סדנאות התמחות בהוראה - סטאז'

שלב הכניסה להוראה - התמחות בהוראה תשע"ט 2018/19


שלב הכניסה להוראה

שלב הכניסה להוראה מוגדר - שלוש השנים הראשונות של כל עובד הוראה במערכת החינוך, במדינת ישראל. ההתמחות בהוראה (סטאז') היא שנת עבודתו הראשונה של עובד הוראה. שנה זו היא חובה על כל בוגרי לימודי תעודת הוראה. עם סיום השנה לאחר עמידה בהצלחה בתנאי שנת ההתמחות מוענק לכל מתמחה רישיון עיסוק בהוראה. לאחר שנת ההתמחות המורה מוגדר כמורה חדש שנה א' ושנה ב' לאחריה.

מטרות התכנית

להגדרת שלב הכניסה להוראה מטרה מקצועית - לסייע לכל אלה הבאים בשערי ההוראה. שנת ההתמחות – שנת העבודה הראשונה, מטרתה לאפשר לכל עובד הוראה לקבל תמיכה מקצועית בתחום הפדגוגי הדידקטי והרגשי, במיוחד בשלב הראשוני בו עליו להתמודד עם אתגרים רבים. כמו כן, מטרת ההתמחות היא לסייע למורה המתחיל, ליצור גשר בין התיאוריה הנלמדת בשלב ההכשרה לבין הפרקטיקה החינוכית, הנדרשת ממנו. השנה הראשונה לעבדותו של המורה המתחיל מזמנת לו התנסויות מגוונות ועליו ללמוד על מידת התאמתו למערכת החינוך ולטפח את זהותו המקצועית. ממחקרים שונים עולה, כי שנת ההתמחות יוצרת תרבות של קליטה מיטבית של מורים חדשים, מונעת נשירה בהמשך הדרך ויוצרת זהות והתפתחות מקצועית. על כן, שלב הכניסה בדגש על שנת ההתמחות, מטרתו להעצים את כישוריו המקצועיים של המורה המתחיל ולייצב ולחזק את מערכת החינוך בקליטת מורים איכותיים.

מסגרות העבודה בשנת ההתמחות

ההתמחות בהוראה חלה על כלל בוגרי תעודת ההוראה באוניברסיטה העברית. זו תיעשה במערכת החינוך בשכבת הגיל: חטה"ב או על יסודי, (במקרים מיוחדים: מקצועות האומנויות וחינוך מיוחד – ניתן ללמד בכל שכבות הגיל).
התמחות תעשה במקצועות ההוראה, שהמתמחה הוכשר להם במהלך לימודיו בתעודת ההוראה ובזיקה למקצוע המזכה אותו בתעודת ההוראה. על כל מועמד למצוא עבודה בהתאם להכשרתו. יש לפנות למפקחים במחוזות, ניתן גם לברר על מקומות עבודה ישירות בבתי הספר, באמצעות שליחת "קורות חיים".

תנאי כניסה לשנת ההתמחות

ניתן להשתלב בשנת ההתמחות החל משנת הלימודים האחרונה לתואר ולתעודת ההוראה, ובתנאי שהושלמו לפחות 80% מהחובות הלימודיים לשנים הקודמות, לרבות סיום כל חובות ההתנסות המעשית. פטורים מהתמחות הם עובדי הוראה קבועים במערכת החינוך.

תכנית הסדנאות של ההתמחות והמורים החדשים

מטרת הסדנאות לאפשר למשתתפים לבחון את דרכם המקצועית והחינוכית בזיקה לעבודה עם תלמידים, הורים ועמיתים, ללמוד על הכישורים האישיים והמקצועיים המלווים אותם בעבודתם הפדגוגית דידקטית ולזהות את את הרכיבים השונים של המערכת הארגונית - הבית ספרית, בה בהם פועלים. כמו כן, הסדנאות מזמנות שיח בין עמיתים אודות תהליכי השתלבות והסתגלות שכל אחד מביא עימו לעולם ההוראה.
הסדנאות מובנות משיח עמיתים, ניתוח אירועים ומצבים; עיבוד סימולציות; הרצאות; צפייה בסרטים; קריאת מאמרים ועוד.

דרישות התכנית (בהתאם לכללים של משרד החינוך)

  • נוכחות חובה ופעילה בסדנת ההתמחות במהלך כל השנה
  • עבודה בבית ספר בהיקף של שליש משרה לפחות
  • חונכות /לווי של מורה חונך או מלווה.
  • עמידה בהצלחה בשתי הערכות ע"י מנהל בית הספר והמורה החונך.
  • עבודת סיכום של הסדנא.

דמי הרשמה/שכר לימוד/ עלויות נוספות

בוגרי תעודת הוראה של האוניברסיטה העברית נדרשים בתשלום של דמי הרשמה בלבד, בסך 250 ₪.
בוגרי תעודת הוראה של אוניברסיטאות אחרות או מכללות נרדשים בתשלום דמי הרשמה בסך 250 ₪ ובתשלום שכר לימוד בסך 945 ₪. 
עלויות נוספות: שימוש בחניון האוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים - 80 ₪ לכל השנה. המעוניינים לחנות בקמפוס נדרשים להסדיר זאת טרם פתיחת הקורס. 

מסגרות מאושרות להתמחות בהוראה

להרשמה

ההרשמה תתבצע באמצעות טופס מקוון, בקישור הבא : טופס הרשמה לסדנאות ההתמחות- סטאז' תשע''ט.

בטופס תדרשו למלא את פרטיכם האישיים ואת פרטי בית הספר בו תעבדו וכן את פרטי החונך שלכן. במידה ואין בידכם עדיין פרטים סופיים של מקום העבודה או את פרטי החונך, תוכלו להשלים פרטים אלו בהמשך. ההרשמה והתשלום עבור ההשתתפות בסדנא מתבצעים מול מזכירות המחלקה להשתלמויות ולפיתוח מקצועי של בית הספר לחינוך. טל' 02-5882036, 02-5880128, מייל: matic@savion.huji.ac.il או hishtalmuyot@savion.huji.ac.il

עליכם לזכור, שעל פי נהלי משרד החינוך ובנוסף להרשמה מולנו , תדרשו להירשם כמתמחים גם באתר האגף להתמחות ולכניסה להוראה של משרד החינוך.

מידע נוסף

איגרת למתמחה - לקראת שנת ההתמחות (סטאז') בשנת הלימודים הבאה
איגרת למסיימי ההתמחות - איגרת למתמחים בהוראה לקראת שנת ההוראה הראשונה שלאחר ההתמחות
​​​​​תהליך ההערכה

סיום תהליך שנת ההתמחות

מידע נוסף על התמחות בהוראה נמצא באתר משרד החינוך

 היקף ההשתלמות: הכשרה אוניברסיטאית בת 60 שעות במשך שנה
 מועד פתיחת שנת ההשתלמויות: אוקטובר 2018.
 ימים ושעות: קבוצה בימי א', וכן, קבוצה בימי ד' בין השעות 19:45-16:30, אחת לשבועיים, 4 שעות אקדמיות בכל מפגש 
 מקום ההשתלמות: בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים