תכנית ללימודי הוראת סינית באוניברסיטה העברית

לאור הדרישה הגוברת למורים מוסמכים לסינית בתיכונים ובחטיבות-ביניים בישראל, ולאור התנופה בלימודי הסינית במתכונת החדשה, נפתח מסלול ללימודי הוראת סינית. המסלול נפתח בשיתוף פעולה בין החוג ללימודי אסיה, היחידה ללימודי שפות בפקולטה למדעי הרוח, ביה"ס לחינוך ע"ש פוקס והפיקוח על הוראת הסינית במשרד החינוך.

המסלול מיועד לתלמידי ובוגרי לימודי סינית במסגרת תואר אקדמי וכן לדוברי סינית כשפת-אם בעלי תואר אקדמי מתאים.

הלימודים יקנו לבוגרים תעודת הוראה בסינית, לפי כללי המל"ג ומשרד החינוך ואפשרות לעבוד כמורים בבתי ספר ברחבי המדינה. שיטת ההוראה תהיה בהתאם לתקן האירופי העדכני ביותר להוראת שפות.

תנאי קבלה

 • התנאים הרגילים לתעודת הוראה (תלמידי תואר ראשון שנה ב' לפחות, ממוצע 80 ומעלה, ראיון קבלה).
 • על מנת להתחיל בהכשרה המעשית בהוראת סינית יש לעמוד בתנאי מינימום של HSK ברמה 4 ו-HSKK (בחינת דיבור) ברמת הביניים . מי שיירשמו אך טרם הגיעו לשלב זה – למשל סטודנטים בשנה ב' לתואר -  יוכלו להתחיל בשנה זו בלימודי חינוך כלליים במסגרת דרישות לימודי ההוראה ולהצטרף להכשרה המעשית בהוראת סינית בשנה לאחר מכן (במידה ולא התקיים מבחן במועד המתאים לפני תחילת ההכשרה, ניתן להתחיל את ההכשרה לאור המלצת מורה לסינית מהיחידה ללימודי שפות, ולבצע את ההיבחנות במועד הקרוב ביותר הבא).
 • קבלת התעודה בסוף מסלול ההכשרה מותנית במעבר בחינת רמה HSK 5 + רמת HSKK ביניים (בחינת דיבור).

מבנה התוכנית

 • התוכנית מיועדת לסטודנטים בעלי מחויבות גבוהה ויכולות בשפה הסינית והיקפה 44 נ"ז.
 • קורסים להוראת השפה הסינית:
 1. ההתנסות המעשית תתבצע במספר אפיקים:
  • תצפיות והתנסות בהוראת סינית בבית ספר תיכון  + סדנה מתודית מלווה (בהנחית המפקחת על הוראת הסינית במשרד החינוך).
  • תצפיות והתנסות בהוראת סינית באוניברסיטה.
 2. קורס "פדגוגיה של הוראת שפות זרות" (בהנחיית ראשת היחידה ללימודי שפות בפקולטה למדעי הרוח).
 • קורס מתקדם נוסף בשפה הסינית , מעבר ללימודי הבוגר הרגילים (* מותנה באישור תקציבי).
 • פרט לכך, ילמדו הסטודנטים קורסים כלליים בחינוך ובהוראה, חלקם בקמפוס וחלקם במסגרת הכשרה מעשית כללית בחינוך בבתי ספר ברחבי ירושלים (כמו כל תלמיד אחר של תעודת הוראה).
 • ניתן לסיים את כל התוכנית בשנה אחת או בשנתיים, לפי יכולותיו/שאר מחויבויותיו של הסטודנט. 

פה ניתן לראות מצגת על לימודי הוראת סינית לסטודנטים בחוג ללימודי אסיה

פתיחת התוכנית מותנית במספר נרשמים מינימלי.