קורס פרקטימטיקה – למידה מבוססת פרוייקטים במתימטיקה – בשיתוף עם התעשייה

פרקטימטיקה:

למידה מבוססת פרויקטים במתמטיקה- בשיתוף עם התעשייה.

תשפ''ג 2022-23

רקע:

קורס זה הוא חלק אינטגרלי מהתכנית "שיתוף פעולה בין מורי מתמטיקה ומהנדסים לצורך הוראת מתמטיקה שימושית"[1]. התכנית תוכננה כמענה לשאלה כיצד ניתן ללמד מתמטיקה שימושית בדרכים מעשיות יותר. התכנית תופעל בעשרות חטיבות ביניים ברחבי הארץ בשנתיים הקרובות. למורי המתמטיקה בבתי ספר אלה יוצמדו חונכים מומחים מהאקדמיה והם יעבדו בשיתוף עם מהנדסים מתעשיית ההייטק. יחד יזהו בעיות המתעוררות בשגרת העבודה היומיומית במפעלי תעשייה, אשר כדי לפתור אותן דרוש ידע מתמטי. על בסיס בעיות אלה ייווצר לבסוף מאגר ממוחשב של 30 משימות לימודיות בהתאמה לנושאים הכלולים בתכנית הלימודים ומעבר לה, כגון פונקציות, גיאומטריה במישור ובמרחב, תכנון ליניארי וסטטיסטיקה.
שיטת הלמידה הייחודית לתכנית היא למידה מבוססת פרויקטים במתמטיקה. הפרויקט מובל ע"י תעשיידע שהיא הזרוע החינוכית של התאחדות התעשיינים, מלכ"ר שהוקם לפני 26 שנים, ומפעיל תכניות לבתי ספר בשיתוף עם מפעלי תעשייה ובליווי אקדמי של צוות בהנהלת ד"ר אליק פלטניק (בית ספר לחינוך, האוניברסיטה העברית).
המורים ישתתפו ב-30 שעות שנתיות של התפתחות מקצועית, שבהן ילמדו כיצד ללמד את המשימות וליישם למידה-מבוססת-פרויקטים – תהליך שבו קבוצות של תלמידים יערכו מחקרים בשיתוף עם המהנדסים. התכנית תכלול מגוון אירועים משותפים לבתי הספר ולחברות, כולל ביקורים בתעשייה כדי להעצים את החוויה של מתמטיקה שימושית בחיים האמתיים.

תיאור הקורס:

הקורס מיועד בעיקר למורים למתמטיקה בבית ספר על יסודי הרוצים לשדרג את ידע התוכן המתמטי להוראת מתמטיקה בהקשר (מתמטיקה יישומית) ולהיחשף לשיטות הוראה חדשניות: למידה מבוססת פרויקטים ולמידה מבוססת פתרון בעיות (יתאים גם לבוגרי תכנית להרחבת הסמכה להוראת מתמטיקה ל-5 יחידות).
הקורס יתקיים באופן היברידי וישלב בתוכו מפגשים סינכרוניים בלמידה מרחוק ומספר מפגשי פא"פ. במסגרת הקורס תפעל קהילה שמלווה פרויקטים של מורים.

רציונל הקורס:

לרוב בשיעורי מתמטיקה התלמידים פותרים תרגילים שאין להם כל קשר או חיבור למציאות. הקורס "פרקטימטיקה" מאפשר התפתחות מקצועית של מורים באמצעות שילוב של מספר כלים חדשניים: עיצוב משימות מתמטיות בהקשר תעשייתי אמיתי והתנסות בלמידה מבוססת פרויקטים. שילוב זה מכוון לפתח אצל מורים ובהמשך אצל תלמידים רמות בקיאות מתמטיות גבוהות: מסוגלות למידול של מצבים מורכבים, יכולת לפתח ולהעריך גישות ואסטרטגיות חדשות לפתרון בעיות במצבים חדשים, יכולת לתמרן בין ייצוגים שונים, קישורי הנמקה ותקשורת מדעית ועוד.
הקורס יתייחס להיבטים פרקטיים ותיאורטיים של למידה מבוססת פרויקטים במתמטיקה. במהלך הקורס יחשפו המורים למשימות מתמטיות בהקשר תעשייתי ולדרכי שילוב בהוראה (בדגש על חט''ב מצוינות והקבצה א'). המורים יובילו קבוצת תלמידים בביצוע פרויקט מתמטי לימודי.

מטרה:

המטרה העיקרית היא להעמיק ידע של אנשי חינוך בנושא למידה מבוססת פרויקטים (למ"פ). על מנת להשיג מטרה זו על משתתפי הקורס להתנסות בלמידה מבוססת פרויקטים כלומדים, להכיר מונחים בסיסיים ושיטות הוראה תומכות בלמ"פ (פתרון בעיות, למידה מבוססת חקר) ולבסוף לתכנן/ ליישם למ"פ.

מטרות משניות:

שדרוג ידע תוכן מתמטי להוראה של מורים, בדגש בעיות בהקשר, אוריינות, משימות ברוח PISA.
היכרות עם סביבות למידה טכנולוגיות (GeoGebra classroom, Desmos Teacher) .
עיצוב משימות מקוריות

תכנים מרכזיים:

בעיות בהקשר ופיתוח ראיה מתמטית.
מסגרת מושגית של PISA.
מידול מתמטי.
למידה מבוססת פתרון וחיבור בעיות.
למידה מבוססת פרויקטים (למ"פ).
שינוי חוזה דידקטי במעבר ללמ"פ.
שיח טרנספורמטיבי בלמ"פ (transformative communication)
היבטים רגשיים של הוראה.
יישום של למ"פ במתמטיקה.

מטלה מסכמת:

כתיבת מסלול משוער של פרויקט מבוסס על משימה מתמטית בהקשר תעשייתי ודיווח על ביצוע פרויקט בפועל עם קבוצה של תלמידים. רפלקציה קצרה על התהליך.

קהל היעד של התכנית:

מורים מבתי ספר בתכנית פרקטימטיקה
מורים של חט"ב בכיתות מצוינות ומנהיגות מדעית טכנולוגית.
מורים למתמטיקה בבית ספר על יסודי (כולל בוגרי תכנית להרחבת הסמכה להוראת מתמטיקה ל-5 יחידות לימוד),
מורי מורים המעוניינים להתנסות במודל חדש של למידה מבוססת פרויקטים.
מעצבי סביבות למידה.

דרישות התכנית:

נוכחות חובה בשיעורים (מעל 20% היעדרות, ההשתתפות בקורס לא תוכר).
השתתפות פעילה בשיעורים (מפגשי הקהילה ).
ביצוע פרויקט מסכם –תכנון, יישום וניתוח של למ"פ מתמטיקה עם קבוצה של תלמידים במהלך השנה.

הנחיית הקורס:

את הקורס יוביל וינחה ד"ר אליק פלטניק חבר סגל וחוקר בבית הספר לחינוך, באוניברסיטה העברית בירושלים ומומחה בחינוך מתמטי. ד"ר פלטניק, חוקר ומומחה ללמידה מבוססת פרויקטים ולמידה מעוגנת גוף. בנוסף, לד"ר פלטניק ניסיון של מעל 13 שנה כמורה וכרכז מתמטיקה בתיכון ובחט"ב.
בנוסף, ישולבו בקורס שתי הרצאות אורח.
חלק חשוב ומרכזי בקורס הוא פעילות של הקהילה למידה מבוססת פרויקטים.

דמי הרשמה / שכר לימוד / עלויות נוספות:

התכנית ממומנת בעיקרה מתרומות של תעשיידע וקרן טרמפ.
יש להרשם לתכנית באמצעות הקישור הבא: _________________________  .

גמולי השתלמות/ פתוח מקצועי לעובדי הוראה:

הקורס יוגש לקבלת גמולי השתלמות של 30 שעות לעובדי הוראה, לעומדים בדרישות הקורס ובכפוף לאישור משרד החינוך. היקף הקורס:
30 שעות: 2 מפגשים פרונטליים בני 3 ש"א כ"א ובנוסף, 8 מפגשי למידה מרחוק.  2 ש"א מתוך כל מפגש יהיו סינכרוניים + עוד 1 ש"א א- סינכרונית (משימה א-סינכרונית כהמשך לכל מפגש).

מועד פתיחת הקורס: אוקטובר 2022
ימים ושעות: ימי א' , החל מהשעה 16:15 ועד 20:15

מקום הקורס: פנים אל פנים: בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים, בשילוב עם למידה מרחוק.

**פתיחת התכנית כרוכה באישור משרד החינוך, מותנית במספר הנרשמים ונתונה לשינויים.