פסיכולוגיה חינוכית

השירות הפסיכולוגי-יעוצי במנהל הפדגוגי במשרד החינוך, בשיתוף עם בית הספר לחינוך באוניברסיטה העברית, מפעיל את התכנית האזורית של המדרשה ללימודים מקדמים בפסיכולוגיה חינוכית.

התכנית מתקיימת במקביל ב- 5 שלוחות בארץ ומיועדת לפסיכולוגים העובדים בשירותים הפסיכולוגיים בכל שלבי ההתפתחות: טרום התמחות, התמחות, מומחיות, הסמכה להדרכה והדרכה.

במסגרת המדרשה ללימודים מתקדמים אנו, בבית הספר לחינוך, באוניברסיטה העברית בירושלים, מציעים מסלול לימודים ייחודי נוסף - שנת השלמה ללימודי פסיכולוגיה חינוכית ללומדי/מסיימי תואר שני בפסיכולוגיה במגמות לא ישומיות. 

אנו שמחים לעדכן כי הההרשמה לתכנית שנת ההשלמה לפסיכולוגיה חינוכית למחזור תשפ"ג תפתח בחודש מרץ 2022 ותימשך עד לתאריך 31/7/22.

ההרשמה לשאר קורסי המדרשה ללימודים מתקדמים לשנת תשפ"ג, תחל סביב 15 לחודש יולי 2022 , תסתיים ב 31/7/22 ותפורסם בקרוב.

הערות חשובות:

* פעילות המדרשה בשנת תשפ"ג מותנית באישור תקציבי ממשרד החינוך.

* פעילות המדרשה בשנת תשפ"ג תותאם לאילוצי מגיפת הקורונה, בין השאר בדרכי ההוראה וכן בשינוי תאריכים ע"פ הצורך.

פרטים נוספים לגבי התכניות לשנת תשפ"ג- ניתן יהיה לראות בחוברת המדרשה, החדשה, שתחליף את המידע הקיים, בקישור בתחתית דף זה.

למידע נוסף וקישור למסמכים: 

 

 

מדרשה ללימודים מתקדמים בפסיכולוגיה חינוכית

השירות הפסיכולוגי ייעוצי, במנהל הפדגוגי במשרד החינוך, בשיתוף עם בית הספר לחינוך, מפעיל את התכנית האזורית של המדרשה ללימודים מקדמים בפסיכולוגיה חינוכית.

התכנית מתקיימת במקביל ב- 5 שלוחות בארץ.

התוכנית מיועדת לפסיכולוגים העובדים בשירותים הפסיכולוגיים בכל שלבי ההתפתחות: טרום התמחות, התמחות, מומחיות, הסמכה להדרכה והדרכה.

 פעילות המדרשה ממומנת הן מתשלומי הלומדים והן מתקציבים ממשרד החינוך ומותנית בקבלתם.

מטרות המדרשה

פיתוח וקידום הפסיכולוגיה החינוכית והפסיכולוגים החינוכיים תוך הבטחת סטנדרט ארצי גבוה של הכשרה מתמשכת.
עקרונות:

  • קידום מקצועי של הפסיכולוגים החינוכיים בכל שלבי ההתפתחות המקצועית.
  • שילוב בין ידע אקדמי לבין הידע שנרכש בשדה.
  • זיהוי כיווני התפתחות מקצועיים בהתאם למציאות משתנה בחברה, בקהילה ובמערכת החינוך.
  • פיתוח מסלולי התמחות לבכירים.

מבנה הלימודים

הלמידה במדרשה כוללת ידע תיאורטי, חיבור לעבודה בשדה וכתיבת עבודה רלבנטית. הקורסים שנועדו לפרה- מתמחים כוללים את המידע שנלמד בקורסים מקבילים באוניברסיטאות עם תוספת של חיבור בין הידע התיאורטי לבין הנעשה בשדה.

מבנה הלימודים הוא של למידה בימי ג', אחת לשבועיים, לאורך השנה.

בנוסף, בחלק לא מבוטל מהקורסים, מאלו שאינם דורשים תרגול, הלימודים מתנהלים כ"קורסים מרוכזים", במספר ימים מרוכזים לאורך השנה, הן טרם פתיחת השנה האקדמית , הן בחופשת הסמסטר והן בקיץ 2022.

בכל שנה אנו מציעים מגוון של כ- 20 קורסים שונים.

אנו שמחים לעדכן, כי בימים אלה אנו מסיימים את בניית תכנית המדרשה לשנת הלימודים תשפ"ג- תכנית עשירה ומגוונת.

ההרשמה תתבצע בין התאריכים 15/7/22 ועד ל 31/7/22.

חשוב לציין, שפעילות המדרשה בשנת תשפ"ג, מתוכננת , ככל שניתן, להיות היברידית ומשולבת, אך במידת הצורך תותאם לאילוצי מגפת הקורונה, בין השאר, בדרכי ההוראה וכן בשינוי תאריכים על פי הצורך.

לקראת התאריך 15/7/22, ניתן יהיה לראות את חוברת המדרשה על פירוט התכניות ונהלי ההרשמה בקישור בתחתית דף זה. 

לאחר בחירת הקורס/ים המבוקשים, ניתן להכנס , באמצעות הקישור הישיר לטופס ההרשמה והתשלום הדיגיטלי המאובטח, להרשם ולשלם בשלב ראשון את דמי הרישום והטיפול בסך של 150 ש"ח לכל קורס.

לתשומת לבכם - על מנת להימנע מתקלות, יש לבצע את הרישום והתשלום המקוון באמצעות מחשב ולא באמצעות טלפון נייד.

טרם ביצוע ההרשמה והתשלום, עליכם להדפיס, למלא ולהחתים את מנהל/ת השפ"ח (קישור לטופס מצורף בתחתית העמוד) בו הנכם עובדים, על אישורו/ה ללימודים בקורסים אותם בחרתם ולהעבירו , בחוזר, למייל מזכירות המחלקה : janettebl@savion.huji.ac.il

שימו לב- לא יתבצע רישום ולא ישוריין מקום בקורס ללא משלוח אישור מנהל השפ"ח וכן, תשלום דמי הרישום והטיפול בכרטיס אשראי במעמד ההרשמה.

מספר המקומות מוגבל!

חוברת המדרשה תשפ''ג

להרשמה ותשלום דמי הרישום וטיפול לשנת תשפ"ג, לחץ כאן 

טופס קורסים נבחרים לאישור מנהל השפח

 

מסלול לימודי השלמה לפסיכולוגיה חינוכית- בשיתוף שפ"י

מדינת ישראל - משרד החינוך
השירות הפסיכולוגי יעוצי - אגף פסיכולוגיה
המדרשה לפסיכולוגיה חינוכית

לימודי השלמה לפסיכולוגיה חינוכית - תשפ"ג, 2022/23 
ללומדי/מסיימי תואר שני בפסיכולוגיה במגמות לא ישומיות

החל מחודש ינואר 2015 יכולים להגיש מועמדות לעבודה בשירות פסיכולוגי חינוכי (שפ"ח) אך ורק מסיימי תואר שני בפסיכולוגיה ממגמות ישומיות מהארץ ומחו"ל, המוכרות על ידי המל"ג ומאפשרות רישום בפנקס הפסיכולוגים, זאת על פי תקנת משרד הפנים.

בבית הספר לחינוך, באוניברסיטה העברית בירושלים (ולעיתים בשלוחה נוספת בחיפה) נפתחת מדי שנה תכנית השלמה לפסיכולוגיה חינוכית.

זכאים להגיש מועמדות לתכנית:

מסיימי תואר שני או מי שסיים/ה את כל חובות השמיעה לתואר שני במגמות לא ישומיות בארץ, ומסיימי תואר שני במגמות לא ישומיות בחו"ל, אשר קיבלו אישור לרישום בפנקס הפסיכולוגים.

רשאים להגיש מועמדותם לתכנית רק אלו הזכאים לרישום בפנקס הפסיכולוגים, המעוניינים לעבוד בשדה הפסיכולוגיה החינוכית.

תנאי מקדים להצגת המועמדות לתכנית: פנייה לוועדה המקצועית לפסיכולוגיה חינוכית, להסדרת הסטטוס המקצועי.

לצורך כך, יש לפנות למייל : hitmahutpsy@moh.gov.il , בצירוף המסמכים הבאים:

תעודת סיום תואר שני (או סיום חובות שמיעה ללומדים בארץ), גיליונות ציוני תואר ראשון ושני, תיאור רשמי של תחומי העבודה המעשית שנעשתה על ידי המועמד/ת במרוצת התואר השני ותיאור ההדרכה שניתנה (מסמך של האוניברסיטה), תעודת רישום בפנקס הפסיכולוגים, למי שסיים את לימודיו בחו"ל.

לימודים בתכנית הנם תנאי סף להגשת מועמדות לעבודה בשירות פסיכולוגי חינוכי:

בוגרי התכנית יהיו רשאים לגשת למכרזים בשירותים הפסיכולוגיים החינוכיים ברשויות, לאחר שיעמדו בדרישות התכנית ויסיימו אותה בהצלחה.

לאחר סיום תכנית ההשלמה ותחילת עבודה בשפ"ח, שנת העבודה הראשונה בשפ"ח הינה שנת טרום-התמחות (בה חייבים כל בוגרי המגמות היישומיות פרט לפסיכולוגיה חינוכית ופסיכולוגיה קלינית של הילד), בסיומה ניתן להירשם להתמחות בפסיכולוגיה חינוכית.

התכנית כוללת:

יסודות בפסיכותרפיה, יסודות בפסיכודיאגנוסטיקה, מבוא לפסיכולוגיה חינוכית מערכתית והתנסות מעשית. הלימודים בתכנית מתקיימים בשפה העברית ועל כן נדרשת ידיעת השפה העברית ברמה המאפשרת למידה כאמור.

משך התוכנית

יומיים בשבוע במהלך שנת לימודים - יום לימודים תיאורטיים ויום התנסות מעשית, בליווי הדרכה בשירותים פסיכולוגיים חינוכיים נבחרים.

תנאי קבלה

המועמדים יעברו ראיון קבלה לתוכנית ויתבקשו להציג המלצות ומסמכים נוספים. מספר המקומות מוגבל.

מקום הלימודים

בית הספר לחינוך, באוניברסיטה העברית בירושלים וקבוצה נוספת בחיפה (בכפוף למספר המתקבלים).

תחילת הלימודים: אוקטובר 2022
מועד פתיחת הגשת מועמדות: מרץ 2022
מועד סיום הגשת מועמדות: 30/7/2022
עלות התכנית: 12,000 ₪
דמי טיפול והרשמה: 300 ₪

מספר המקומות מוגבל

בנושאי הרשמה ותשלום יש לפנות לטלי הראל במחלקה להשתלמויות ולפיתוח מקצועי של בית הספר לחינוך:

טלפון: 02-5882036/ 02-5880128
אי-מייל: talh@savion.huji.ac.il

לשאלות הבהרה מקצועיות בלבד יש לפנות לרכזת האקדמית של התכנית, גב' איה גיא למייל: ayaguy48@gmail.com 

לצורך תשלום דמי הגשת מועמדות ותשלומים נוספים, יש להכנס לקישור: טופס תשלום - שנת השלמה לפסיכולוגיה חינוכית