על המרכז

המרכז לחקר ידע מורים והתפתחותם המקצועית הוקם בשנת 2017 בבית הספר לחינוך על שם שלמה (סימור) פוקס, באוניברסיטה העברית בירושלים. וועדת "הניטור" שהתקיימה בשנת 2016 זיהתה צורך במחקר איכותי על תהליכי הכשרה ופיתוח מקצועי של מורים בישראל. כמענה לצורך זה הוקם מרכז המחקר ששם לעצמו למטרה לקדם את המחקר והשיח המקצועי על הכשרת מורי על יסודי במאה ה-21.  

מרכז המחקר פועל במספר אפיקים: 

  • יצירה ותמיכה במחקר איכותי בנושאים הקשורים בידע מורים, הכשרת מורים ופיתוח מקצועי.
  • יצירת הזדמנויות למפגש ולמידה משותפת של גורמים בכירים בתחום הכשרות מורים ובפיתוחם המקצועי. 
  • עידוד חוקרים צעירים ובכירים מכל התחומים לחבור לעיסוק המחקרי בתחומים בהם המרכז מתמקד, בין היתר באמצעות מתן מלגות, סדנאות וכנסים.