אודות המגמה

המגמה מתמקדת בחזון ובהשקפת העולם שאמורה ללוות את המעשה החינוכי על כל שלוחותיו. בלימודיו במגמה יפגוש הסטודנט מגוון רחב של חזונות, השקפות עולם, פילוסופיות ואידאולוגיות של החינוך - תוך ניתוח ופירוש כתביהם של הוגים חינוכיים מקוריים מן העבר ומן ההווה. מגוון הנושאים הנחקרים במגמה על ידי תלמידי תואר מוסמךודוקטור עצום - למן העמקה בהוגים קלאסיים ועד לחקר מגמות חינוכיות בנות זמננו. השאלות שבהן עוסקת הפילוסופיה של החינוך בין היתר הן: מהן מטרות החינוך? מה בין חינוך לאינדוקטרינציה? למי הזכות לחנך? מה בין הוראה לחינוך? מיהו האדם המחונך? האם חינוך לערכים הוא במסגרת האפשר? וכן הלאה. כמו כן המגמה עוסקת גם בהתפתחויות היסטוריות במחשבת החינוך.

למי מתאימים הלימודים?

לכל אחד ואחד מאיתנו ישנם זיכרונות של ימי בית הספר. אחדים מאיתנו עוסקים במעשה החינוכי באופן יומיומי. לכל אלה מתלווה בוודאי גם מטען רגשי ומחשבתי באשר לטיבו של החינוך שקיבלנו ושעודנו מקבלים. ייתכן שיש לנו מה לומר על התהליך החינוכי שעברנו - על כשליו, על דרכי פעולתו, על מטרותיו, על הישגיו וכו'. המגמה למחשבת החינוך מאפשרת במה למחשבות אלה. דרך עיסוק בשאלות מהותיות, תוך העמקה בכתביהם של הוגי דעות מן העבר ומן ההווה, התלמיד רוכש כלים, שבאמצעותם יוכל להתמקד בחקירת תחום ספציפי בחינוך הקרוב ללבו.

אפשרויות תעסוקה

המגמה למחשבת החינוך מושתתת על ההנחה, הפראדוקסאלית אולי, שפילוסופיה או תאוריה הן במקרים רבים הענפים הפרקטיים ביותר בנמצא, מפני שכל פרקטיקה דורשת בסיס תאורטי-פילוסופי. כל מטרה דורשת הצדקה, וכל שכן בתחום החינוך. מכאן שללא אנשים חושבים, המתבוננים על החינוך מנקודת ראות השקפתית כללית, עלול החינוך לאבד את כיוונו - ולשקוע בבעיות היום-יום תוך הזנחת הדיון במטרות מנחות.
אפשרויות התעסוקה הנובעות מתוך הלימודים במגמה הן בשני אפיקים: ראשית, כמורים וכמחנכים, אם נעמיק בתחום הקרוב ללבנו, נהפוך מקצועיים יותר ומכאן גם מבוקשים יותר. שנית, אנו חיים בתקופה שבה קיימת פריחה מבחינת יזמות חינוכית. המגמה למחשבת החינוך היא מקום שבו ניתן לפתח תפיסות חינוכיות חדשניות ומשם פתוחה הדרך לנסות גם ליישמן. כל פיתוח דורש בסיס איתן, והיכרות מעמיקה של מחשבת החינוך לדורותיה מאפשרת בסיס לכל תפיסה שנפתח בעתיד.
מכאן שהלימודים במגמה למחשבת החינוך עשויים בהחלט לפתוח דלתות למגוון אפשרויות בתחום החינוך, ברמה בית ספרית, מחוזית, ארצית או גלובאלית.