לסטודנטים

סטודנטים יקרים,

בשל המצב בארץ והחלטת הנהלת האוניברסיטה מזכירות תלמידים תהיה סגורה לקבלת קהל ויש לפנות במייל בלבד לאושרה פנחסי (תואר ראשון, השלמה למחקר, סטודנט במעמד מיוחד), לעדנה אלפרון (תואר שני) או לססקייה דה-האן (תעודת הוראה, דוקטורט, פוסט-דוקטורט).

students_ba
students_scholarships
students_ma
students_student_exchange
students_teacher_training
students_campus_life
students_doctorate
students_contact