הכשרת מורים "אקדמיה-כיתה"

לתלמידי לימודי הוראה מתקיימת הזדמנות להשתתף בתכנית חדשנית להכשרת מורים "אקדמיה כיתה".

"אקדמיה-כיתה", היא תכנית של משרד החינוך שמטרתה לשנות את הליך הכשרת המורים ולקדם מעבר ל"הוראה בצמד" בכיתות הלימוד. מטרת התכנית היא להכניס את התלמיד באופן מלא לחיי בית הספר כהכנה נאותה לכניסה למקצוע ההוראה על כל מרכיביו.

עיקרי התכנית

 • הזדמנות להשתתף בתכנית חדשנית להכשרת מורים.
 • כל סטודנט עובד בצוותא עם מורה מכשיר בתוך בית הספר.
 • סטודנטים מתחייבים להיות נוכחים בבית הספר במשך 10 שעות בשבוע הפרוסות על לא פחות מיומיים בשבוע ובנוסף עוד 60 שעות במהלך השנה בפריסה גמישה.
 • מתוך 10 השעות השבועיות בבית הספר כ-7-8 שעות צריכות להיות בפעילות של הוראה שיכולה להיות הוראה בצוותא עם המורה המכשיר, הוראה פרטנית, הוראה של קבוצות קטנות, הוראה של כיתה שלמה. שאר הזמן מוקדש לצפייה והשתתפות בפעילויות אחרות של בית הספר כגון פעילות חברתית, טיולים, ערבי הורים, השתתפות בישיבות פדגוגיות ועוד.
 • סטודנט המשתתף בתכנית ישתתף בסדנה המלווה את ההתנסות בבית ספר.
 • ההשתתפות בתכנית מתחילה עם פתיחת שנת הלימודים הבית ספרית.
 • סטודנט המשתתף בתכנית בשנה הראשונה בלימודי הוראה יסיים את כל חובות של התנסות בהוראה ויזוכה ב-20 נ"ז בגין שעות ההתנסות. עקב זאת קיימת אפשרות לסיים את הלימודים לתעודת הוראה בשנה אחת. זאת במידה ויתאפשר לסטודנט לשבץ את כל הקורסים שבמסגרת התכנית בהתאם לאילוצי המערכת.
 • התכנית פתוחה גם לתלמידי שנה ב' בלימודי הוראה.
 • החל משנת תש"פ, כל סטודנט המעוניין לסיים את לימודיו בשנה אקדמית אחת (פרטים ראו כאן) מחויב להשתתף בתכנית אקדמיה-כיתה. סטודנטים אלו יוכלו לבחור במסלול המפורט לעיל, או במסלול אלטרנטיבי, במסגרתו הם נמצאים 12 ש"ש במסגרת הכשרה בבתי הספר, בימי ראשון וחמישי לאורך כל השנה (כולל בחופשת הסמסטר), אך לא בצמוד למורה מאמן אחד בלבד.

תקראו פה רפלקציות של סטודנטים שהשתתפו בתכנית אקדמיה כיתה.

התכנית של משרד החינוך

שימו לב

 • פתיחת תכנית אקדמיה כיתה לשנה"ל תשפ"ג מותנית באישורו הסופי של משרד החינוך.
 • מספר המקומות בתכנית אקדמיה-כיתה מוגבל. תלמידים המעוניינים להשתתף בתכנית אקדמיה-כיתה מתבקשים לסמן את הבקשה הזאת בטופס הרישום המקוון במחלקה ללימודי הוראה. סטודנטים שכבר לומדים במחלקה ללימודי הוראה ומעוניינים להשתתף בתכנית אקדמיה כיתה מוזמנים לפנות למזכירות המחלקה.
 • הכשרת מורים אקדמיה כיתה לא מיועדת למועמדים בעלי ניסיון בהוראה של שנתיים לפחות בהיקף חצי משרה בבתי ספר על-יסודיים או בהשכלה גבוהה (סטודנטים הלומדים תעודת הוראה במסלול של מורים מכהנים).