תואר שני בחינוך יהודי

הלימודים במגמה לחינוך יהודי מכוונים להיכרות במחקר בחינוך היהודי לגווניו ולבירור המטרות, הדרכים והבעיות בהנחלת התרבות היהודית ובהוראת מקצועות היהדות בארץ ובתפוצות.
חוויית הלימוד במגמה מאופיינת באווירה פתוחה ופלורליסטית עם מגוון של סטודנטים המייצגים קשת רחבה של דעות ותפיסות בחינוך ובחברה הישראלית. 

  • מערך הלימודים מאפשר שילוב בין לימודים ועבודה, על בסיס יום לימודים מרוכז(יום רביעי) למשך שנתיים.
  • המגמה מעניקה מספר מלגות הצטיינות לעומדים בקריטריונים. 
  • לעובדי הוראה במערכת הממלכתית קיים מגוון אפשרויות להחזר שכר לימוד ומלגות עידוד.

הסגל האקדמי והמינהל האקדמי תומכים ומעניקים ליווי ויחס אישי לאורך כל התואר. 

מבנה והיקף תכנית הלימודים

החל לנרשמים חדשים משנה"ל תשפ"א 2021

ש"ש שעות שבועיות
נ"ז נקודות זכות

מסלול לא מחקרי (ללא תיזה)

מסלול מחקרי (עם תיזה)

קורסי מחקר חובה

2 ש"ש – 4 נ"ז

3 ש"ש – 6 נ"ז

קורסי מלווה תיזה

 

0.5 ש"ש – 1 נ"ז

קורס 34820 לתלמידי שנה ב

קורסי חובה במגמה

2 ש"ש - 4 נ"ז

2 ש"ש - 4 נ"ז

קורסי בחירה במגמה

14 ש"ש - 28 נ"ז

10 ש"ש - 20 נ"ז

מתוכם קורס  מחוץ לחוג (רשות)

2 ש"ש – 4 נ"ז

2 ש"ש – 4 נ"ז

עבודות סמינריוניות

שתי עבודות: לפחות אחת במגמה

עבודה אחת במגמה

סה"כ שעות/נקודות

18 ש"ש – 36 נ"ז

15 ש"ש – 30 נ"ז +

1 נ"ז עודף

 

הנחיות וקריטריונים למעבר מסלול מחקרי

  • בסוף שנה א' ולאחר כתיבת ע"ס במגמה בציון 85 ומעלה
  • ממוצע ציונים בציון 85 ומעלה מתוך 18 נ"ז
  • מציאת מנחה

מילוי טופס מעבר מסלול והחתמת מנחה

מידע על המעבר למסלול מחקרי.

ליצירת קשר ולפרטים נוספים