לסגל

רשימת סגל

מזכירות לענייני הוראה ותלמידים

חשבות

ניתן לפנות לאנה הלאלי-פנין, חשבת

כוח אדם

ניתן לפנות למיטל אמטי, עוזרת מינהל

תחזוקה

ניתן לפנות לשלמה שוקרון בקבלת מפתחות לחדרים, ענייני ניקיון, ענייני בטיחות, שאלות על צילומים, תיקונים ותחזוקה

מחשוב

לעזרה בפתיחת חשבונות, שימוש במודל, ייעוץ או כל שאלה הקשורה למחשוב ניתן לפנות למתאם המחשוב של בית הספר: ארקדי וורונין

קישורים שימושיים

ועדת אתיקה

קורס אתיקה

הנחיות למבחנים ועבודות

הנחיות לעבודות סמינריוניות לתואר ראשון ושני

הנחיות וטפסים לתזה

הנחיות וטפסים לדוקטורט