תנאי קבלה וסדרי הרשמה

 

תנאי קבלה 

הקריטריונים לקבלה למסלול משלים למחקר הם:

1.         ציון 90 בלימודי המוסמך

2.         מציאת מנחה – את רשימת המנחים ניתן למצוא באתר בית הספר לחינוך:

http://education.huji.ac.il/people/staff/thesis_and_doctorate_supervisors 

3.         פטור אוניברסיטאי באנגלית (אמי"ר, אמיר"ם, פסיכומטרי).

סדרי הרשמה

ברמה אוניברסיטאית: תלמידים שלמדו בארץ נרשמים במדור לרישום ולקבלת תלמידים של האוניברסיטה העברית באמצעות הרישום המקוון באתר האוניברסיטה העברית - יש לצרף מסמכים על פי הדרישות המופיעות באתר.

הגשת בקשה לקבלה למעמד של משלים למחקר

טופס משלים למחקר