קישורים שימושיים

טפסים שימושיים לסטודנטים

להלן רשימת טפסים מקוונים לסטודנטים בבית הספר לחינוך. אופן מילוי והגשת הטפסים יתבצע באופן מקוון ישירות למזכירות החוג לחינוך, בקשות וטפסים אשר יגיעו לפקולטה למדעי הרוח יוחזרו אלינו ויעכבו את מתן התשובה.

מילוי הטופס באמצעות המערכת הינו פשוט וקל, אם בכל זאת נתקלתם בבעיה, ניתן לפנות לגב' אושרה פנחסי

לתשומת ליבכם: תשובות הועדה תגענה ישירות לתיבת הדוא"ל האוניברסיטאית (username@mail.huji.ac.il).

טפסים כלליים

טפסים לתואר ראשון

טפסים לתואר שני

טפסים לתעודת הוראה

טפסים להשלמה למחקר

טפסים לרישום במעמד מיוחד (תלמיד לא מן המניין)