פסיכולוגיה חינוכית

השירות הפסיכולוגי ייעוצי, במנהל הפדגוגי במשרד החינוך, בשיתוף עם בית הספר לחינוך, מפעיל את התכנית האזורית של המדרשה ללימודים מקדמים בפסיכולוגיה חינוכית.

התכנית מתקיימת במקביל ב- 5 שלוחות בארץ ומיועדת לפסיכולוגים העובדים בשירותים הפסיכולוגיים בכל שלבי ההתפתחות: טרום התמחות, התמחות, מומחיות, הסמכה להדרכה והדרכה.

במסגרת המדרשה ללימודים מתקדמים אנו מציעים מסלול לימודים ייחודי נוסף - שנת השלמה ללימודי פסיכולוגיה חינוכית ללומדי/מסיימי תואר שני בפסיכולוגיה במגמות לא יישומיות. 

שמחים לעדכן כי בחודש יולי 2019 החלה הההרשמה לקורסי המדרשה ללימודים מתקדמים לשנת תש"פ.

פרטים נוספים ניתן יהיה לראות בחוברת המדרשה, החדשה בקישור בתחתית דף זה.

 

למידע נוסף וקישור למסמכים: 

 

 

מדרשה ללימודים מתקדמים בפסיכולוגיה חינוכית

השירות הפסיכולוגי ייעוצי, במנהל הפדגוגי במשרד החינוך, בשיתוף עם בית הספר לחינוך, מפעיל את התכנית האזורית של המדרשה ללימודים מקדמים בפסיכולוגיה חינוכית.

התכנית מתקיימת במקביל ב- 5 שלוחות בארץ.

התוכנית מיועדת לפסיכולוגים העובדים בשירותים הפסיכולוגיים בכל שלבי ההתפתחות: טרום התמחות, התמחות, מומחיות, הסמכה להדרכה והדרכה.

מטרות המדרשה

פיתוח וקידום הפסיכולוגיה החינוכית והפסיכולוגים החינוכיים תוך הבטחת סטנדרט ארצי גבוה של הכשרה מתמשכת.
עקרונות:

  • קידום מקצועי של הפסיכולוגים החינוכיים בכל שלבי ההתפתחות המקצועית.
  • שילוב בין ידע אקדמי לבין הידע שנרכש בשדה.
  • זיהוי כיווני התפתחות מקצועיים בהתאם למציאות משתנה בחברה, בקהילה ובמערכת החינוך.
  • פיתוח מסלולי התמחות לבכירים.

מבנה הלימודים

הלמידה במדרשה כוללת ידע תיאורטי, חיבור לעבודה בשדה וכתיבת עבודה רלבנטית. הקורסים שנועדו לפרה- מתמחים כוללים את המידע שנלמד בקורסים מקבילים באוניברסיטאות עם תוספת של חיבור בין הידע התיאורטי לבין הנעשה בשדה.

מבנה הלימודים הוא של למידה בימי ג', אחת לשבועיים.

בנוסף, בחלק לא מבוטל מהקורסים, מאלו שאינם דורשים תרגול, הלימודים מתנהלים כ"קורסים מרוכזים", במספר ימים מרוכזים לאורך השנה, בעיקר טרם פתיחת השנה האקדמית , בחופשת הסמסטר ובקיץ 2020.

בכל שנה אנו מציעים מגוון של מעל 20 קורסים שונים.

להלן קישור לטופס תשלום לארבעת קורסי הקיץ תשע"ט של המדרשה ( לרשומים מראש) , המתקיימים בקיץ תשע"ט: 

https://education.huji.ac.il/formhishedupsy2019

בימים אלה הסתיימה בניית תכנית המדרשה לשנת הלימודים תש"פ- תכנית עשירה ומגוונת.

החל מהתאריך 7/7/19, ניתן יהיה לראות את חוברת המדרשה על פירוט התכניות ונהלי ההרשמה בקישור בתחתית דף זה. 

כן ראו למטה קישור ישיר לטופס ההרשמה והתשלום הדיגיטלי המאובטח של דמי הרישום וטיפול בסך של 150 ש"ח לכל קורס.

שימו לב- לא יתבצע רישום ולא ישוריין מקום בקורס ללא תשלום דמי הרישום והטיפול בכרטיס אשראי במעמד ההרשמה.

חוברת המדרשה תש"פ

להרשמה ותשלום דמי הרישום וטיפול לשנת תש"פ, לחץ כאן 

 

מסלול לימודי השלמה לפסיכולוגיה חינוכית- בשיתוף שפ"י

מדינת ישראל - משרד החינוך
השירות הפסיכולוגי ייעוצי - אגף פסיכולוגיה
המדרשה לפסיכולוגיה חינוכית

לימודי השלמה לפסיכולוגיה חינוכית - תש"פ, 2019/20 
ללומדי/מסיימי תואר שני בפסיכולוגיה במגמות לא יישומיות

החל מחודש ינואר 2015 יכולים להגיש מועמדות לעבודה בשירות פסיכולוגי חינוכי (שפ"ח) אך ורק מסיימי תואר שני בפסיכולוגיה ממגמות יישומיות מהארץ ומחו"ל, המוכרות על ידי המל"ג ומאפשרות רישום בפנקס הפסיכולוגים, זאת על פי תקנת משרד הפנים.

בבית הספר לחינוך, באוניברסיטה העברית בירושלים (ויתכן שבשלוחה נוספת) נפתחת מדי שנה תכנית השלמה לפסיכולוגיה חינוכית.

זכאים להגיש מועמדות לתכנית: מסיימי תואר שני או מי שסיים/ה את כל חובות השמיעה לתואר שני  במגמות לא יישומיות בארץ, ומסיימי תאר שני במגמות לא ישומיות בחו"ל,  אשר קיבלו אישור לרישום בפנקס הפסיכולוגים.

רשאים להגיש מועמדותם לתכנית רק זכאים  לרישום בפנקס הפסיכולוגים המעוניינים לעבוד בשדה הפסיכולוגיה החינוכית.

לימודים בתכנית הנם תנאי סף להגשת מועמדות לעבודה בשירות פסיכולוגי חינוכי: בוגרי התכנית יהיו רשאים לגשת למכרזים בשירותים הפסיכולוגיים החינוכיים ברשויות, לאחר שיעמדו בדרישות התכנית ויסיימו אותה בהצלחה.

לאחר סיום תכנית ההשלמה ותחילת עבודה בשפ"ח, שנת העבודה הראשונה בשפ"ח הינה שנת טרום - התמחות (בה חייבים כל בוגרי המגמות היישומיות פרט לפסיכולוגיה חינוכית ופסיכולוגיה קלינית של הילד), בסיומה ניתן להירשם להתמחות בפסיכולוגיה חינוכית.

התכנית כוללת

יסודות בפסיכותרפיה, יסודות בפסיכודיאגנוסטיקה, מבוא לפסיכולוגיה חינוכית מערכתית והתנסות מעשית. הלימודים בתכנית מתקיימים בשפה העברית ועל כן נדרשת ידיעת השפה העברית ברמה המאפשרת למידה כאמור.

משך התוכנית

יומיים בשבוע במהלך שנת לימודים - יום לימודים תיאורטיים ויום התנסות מעשית בליווי הדרכה בשירותים פסיכולוגיים חינוכיים נבחרים.

תנאי קבלה

המועמדים יעברו ראיון קבלה לתוכנית ויתבקשו להציג המלצות ומסמכים נוספים. מספר המקומות מוגבל.

מקום הלימודים

בית הספר לחינוך, באוניברסיטה העברית בירושלים. יתכן שתיפתח קבוצה נוספת בחיפה.

תחילת הלימודים: נובמבר 2019
מועד פתיחת הגשת מועמדות: 15/2/2019
מועד סיום הגשת מועמדות: 15/6/2019
עלות התכנית: 12,000 ₪
דמי טיפול והרשמה: 300 ₪

מספר המקומות מוגבל

בנושאי הרשמה ותשלום יש לפנות למחלקה להשתלמויות ולפיתוח מקצועי של בית הספר לחינוך:

טלפון: 02-5882036/ 02-5880128
אי-מייל: shirachaz@savion.huji.ac.il

לשאלות הבהרה מקצועיות בלבד יש לפנות למייל: ayaguy48@gmail.com 

לצורך תשלום דמי הגשת מועמדות ותשלומים נוספים, יש להכנס לקישורטופס תשלום - שנת השלמה לפסיכולוגיה חינוכית

טופסי הגשת מועמדות