משלים למחקר

משלים למחקר מיועד לסטודנט בעל תואר מוסמך במסלול לא מחקרי המבקש להתקבל ללימודי דוקטורט.

תנאי קבלה 

הקריטריונים לקבלה למסלול משלים למחקר הם:

סדרי הרשמה

ברמה אוניברסיטאית: תלמידים שלמדו בארץ נרשמים במדור לרישום ולקבלת תלמידים של האוניברסיטה העברית באמצעות הרישום המקוון באתר האוניברסיטה העברית - יש לצרף מסמכים על פי הדרישות המופיעות באתר.

ברמה החוג לחינוך: הגשת בקשה לקבלה למעמד של משלים למחקר