"חינוך יהודי ברגעי מבחן: קריאת השכמה לבחינה מחדש של זהותנו"