"תורת אחדות ההפכים והתורה האותנטית: הלכה ציונית לאור משנות הרב קוק והרב ברקוביץ"

Citation:

רוזנק אבינועם. "תורת אחדות ההפכים והתורה האותנטית: הלכה ציונית לאור משנות הרב קוק והרב ברקוביץ". בתוך: שטרן ידידיה הלכה ציונית: המשמעויות ההלכתיות של הריבונות היהודית. הלכה ציונית: המשמעויות ההלכתיות של הריבונות היהודית. המכון הישראלי לדמוקרטיה ; 2019. 'עמ. עמ' 598-566.

Last updated on 09/11/2019