המגמה ללמידה והוראה

Avi Merzel

ד"ר אבי מרזל

ראש המגמה ללמידה והוראה
תעודת הוראה
02-5882104
avraham.merzel@mail.huji.ac.il
בית הספר לחינוך, חדר 549