קישורים שימושיים

תואר שני

הלימודים לתואר שני מתמקדים בהיבטים העיוניים והמחקריים בתחומי החינוך השונים. מספר מגמות מכשירות בעלי מקצוע לתפקידי הדרכה, טיפול, ניהול וייעוץ במערכת החינוך.

הלימודים למוסמך בחינוך מתקיימים במסלולים הבאים: מסלול מחקרי ומסלול לא מחקרי.

יעוץ לימודים

ראשת החוג לחינוך- פרופ' יפעת בן-דוד קוליקנט

ראש תחום הוראה ותלמידים- גב' אושרה פנחסי

רכזת לימודי מוסמך- גב' עדנה אלפרון

שעות קבלה במזכירות תלמידים:

שעות קבלה: ב', ג', ד' 10:00 - 13:00 , 14:00 - 15:00

שעות קבלה: יום ה' 10:00 - 12:30

טלפון: 02-5882028

ברושור על הלימודים לתואר מוסמך בחינוך