המגמה למנהל מדיניות ומנהיגות בחינוך

o

פרופ' אורי איל

ראש המגמה למנהל מדיניות ומנהיגות בחינוך
02-5882061
ori.eyal1@mail.huji.ac.il
בית הספר לחינוך, חדר 576
יום ב', 11:00-12:00

אדם ניר

פרופ' אדם ניר

המגמה למנהל מדיניות ומנהיגות בחינוך
02-5882060
adam.nir@mail.huji.ac.il
בית הספר לחינוך חדר 577
בתיאום מראש