סגירת התואר

what_to_do_with_it

 

סגירת התואר

עם קבלת הציון האחרון לתואר, על התלמיד/ה לפנות לרכזת מגמה כדי להתחיל את הליך סגירת התואר.

הציון הסופי בלימודי תואר מ.א, הוא ממוצע משוקלל של מספר מרכיבים על-פי מסלול הלימודים:

מסלול מחקרי (עם תזה) מסלול לא מחקרי (ללא תזה)
 50% ממוצע משוקלל של ציוני הקורסים 60% ממוצע משוקלל מציוני הקורסים
15% עבודה סמינריונית 20% עבודה סמינריונית I
35% עבודת הגמר 20% עבודה סמינריונית II
100% סה"כ 100% סה"כ