טופס רישום ותשלום באשראי- תכניות היחידה לכניסה להוראה- תש"פ תשלום לסדנא לפיתוח מקצועי למורים חדשים-שנה א'/ תשלום לקורס חונכים - תש"פ