משולחנה של ועדת האתיקה: הסכמה מדעת בטיפול בהפרעות אכילה