לסגל

מזכירות לענייני הוראה ותלמידים

סגל מזכירות החוג לחינוך

סגל מזכירות המחלקה ללימודי הוראה

סגל מזכירות המחלקה לפיתוח הוראה

חשבות

ניתן לפנות לאנה הלאלי-פנין, חשבת

כוח אדם

ניתן לפנות למיטל אמטי, עוזרת מינהל

תחזוקה

ניתן לפנות לשלמה שוקרון בקבלת מפתחות לחדרים, ענייני ניקיון, ענייני בטיחות, שאלות על צילומים, תיקונים ותחזוקה

מחשוב

לעזרה בפתיחת חשבונות, שימוש במודל, ייעוץ או כל שאלה הקשורה למחשוב ניתן לפנות למתאם המחשוב של בית הספר: ארקדי וורונין

קישורים שימושיים

עלון מידע למרצה חדש - בית הספר לחינוך

לוח השנה האקדמית

מודל

נהלים ותקנונים

ספריות ומאגרי מידע

עדכון סילבוסים - הנחיות למרצים

שנתון

שרות SAMBA/VPN של האוניברסיטה