סדנת מחקר לסטודנטים מצטיינים

מובילים פדגוגיים - סדנת מחקר לסטודנטים מצטיינים בתעודת הוראה

בשנת הלימודים תשפ"א תתקיים זו השנה השלישית סדנת מחקר לסטודנטים מצטיינים במחלקה ללימודי הוראה. ההשתתפות בסדנה תזכה את המשתתפים במלגה. אנו מציעים לכל המעוניינים להשתתף בסדנה זו להגיש מועמדות, לפי המפורט להלן.

סדנת מצטיינים

הסדנה היא קורס בהיקף 4 נ"ז, ש-2 מתוכן נוספות להיקף הנ"ז שכל סטודנט מחויב אליו.
לסדנה שתי מטרות מרכזיות: הראשונה היא לחשוף את הסטודנטים המצטיינים לסוגיות בולטות הקשורות לתחומי החינוך, ההוראה והכשרת מורים במאה ה-21 .המטרה השנייה היא לאפשר לסטודנטים מרחב של מחקר וחשיבה אודות סוגיות אלו מתוך נקודת מבט אישית ורפלקטיבית ועל בסיס מחקר אמפירי.
לשם כך, בחלק הראשון של הקורס, אשר יתקיים במהלך סמסטר א', יוצגו סוגיות מרכזיות בחינוך ובהכשרת מורים. הסטודנטים יתבקשו לקחת חלק פעיל בהצגת סוגיה אחת במהלך המפגשים. בחלק השני של הקורס, אשר יתקיים במהלך סמסטר ב' יתנסו הסטודנטים במחקר אמפירי סביב סוגיה ממוקדת תוך שהם אוספים מידע מהשדה החינוכי ומנתחים אותו. חלק זה יתקיים במתכונת של עבודה עצמית תוך עריכת מפגשי ליווי וכן מספר מפגשים כלליים בתחילת וסיום הסמסטר. תוצרי תהליכי החקר יוצגו בפורום של ביה"ס לחינוך.
מרצי הקורס: ד"ר אביב כהן וד"ר אבי מרזל. מועד הקורס: ימי שני, 8:30 - 10:00.

מלגה

הסטודנטים שישתתפו בסדנה יזכו במלגה בגובה של 7,200 ש"ח.

תהליך הקבלה

הסדנה פתוחה לכל תלמידי תעודת הוראה מכל שנות הלימודים וכל תחומי הדעת. בחירת המשתתפים תערך לפי אמות המידה והתנאים הבאים:

 1. הצטיינות אקדמית ואישית: לסטודנטים שנה ראשונה בתעודת הוראה: ממוצע 88 בתואר האחרון שהשלימו או תלמידים בעלי תואר ד"ר. לסטודנטים שנה שניה בתעודת הוראה: ממוצע 88 בתואר האחרון שהשלימו או תואר ד"ר, וממוצע 88 בקורסים של תעודת הוראה.
  בנוסף:
  - ניסיון כלשהו בהוראה / חינוך / הדרכה / עבודה פדגוגית – מקנה עדיפות.
  - נכונות לאוריינטציה מחקרית – מקנה עדיפות.
  - בניית הקבוצה ושיקולי הקבלה ייקחו בחשבון מתן ייצוג הולם, ככל הניתן, לפי קריטריונים של מגדר ושיוך לזרמי החינוך השונים בישראל.
 2. ראיון קבלה. בינתיים יתקיימו 2 סבבים של ראיונות: יום רביעי, 4.8.2021 בין 9:00-10:00 + יום שלישי, 14.9.2021 בין 9:00-10:00. במידת הצורך ייקבעו מועדים נוספים לראיונות קבלה.

בקשות חריגות ייבדקו באופן פרטני.

תהליך הגשת בקשה*

הגשת מועמדות היא דרך המערכת המקוונת למלגות ופרסים.

לאחר פתיחת חשבון והזדהות יש לבחור פקולטה (בית הספר לחינוך/Education) ומלגה (מובילים פדגוגיים) ולפתוח תיק.

ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"ב תימשך עד לתאריך 1 באוקטובר 2021. לאחר תאריך זה תתאפשר ההרשמה רק על בסיס מקום פנוי.

יש לצרף את הקבצים הבאים

 1. גיליונות ציונים רלוונטיים.
 2. קורות חיים עדכניים.
 3. מכתב פנייה אישי - מכתב בן עמוד אחד בו המועמדים מסבירים מדוע הם מעוניינים לקחת חלק בסדנה.
 4. המלצה - מכתב המלצה מאחד המרצים באוניברסיטה. לסטודנטים שכבר לומדים לתעודת הוראה: רצוי שההמלצה תהיה מאחד המרצים בביה"ס לחינוך.

לפרטים נוספים ושאלות, ניתן לפנות לססקיה דה-האן.

*תטופלנה רק פניות של סטודנטים הלומדים במחלקה ללימודי הוראה ומעומדים שהתקבלו ללימודי הוראה העונים על הקריטריונים המפורטים לעיל ואשר הגישו את כל המסמכים הנדרשים.

scholarship_ceremony_2021.jpg

תמונה מטקס חלוקת המלגות של תשפ"א, יוני 2021

סרטוני הצגת מינימחקרונים מובילים פדגוגיים - סדנת מחקר לסטודנטים מצטיינים - תש"ף

אורי אופנבכר - השפעת מערכת החינוך האנתרופוסופית על תפוסות ההגשמה העצמית של בוגריה

רותם מור, עומר פרידמן, אורית רודריג - חופש אקדמי ושחיקה מקצועית

גדי חנניה - חוסר מוטיבציה

גילי כ"ץ - גישות של מורים לחינוך מיני

גלית ענבר ישראלי - רלוונטיות של לימודי ליבה

אפרת מדסון גרוסמן, טליה שפרלינג - וידקטיקה כפיתוח מקצועי אוטו-אתנוגרפיה

רונאל פישר, רבקה רימון - הערכה חלופית