היחידה לכניסה להוראה

המורה החדש, הנכנס עם ידע מקצועי ומוטיבציה ראשונית למלאכת ההוראה, נתקל במציאות מורכבת, היוצרת מתח פנימי – מקצועי. לעיתים קיים אצלו אף ספק ביחס לשאלה האם מספיקים הכלים והידע התיאורטי והיישומי שרכש במהלך הכשרתו. המורה עשוי למצוא עצמו בודד במערכת מובנית, ללא מערך תמיכה וכלים להתמודדות מול אנשי צוות ותיקים, הנהלה, הורים, תלמידים ועוד.

במהלך השנים האחרונות התפתחה במשרד החינוך תפיסה פדגוגית וארגונית, שמטרתה לסייע למורים בשלב כניסתם להוראה, לתמוך בקליטתם של מורים איכותיים ולאפשר התמדה מקצועית לשנים ארוכות. תפיסה זו מלווה בהבנה ההולכת ומתגבשת בישראל, המבקשת לממש רצף התפתחותי – מקצועי של עובדי הוראה מקצועיים, הכולל שלושה שלבים להתפתחות המקצועית של עובדי הוראה: שלב ההכשרה, שלב הכניסה להוראה ושלב ההוראה - פיתוח מקצועי. על פי תפיסה זו המורה לומד לאורך כל חייו המקצועיים, כלומר - תפיסת מקצוע ההוראה היא - למידה מתמשכת.

 

במהלך עשר השנים האחרונות הוגדר שלב הכניסה להוראה כשלב מוגדר, המתמשך על פני רצף הקליטה של מורים לאורך שלוש שנים.

במטרה ליצור הליך פדגוגי וארגוני מקיף, התומך בכל בוגרי תעודת ההוראה עם כניסתם לעולם ההוראה מרוכז הטיפול הכולל בשנת ההתמחות ובשנתיים הנוספות של הקליטה ב"היחידה לכניסה להוראה" בבית הספר לחינוך באוניברסיטה העברית בירושלים, כחלק מהמחלקה להשתלמויות ולפיתוח מקצועי ולצד המחלקה לתעודת ההוראה.
שלב הכניסה להוראה (התמחות + שנה א' ו-ב'), שמטרתו לסייע למורים המתחילים ליצור תהליכים רפלקטיביים אודות התנסותם הראשונית ולהעמיק את תודעתם המקצועית – ילווה בהערכה ובמחקר.

היחידה, בתוך בית הספר לחינוך המהווה מקור של ידע אקדמי, מחקרי ומקצועי בתחום ההוראה והחינוך, עוסקת באפיונים הייחודיים של תהליכי הכניסה לעבודה של מורים חדשים ומושתתת על תפיסות מקצועיות וארגוניות, בזיקה לשלב הכניסה להוראה, מתוך הנחה, שבשנים הראשונות לעבודתם מורים מעצבים את התפיסות החינוכיות שלהם ומבנים את זהותם המקצועית, שתלווה אותם לשנים ארוכות.

במסגרת "היחידה לכניסה להוראה", אנו מציעים סדנאות התמחות בהוראה (סטאז'), סדנאות לפיתוח מקצועי למורים חדשים בשנה א' לעבודתם (שנה לאחר ההתמחות) וכן קורסים להכשרת מורים חונכים ומלווים, המלווים את המתמחים והמורים החדשים בשנות עבודתם הראשונות בבתי הספר.

סדנאות התמחות בהוראה - סטאז'

שלב הכניסה להוראה - התמחות בהוראה תשע"ט 2018/19


שלב הכניסה להוראה

שלב הכניסה להוראה מוגדר - שלוש השנים הראשונות של כל עובד הוראה במערכת החינוך, במדינת ישראל. ההתמחות בהוראה (סטאז') היא שנת עבודתו הראשונה של עובד הוראה. שנה זו היא חובה על כל בוגרי לימודי תעודת הוראה. עם סיום השנה לאחר עמידה בהצלחה בתנאי שנת ההתמחות מוענק לכל מתמחה רישיון עיסוק בהוראה. לאחר שנת ההתמחות המורה מוגדר כמורה חדש שנה א' ושנה ב' לאחריה.

מטרות התכנית

להגדרת שלב הכניסה להוראה מטרה מקצועית - לסייע לכל אלה הבאים בשערי ההוראה. שנת ההתמחות – שנת העבודה הראשונה, מטרתה לאפשר לכל עובד הוראה לקבל תמיכה מקצועית בתחום הפדגוגי הדידקטי והרגשי, במיוחד בשלב הראשוני בו עליו להתמודד עם אתגרים רבים. כמו כן, מטרת ההתמחות היא לסייע למורה המתחיל, ליצור גשר בין התיאוריה הנלמדת בשלב ההכשרה לבין הפרקטיקה החינוכית, הנדרשת ממנו. השנה הראשונה לעבדותו של המורה המתחיל מזמנת לו התנסויות מגוונות ועליו ללמוד על מידת התאמתו למערכת החינוך ולטפח את זהותו המקצועית. ממחקרים שונים עולה, כי שנת ההתמחות יוצרת תרבות של קליטה מיטבית של מורים חדשים, מונעת נשירה בהמשך הדרך ויוצרת זהות והתפתחות מקצועית. על כן, שלב הכניסה בדגש על שנת ההתמחות, מטרתו להעצים את כישוריו המקצועיים של המורה המתחיל ולייצב ולחזק את מערכת החינוך בקליטת מורים איכותיים.

מסגרות העבודה בשנת ההתמחות

ההתמחות בהוראה חלה על כלל בוגרי תעודת ההוראה באוניברסיטה העברית. זו תיעשה במערכת החינוך בשכבת הגיל: חטה"ב או על יסודי, (במקרים מיוחדים: מקצועות האומנויות וחינוך מיוחד – ניתן ללמד בכל שכבות הגיל).
התמחות תעשה במקצועות ההוראה, שהמתמחה הוכשר להם במהלך לימודיו בתעודת ההוראה ובזיקה למקצוע המזכה אותו בתעודת ההוראה. על כל מועמד למצוא עבודה בהתאם להכשרתו. יש לפנות למפקחים במחוזות, ניתן גם לברר על מקומות עבודה ישירות בבתי הספר, באמצעות שליחת "קורות חיים".

תנאי כניסה לשנת ההתמחות

ניתן להשתלב בשנת ההתמחות החל משנת הלימודים האחרונה לתואר ולתעודת ההוראה, ובתנאי שהושלמו לפחות 80% מהחובות הלימודיים לשנים הקודמות, לרבות סיום כל חובות ההתנסות המעשית. פטורים מהתמחות הם עובדי הוראה קבועים במערכת החינוך.

תכנית הסדנאות של ההתמחות והמורים החדשים

מטרת הסדנאות לאפשר למשתתפים לבחון את דרכם המקצועית והחינוכית בזיקה לעבודה עם תלמידים, הורים ועמיתים, ללמוד על הכישורים האישיים והמקצועיים המלווים אותם בעבודתם הפדגוגית דידקטית ולזהות את את הרכיבים השונים של המערכת הארגונית - הבית ספרית, בה בהם פועלים. כמו כן, הסדנאות מזמנות שיח בין עמיתים אודות תהליכי השתלבות והסתגלות שכל אחד מביא עימו לעולם ההוראה.
הסדנאות מובנות משיח עמיתים, ניתוח אירועים ומצבים; עיבוד סימולציות; הרצאות; צפייה בסרטים; קריאת מאמרים ועוד.

דרישות התכנית (בהתאם לכללים של משרד החינוך)

 • נוכחות חובה ופעילה בסדנת ההתמחות במהלך כל השנה
 • עבודה בבית ספר בהיקף של שליש משרה לפחות
 • חונכות /לווי של מורה חונך או מלווה.
 • עמידה בהצלחה בשתי הערכות ע"י מנהל בית הספר והמורה החונך.
 • עבודת סיכום של הסדנא.

דמי הרשמה/שכר לימוד/ עלויות נוספות

בוגרי תעודת הוראה של האוניברסיטה העברית נדרשים בתשלום של דמי הרשמה בלבד, בסך 250 ₪.
בוגרי תעודת הוראה של אוניברסיטאות אחרות או מכללות נרדשים בתשלום דמי הרשמה בסך 250 ₪ ובתשלום שכר לימוד בסך 945 ₪. 
עלויות נוספות: שימוש בחניון האוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים - 80 ₪ לכל השנה. המעוניינים לחנות בקמפוס נדרשים להסדיר זאת טרם פתיחת הקורס. 

מסגרות מאושרות להתמחות בהוראה

להרשמה

ההרשמה תתבצע באמצעות טופס מקוון, בקישור הבא : טופס הרשמה לסדנאות ההתמחות- סטאז' תשע''ט.

בטופס תדרשו למלא את פרטיכם האישיים ואת פרטי בית הספר בו תעבדו וכן את פרטי החונך שלכן. במידה ואין בידכם עדיין פרטים סופיים של מקום העבודה או את פרטי החונך, תוכלו להשלים פרטים אלו בהמשך. ההרשמה והתשלום עבור ההשתתפות בסדנא מתבצעים מול מזכירות המחלקה להשתלמויות ולפיתוח מקצועי של בית הספר לחינוך. טל' 02-5882036, 02-5880128, מייל: matic@savion.huji.ac.il או hishtalmuyot@savion.huji.ac.il

עליכם לזכור, שעל פי נהלי משרד החינוך ובנוסף להרשמה מולנו , תדרשו להירשם כמתמחים גם באתר האגף להתמחות ולכניסה להוראה של משרד החינוך.

מידע נוסף

איגרת למתמחה - לקראת שנת ההתמחות (סטאז') בשנת הלימודים הבאה
איגרת למסיימי ההתמחות - איגרת למתמחים בהוראה לקראת שנת ההוראה הראשונה שלאחר ההתמחות
​​​​​תהליך ההערכה

סיום תהליך שנת ההתמחות

מידע נוסף על התמחות בהוראה נמצא באתר משרד החינוך

 היקף ההשתלמות: הכשרה אוניברסיטאית בת 60 שעות במשך שנה
 מועד פתיחת שנת ההשתלמויות: אוקטובר 2018.
 ימים ושעות: קבוצה בימי א', וכן, קבוצה בימי ד' בין השעות 19:45-16:30, אחת לשבועיים, 4 שעות אקדמיות בכל מפגש 
 מקום ההשתלמות: בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים 

סדנא לפיתוח מקצועי למורים חדשים - בשנה א'

סדנא לפיתוח מקצועי למורים חדשים - בשנה א' להוראה תשע"ט - 2018/19


מטרות התכנית

הקורס יעסוק בהעצמה אישית של המורה המתחיל כמנהיג חינוכי, תוך כדי פיתוח זהותו המקצועית והאישית. התכנית תקנה למורים המתחילים כלי קומוניקציה עם התלמידים ותעזור להם למצוא דרכים להתנהלות בסיטואציות יומיומיות מחיי המורה. בנוסף התכנית תקנה למורה יכולת התמקצעות ותעשיר אותו בתחומי תוכן והוראה. במהלך התכנית המורה המתחיל יקבל כלים להשתלבות בצוות הבית- ספרי, תוך כדי הכרת התרבות הבית ספרית. המורה המתחיל ילמד כיצד להשתמש במיומנויות רפלקטיביות ככלי לפיתוחו המקצועי.

קהל היעד של התכנית

מורים בשנה הראשונה שלהם בבית הספר, בוגרי קורס סטאז', הרוצים לפתח את יכולותיהם המקצועיות האישיות והבין- אישיות בעבודתם כמורים וכן, מורי "אופק חדש" בשנתם הראשונה להוראה המחויבים להשתתף בסדנה זו לצורך פיתוח מקצועי.

תכני התכנית

תכנית חד שנתית בה המורים המתחילים יעברו תהליכי השתלבות והסתגלות לעולם ההוראה. הם ילמדו היבטים דידקטיים בעבודת ההוראה, תוך תכנון לטווח הקצר והארוך. המשתלמים יעבדו עם תלמידים תוך קבלת ליווי אישי ממורה מלווה מצוות בית הספר וכך יכירו את המערכת הבית ספרית. במהלך הקורס המורים המתחילים יפתחו את זהותם המקצועית וישתלבו בפעילויות הבית ספריות.

דרישות התכנית

 • נוכחות חובה בשיעורים
 • עבודה בבית ספר בליווי מורה מלווה
 • עבודת סיכום

שכר הלימוד/עלויות נוספות

שכר הלימוד הוא 130 ₪.
עלויות נוספות: שימוש בחניון האוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים - 80 ₪ לכל השנה. המעוניינים לחנות בקמפוס נדרשים להסדיר זאת טרם פתיחת הקורס. 

הרשמה

לצורך הרשמה לסדנא, עליכם למלא את הטפסים הבאים ולשלוח אלינו, למזכירות המחלקה להשתלמויות ולפתוח מקצועי למייל: hishtalmuyot@savion.huji.ac.il

תוכלו לפנות אלינו גם טלפונית לטל' 02-5880128 / 02-5882036.

הכרה לגמול השתלמות/פיתוח מקצועי ב"אופק חדש" וכן מימון קרנות השתלמות- בהתאם להנחיות משרד החינוך.

פיתוח התכנית מותנה באישור משרד החינוך ובמספר הנרשמים . התכנית נתונה לשינויים.

מידע נוסף על פיתוח מקצועי למורים חדשים נמצא באתר משרד החינוך.

 היקף ההשתלמות: הכשרה אוניברסיטאית שנתית בת 30 שעות ובנוסף 20 שעות פרקטיקום - ליווי בשטח בבית הספר. 
 מועד פתיחת שנת ההשתלמויות: אוקטובר-נובמבר 2018.
 ימים ושעות: ימי ב', 17:00 - 19:30, בד"כ אחת לשבועיים, 3 שעות אקדמיות בכל מפגש.
 מקום ההשתלמות: בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים.

הכשרת מורים חונכים-מומחים

קורס להכשרת חונכים למורים חדשים במערכת החינוך - תשע"ט 2018/19
תכנית הכשרה לקבלת תעודת חונך/מלווה
60 שעות (לכל שכבות הגיל)


מבוא

עם כניסתו של המורה החדש למערכת החינוך ובמהלך שלוש השנים הראשונות שלו הוא מלווה על ידי מורה חונך/מלווה. תפקיד החונכות התגבש בשנים האחרונות והחונך והמלווה תומכים בקליטתם של המתמחים והמורים החדשים ושותפים בהערכתם.
התפתחותו המקצועית של עובד הוראה, במסגרת מתווה הפיתוח המקצועי ברפורמות "אופק חדש" ו"עוז לתמורה" מאפשרת לעובדי הוראה מתאימים להתמקצע בחניכה ובליווי, במסגרת מסלולי הקידום. תפיסת תפקיד החונכות הוא חלק ממערך התפקידים במערכת החינוך, המחייב הכשרה מקצועית מתאימה.

מטרות התכנית

 1. פיתוח תפיסת תפקיד של "מורה חונך" /"מורה מלווה" כעמית – מסייע לסטודנט, למתמחה ולמורה החדש בתוך מערכת חינוכית נתונה.
 2. טיפוח כישורי הנחיה והדרכה, לשם זיהוי צרכיו של המתמחה ועובד ההוראה החדש ותמיכה בהיקלטותו ובהסתגלותו המקצועית במערכת החינוך.
 3. הקניית כלים ליצירת דיאלוג דידקטי חינוכי רפלקטיבי לשם תמיכה בהתפתחותו המקצועית האוטונומית של המתמחה ועובד ההוראה החדש בשנים הראשונות של כניסתם למקצוע ההוראה.
 4. פיתוח כלים ובחינת דרכי הערכה לשם הערכת המתמחה ועובד ההוראה החדש, לקראת קבלת רישיון עיסוק בהוראה וקבלת קביעות אחר כך במערכת החינוך.
 5. פיתוח כלים להבניית תרבות קליטה ראויה במערכת החינוך.

קריטריונים וכישורים הנדרשים להשתתפות בקורס

 1. תואר ראשון (B.A+תעודת הוראה / B.ED ממוסד מוכר)
 2. ותק של חמש שנים לפחות בהוראה
 3. המלצה של מנהל בית הספר, או הפיקוח
 4. ראיון קבלה לבחינת התאמתו של עובד ההוראה לתפקיד חונכות
 5. התנסות בחונכות במקביל לשנת הלימודים.

הקורסים להכשרת חונכים יעסקו בנושאים הבאים

 • פיתוח כישורי הנחיה והדרכה, דרכים ליצירת תקשורת בין אישית, שלבי התפתחות בתהליך ההדרכתי, תהליכים דינמיים- גלויים וסמויים, מודלים שונים של הדרכה והנחייה (הקוגניטיבי, האנליטי, הרגשי ועוד), זיהוי סגנון אישי של הדרכה
 • גיבוש תפיסת תפקיד החונכות, פיתוח זהות מקצועית
 • הכרת הקשיים של עובדי הוראה חדשים
 • דרכים לצפייה בשעורים
 • פיתוח שיח רפלקטיבי – מתן משוב, פיתוח יכולת קשב ויצירת דיאלוג עם המתמחה
 • דרכי הערכה- היכרות עם כלי ההערכה: הערכה מעצבת, הערכה מסכמת, תהליך ההערכה מנקודת מבטו של המוערך, קונפליקטים פנימיים בהערכה
 • פיתוח מנהיגות, העצמה של הפרט בתפקידו
 • המערכת הבית ספרית – מבט ארגוני
 • שיתוף פעולה, תחרות, מוטיבציה בעבודת הצוות הבית ספרי
 • יחסי גומלין עם מוסד ההכשרה
 • סוגיות אתיות בתהליכי הדרכה והנחייה

מטלת סיכום

 • בניית תיק חונכות/ליווי בהתאם לכלים שהוקנו בקורס
 • תיעוד השיח המתקיים בפגישות החונכות והליווי
 • ניהול יומן עבודה, ניתוח מצבי הוראה והדרכה אישית
 • תיעוד התפתחותו המקצועית של המתמחה/המורה החדש
 • יישום כלי חונכות וליווי בהתנסות מעשית ותיעודו באופן מקצועי.

דרישות התכנית

נוכחות חובה בשיעורים (מעל 20% היעדרות ההשתתפות בקורס לא תוכר).
עמידה במטלות התכנית כאמור.
 

דמי הרשמה/שכר לימוד/עלויות נוספות

דמי הרשמה: דמי הרשמה וטיפול בסך 150 ₪.
שכר לימוד: ההשתלמות מתוקצבת על ידי משרד החינוך.
עלויות נוספות: שימוש בחניון האוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים - 80 ₪ לכל השנה. המעוניינים לחנות בקמפוס נדרשים להסדיר זאת טרם פתיחת הקורסרס. 

הרשמה

יש למלא את טופס ההרשמה וטופס המלצת מנהל ולהחזירם במייל או בפקס

הכרה לגמול השתלמות פיתוח מקצועי ב"אופק חדש" וכן מימון קרנות השתלמות- בהתאם להנחיות משרד החינוך.

מידע נוסף על מדיניות משרד החינוך בנושא אופק חדש נמצא באתר משרד החינוך.

 היקף ההשתלמות: הכשרה אוניברסיטאית בת 60 שעות במשך שנה.
 מועד פתיחת שנת ההשתלמויות: אוקטובר-נובמבר 2018.
 ימים ושעות: ימי ד', 19:45-16:30, 14 מפגשים בני 4 שעות אקדמיות בכל מפגש + סיור למרכז הסימולציה בבר אילן. 
 מקום ההשתלמות: בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים.