מסלול ייעודי ללימודי הוראה במקביל ללימודי תואר בחוג למוסיקולוגיה

אנו מציעים לתלמידי תואר ראשון ושני בחוג למוסיקולוגיה בפקולטה למדעי הרוח מסלול ייעודי בו יצליחו לשלב לימודי הוראת מוסיקה במהלך התואר. המסלול הייעודי בנוי על סמך העקרונות הבאים:

 • הסטודנטים המעוניינים להיכלל במסלול הייעודי יעברו ראיון קבלה וצריכים לעמוד בתנאי הקבלה של המחלקה ללימודי הוראה. רק מי שיתקבלו, על דעת החוג למוסיקולוגיה והמחלקה ללימודי הוראה, יוכלו ליהנות מהתנאים המפורטים להלן.
 • היקף התוכנית:
  • מי שלומד/ת תוך כדי תואר ראשון או לאחר סיומו: 48 נ"ז. מצטיינים (ממוצע מעל 90): 44 נ"ז. מי שלומד/ת תוך כדי תואר שני או לאחר סיומו: 40 נ"ז.
  • שימו לב שחלק גדול מהיקף הנ"ז הוא השעות של ההכשרה המעשית.
  • ניתן לפרוס את התוכנית על תקופה שבין 2 ל-4 סמסטרים, לפי היכולות של כל סטודנט.
 • במסגרת קורסי 'אבני פינה' שמחויבים כל תלמידי הב"א בחוג למוסיקולוגיה, יוכלו המשתתפים במסלול הייעודי ללמוד 2 נ"ז של לימודי הוראה: התפתחות והתבגרות, או חינוך וחברה (שנחשבים לקורסים של מדעי החברה).
 • המסלול יהיה במתכונת של "תכנית אישית" במסגרת מסלול "אקדמיה-כיתה" של משרד החינוך. במסגרת תכנית "אקדמיה-כיתה" הסטודנטים נמצאים באחד מבתי הספר יחד עם המורה המכשיר/ה במשך 10 שעות בשבוע במשך כל השנה, מה שמאפשר התנסות משמעותית ולמידה מעשית בשדה החינוכי.
 • לימודי ההוראה יתבצעו במקביל או לאחר התואר. ניתן לסגור את תעודת ההוראה רק במקביל או לאחר קבלת אישור על סיום תואר ראשון.
 • הסטודנטים מהחוג למוסיקולוגיה שילמדו בתוכנית תוך כדי התואר יהיו זכאים למלגת שכ"ל של 60% (משכר הלימוד של תעודת הוראה) שתוענק ע"י החוג למוסיקולוגיה. המלגה תינתן לאחר סמסטר אחד של לימודי הוראה.
 • מועמדים שאינם מהחוג למוסיקולוגיה אך עומדים בתנאי הקבלה לתכנית יוכלו להשתתף בה, אך ללא המלגה הייעודית. 

לפרטים ניתן לפנות לד"ר בועז צבר, רכז הוראת מדעי הרוח במחלקה ללימודי הוראה.

פרטים לגבי הליכי ההרשמה נמצאים באתר המחלקה.

מבנה התכנית להוראת מוסיקה לבעלי תואר ראשון נמצא בקישור זה.