עמיתי מלטון תכנית מצטיינים: מסלול הגות ומחשבה יהודית חינוכית

ראש המסלול

פרופ' אבינועם רוזנק

על התכנית

המסלול להגות יהודית חינוכית מיועד למצטייני תואר ראשון בתחומים של מחשבת ישראל ומדעי היהדות השואפים להוביל שינוי בתפיסות של היהדות והחינוך והמעוניינים להעמיק בזיקה בין ההגות היהודית לשאלות עקרוניות ומעשיות של הזהות והחינוך היהודי בימינו.

 • המסלול יכלול לימודים במגמה לחינוך יהודי ובחוגים רלוונטיים במדעי הרוח.
 • מסיימי התכנית יזכו בתואר MA בחינוך במגמה לחינוך יהודי ותעודה של עמיתי מלטון.
 • התכנית תקיים פעילות אקדמית, תרבותית וחברתית מיוחדת.
 • הלימודים יתקיימו ביום אחד מרוכז בשבוע (רביעי) במשך שנתיים.
 • המשתתפים יהיו זכאים למלגה של 50% מגובה שכר הלימוד.

התכנית פתוחה לסטודנטים וסטודנטיות מצטיינים עם רקע בהגות יהודית ו/או בפעילות חינוכית יהודית, בעלי ציון ממוצע של 85 ומעלה. מועמדים ראויים יוזמנו לראיון אישי עם ראשי התכנית.

מבנה לימודים

 • מסלול לא מחקרי - היקף תכנית 38 נ"ז + 2 עבודות סמינריוניות (ניתן אחת מחוץ למגמה)
  קורסי ציטוט: בשנה א' - ב ניתן לממש עד 4 נ"ז 
  קורסי בחירה מחוץ לחוג:  עד 6 נ"ז במהלך שנתיים.  כל קורס ברמת מוסמך ולא כולל קורסי שפה. 
 • מסלול מחקרי -  היקף תכנית 32 נ"ז + 1 עבודה סמינריונית במגמה + עבודת תזה
  קורסי ציטוט: בשנה א' - ב ניתן לממש עד 4 נ"ז 
  קורסי בחירה מחוץ לחוג:  עד 6 נ"ז במהלך שנתיים.  כל קורס ברמת מוסמך ולא כולל קורסי שפה. 

סטודנטים שיתקבלו בשנה ב' למסלול המחקרי יוכלו לבחור קורס נוסף מחוץ לחוג, בתיאום ובאישור מנחה/יועץ אקדמי.

לפרטים נוספים

פרופ' אבינועם רוזנק

חדר 500 | בית הספר לחינוך על שם שלמה (סימור) פוקס

02-5882064

Avinoam.Rosenak@mail.huji.ac.i