, קוגניציה מספרית, קשב וניהול, של מאפייני לקויות הלמידה והפרעת הקשב וריכוז, וכן של עקרונות מדידה והערכה.

הכשרה מעשית

להכשרה המעשית שני מרכיבים:

לימוד של תהליך האבחון של לקויות למידה

לימוד זה כולל את הכרת המבחנים השונים, ובנוסף לכך, התנסות קלינית באבחון של ילדים ושל מבוגרים. אבחון הילדים מתקיים בקליניקה מיוחדת שנבנתה לצורכי לימודים בקמפוס הר הצופים של האוניברסיטה. אבחון המבוגרים מתקיים במרכז אבחון לקויות הלמידה של האוניברסיטה. כמו כן מתקיימות סדנאות מלוות שבהן נבדק תהליך האבחון מפרספקטיבות שונות. שלב זה של הפרקטיקום מתקיים בשנה השנייה ללימודים. תלמידים שיהיו מעוניינים יוכלו להעמיק את התנסותם באבחון של מבוגרים במסגרת עבודה כבוחנים במרכז אבחון לקויות למידה של האוניברסיטה תמורת שכר סטודנט. העבודה כבוחנים תהייה בהדרכה צמודה מטעם המרכז. מספר המקומות מוגבל.

התהליך הטיפולי

לימוד זה כולל היחשפות לתהליך הטיפולי במסגרת של הקליניקה, ומלווה בסדנאות, שבהן ילמדו הסטודנטים דרכי טיפול בכל אחד מהליקויים שבהם מתרכזים הלימודים במגמה. הסטודנטים יתנסו בדרכי טיפול בהדרכת מדריכת הקליניקה וכן על ידי צפייה בתהליך טיפולי הניתן על ידי מדריכות הקליניקה. שלב זה של הפרקטיקום מתקיים במהלך השנה השנייה ללימודים.

ריכוז נקודות זכות לסטודנטים המתחילים בשנה"ל תש"ף

* ש"ש שעות שבועיות
נ"ז נקודות זכות
מסלול מחקרי (עם תיזה) מסלול לא מחקרי (ללא תיזה)
קורסי מחקר 3 ש"ש* – 6 נ"ז* 2 ש"ש – 4 נ"ז
קורסי מלווה תזה 1 ש"ש – 2 נ"ז -
קורסי חובה במגמה 12.5 ש"ש - 25 נ"ז 12.5 ש"ש - 25 נ"ז
סמינר במגמה 1 ש"ש – 2 נ"ז 1 ש"ש – 2 נ"ז
פרקטיקום והדרכה 13.5 ש"ש – 27 נ"ז 13.5 ש"ש – 27 נ"ז
קורסי בחירה מחוץ לחוג או בחוג לחינוך - 1 ש"ש – 2 נ"ז
עבודות סמינריוניות אחת במגמה שתי עבודות: לפחות אחת במגמה
סה"כ שעות/נקודות 31 ש"ש – 62 נ"ז 30 ש"ש – 60 נ"ז

 

פירוט תכנית לימודים

פירוט לגבי תכנית הלימודים בשנתון האוניברסיטה.
יש לבחור "פקולטה: פקולטה למדעי הרוח" > "חוג: חינוך-לקויות למידה" > "מסלולים" יש לבחור: "מסלול מחקרי" או "מסלול לא מחקרי" > "תואר: תואר מוסמך".