קישורים שימושיים

פוסט-דוקטורט - Post-Doc

 Information in English can be found below the information in Hebrew

מידע כללי

פוסט-דוקטורט הוא הצעד הבא בקריירה האקדמית לאחר קבלת הדוקטורט. פוסט-דוקטורט הוא תפקיד זמני המאפשר להמשיך את ההכשרה כחוקר ולרכוש מיומנויות וניסיון שיכינו את החוקר להמשך הקריירה האקדמית. פוסט-דוקטורנט הוא חוקר שעובד תחת פיקוחו של איש סגל בכיר בעת ביצוע מחקר, אם על פרויקט מוגדר מראש או על פרויקט מעוצב על ידם.

תנאים

רשאים להירשם לראשונה להשתלמות פוסט-דוקטורלית בעלי תואר דוקטור (PhD) לא יאוחר מ-5 שנים לאחר אישור תואר הדוקטור. 

משך תקופת הפוסט-דוקטורט אינו חורג מ-4 שנים. לא ניתן להירשם כפוסט-דוקטורנט לאחר 4 שנים של שהייה במעמד זה, אלא באישור חריג מטעם הנהלת האוניברסיטה.

פוסט-דוקטורנטים שהרשמתם מתחדשת לשנת לימודים נוספת, מחויבים למלא ולהגיש את טופס הרישום לפוסט-דוקטורט לכל שנת השתלמות לפוסט-דוקטורט מחדש.

הרשמה

על מנת להירשם לפוסט-דוקטורט במערכת האוניברסיטה אנו מבקשים לקבל את המסמכים הבאים:

  • מכתב ההזמנה מטעם ראש ביה"ס לחינוך להזמנתו לשהות כפוסט דוקטורנט בביה"ס לחינוך
  • העתק מאישור קבלת הדוקטורט (שעל פיו לא עברו יותר מחמש שנים מקבלת אישור הדוקטורט)
  • טופס הרישום לפוסט-דוקטורט, חתום על ידי המועמד לפוסט-דוקטורנט וחשב ביה"ס לחינוך, אנה הלאלי-פנין.

את המסמכים יש להעביר לססקייה דה-האן.

פוסט-דוקטורנטים שהרשמתם מתחדשת לשנת לימודים נוספת, מחויבים למלא ולהגיש את טופס הרישום לפוסט-דוקטורט לכל שנת השתלמות לפוסט-דוקטורט מחדש. יש להגיש את טופס הרישום לפוסט-דוקטורט לשנת לימודים נוספת לססקייה דה-האן.

שירותי המעטפת הניתנים על ידי משרד לחיים סטודנטיאליים

במסגרת לימודיהם באוניברסיטה העברית בירושלים סטודנטים בינלאומיים זכאים לשירותי המעטפת הניתנים על ידי משרד לחיים סטודנטיאליים (OSL) בבית הספר לתלמידים  מחו"ל ע"ש רוטברג. חבילת המעטפת נועדה לעזור לכם להסתגל לחיים בקמפוס, בירושלים ובישראל ולסייע לכם לנהל חיים מלאים ועצמאיים. היחידה לחיים סטודנטיאליים תספק תמיכה במהלך שהותכם באוניברסיטה העברית, מהשלבים הראשונים של ההגעה ועד העזיבה. מלבד שירותי תמיכה בנושאי בטחון, חירום וסיוע נפשי, היחידה מספקת טעימה מהתרבות והחברה הישראלית על ידי אירועים, טיולים ברחבי הארץ ופעילויות חינוכיות וחברתיות. קרא עוד...

מלגות

מאגר המלגות והפרסים
קרנות ומלגות בטיפול של המזכירות האקדמית
תקנון מלגות פוסט-דוקטורליות

International Post-Doctoral Researchers

General Information

A postdoc is the next step on the academic career path after earning a PhD. A postdoc is a temporary position that allows a PhD to continue their training as a researcher and gain skills and experience that will prepare them for their academic career. A postdoc is a researcher who works under the supervision of a senior faculty who serves as a mentor while conducting research, either on a pre-specified project or one of their own design and publish that research. At the same time, a postdoc prepares young researchers, so they can also take on senior responsibilities like mentoring, grant writing, and teaching.

Requirements

In order to enroll in a post-doctoral program at the Hebrew University an applicant should hold a doctorate degree (PhD), which is awarded no earlier than five years before starting the post-doctoral program.

The period of a post-doctoral program does not exceed 4 years. It is not possible to register as a post-doctoral researcher after 4 years of participation in a post-doctoral program, unless one receives the approval of Hebrew University Management.

Post-doctoral researchers who wish to apply for an additional year of participation in a post-doctoral program (also those who have not exceeded the 4 year period) are required to complete and submit the post-doctoral registration form at the start of each academic year.

Registration

In order to register as a post-doctoral researcher in the Hebrew University system, we request the following documents:

- A letter of invitation from the Head of the School of Education inviting a researcher to stay as a post-doctoral researcher at the School of Education.
- A copy of the doctorate degree (according to which no more than five years have elapsed from receiving the doctorate at the start of the post-doctoral program)
- Post-doctoral registration form, completed and signed by the post-doctoral candidate and signed by the School of Education bursar: Anna Halali-Pnin.

The documents should be handed in to Saskia de Haan.

Post-doctoral researchers who wish to apply for an additional year of participation in a post-doctoral program (also those who have not exceeded the 4 year period) are required to complete and submit the post-doctoral registration form at the start of each academic year. The post-doctoral registration form is to be handed in to Saskia de Haan.

Student Service Package provided by the Office of Student Life

As an international student, you can now benefit from the student services provided by the Office of Student Life (OSL) at the Rothberg International School. The goal of the student service package is to help you adjust to life on campus and in Jerusalem. OSL will provide practical support throughout your experience at the Hebrew University, from admission through arrival, study routine, completion and departure. Besides support services, the office provides social and cultural extracurricular activities to enhance your time at the university. Read more...

Scholarships

Search the Scholarship Database