פסיכולוגיה חינוכית

השירות הפסיכולוגי ייעוצי, במנהל הפדגוגי במשרד החינוך, בשיתוף עם בית הספר לחינוך, מפעיל את התכנית האזורית של המדרשה ללימודים מקדמים בפסיכולוגיה חינוכית.

התכנית מתקיימת במקביל ב- 5 שלוחות בארץ ומיועדת לפסיכולוגים העובדים בשירותים הפסיכולוגיים בכל שלבי ההתפתחות: טרום התמחות, התמחות, מומחיות, הסמכה להדרכה והדרכה.

במסגרת המדרשה ללימודים מתקדמים אנו מציעים מסלול לימודים ייחודי נוסף - שנת השלמה ללימודי פסיכולוגיה חינוכית ללומדי/מסיימי תואר שני בפסיכולוגיה במגמות לא יישומיות. 

שמחים לעדכן כי החלה ההרשמה לקורסי המדרשה ללימודים מתקדמים לקראת תשע''ט. פרטים נוספים ניתן לראות בחוברת המדרשה, בקישור למטה.

להרשמה בפועל אנא הקליקו כאן לטופס ההרשמה

למידע נוסף: 

 

 

מדרשה ללימודים מתקדמים בפסיכולוגיה חינוכית

השירות הפסיכולוגי ייעוצי, במנהל הפדגוגי במשרד החינוך, בשיתוף עם בית הספר לחינוך, מפעיל את התכנית האזורית של המדרשה ללימודים מקדמים בפסיכולוגיה חינוכית.

התכנית מתקיימת במקביל ב- 5 שלוחות בארץ.

התוכנית מיועדת לפסיכולוגים העובדים בשירותים הפסיכולוגיים בכל שלבי ההתפתחות: טרום התמחות, התמחות, מומחיות, הסמכה להדרכה והדרכה.

מטרות המדרשה

פיתוח וקידום הפסיכולוגיה החינוכית והפסיכולוגים החינוכיים תוך הבטחת סטנדרט ארצי גבוה של הכשרה מתמשכת.
עקרונות:

  • קידום מקצועי של הפסיכולוגים החינוכיים בכל שלבי ההתפתחות המקצועית.
  • שילוב בין ידע אקדמי לבין הידע שנרכש בשדה.
  • זיהוי כיווני התפתחות מקצועיים בהתאם למציאות משתנה בחברה, בקהילה ובמערכת החינוך.
  • פיתוח מסלולי התמחות לבכירים.

מבנה הלימודים

הלמידה במדרשה כוללת ידע תיאורטי, חיבור לעבודה בשדה וכתיבת עבודה רלבנטית. הקורסים שנועדו לפרה- מתמחים כוללים את המידע שנלמד בקורסים מקבילים באוניברסיטאות עם תוספת של חיבור בין הידע התיאורטי לבין הנעשה בשדה.

מבנה הלימודים הוא של למידה בימי ג', אחת לשבועיים. עם זאת, בקורסים שאינם דורשים תרגול, הלימודים מתקיימים במספר ימים מרוכזים לאורך השנה, בעיקר טרם פתיחת השנה האקדמית ובחופשת הסמסטר.

בכל שנה אנו מציעים מגוון של מעל 20 קורסים שונים.

בימים אלה נבנית תכנית המדרשה לקראת שנה"ל תשע"ט. לקראת הקיץ התכנית תועלה לאתר ותפתח ההרשמה.

מסלול לימודי השלמה לפסיכולוגיה חינוכית- בשיתוף שפ"י

מדינת ישראל - משרד החינוך
השירות הפסיכולוגי ייעוצי - אגף פסיכולוגיה
המדרשה לפסיכולוגיה חינוכית

לימודי השלמה לפסיכולוגיה חינוכית - תשע"ט, 2018/19 
ללומדי/מסיימי תואר שני בפסיכולוגיה במגמות לא יישומיות


החל מ-1.1.2015 יכולים להגיש מועמדות לעבודה בשירות פסיכולוגי חינוכי (שפ"ח) אך ורק מסיימי/לומדי תואר שני בפסיכולוגיה ממגמות יישומיות מהארץ ומחו"ל, המוכרות על ידי המל"ג ומאפשרות רישום בפנקס הפסיכולוגים, זאת על פי תקנת משרד הפנים.

בבית הספר לחינוך, באוניברסיטה העברית בירושלים (ויתכן שבשלוחה נוספת) נפתחת מדי שנה תכנית השלמה עבור מסיימי/לומדי תואר שני ממגמות לא יישומיות (המאפשר לבוגריהם רישום בפנקס הפסיכולוגים), המעוניינים לעבוד בשדה הפסיכולוגיה החינוכית.

הלימודים בתכנית הנם תנאי סף להגשת מועמדות לעבודה בשירות פסיכולוגי חינוכי.
בוגרי התכנית יהיו רשאים לגשת למכרזים בשירותים הפסיכולוגיים החינוכיים ברשויות, לאחר שיעמדו בדרישות התכנית ויסיימו אותה בהצלחה.

התכנית כוללת

יסודות בפסיכותרפיה ופסיכודיאגנוסטיקה, מבוא לפסיכולוגיה חינוכית מערכתית וכן התנסות מעשית. הלימודים בתכנית מתקיימים בשפה העברית ועל כן נדרשת ידיעת השפה העברית ברמה המאפשרת למידה, כאמור.

משך התוכנית

יומיים בשבוע במהלך שנת לימודים - יום לימודים תיאורטיים ויום התנסות מעשית בליווי הדרכה בשירותים פסיכולוגיים חינוכיים נבחרים.

תנאי קבלה

המועמדים יעברו ראיון קבלה לתוכנית ויתבקשו להציג המלצות ומסמכים נוספים. מספר המקומות מוגבל.

מקום הלימודים

בית הספר לחינוך, באוניברסיטה העברית בירושלים העברית ויתכן שתפתח קבוצה נוספת.

תחילת הלימודים: אוקטובר 2018
מועד פתיחת הגשת מועמדות: 1/2/2018
מועד סיום הגשת מועמדות: 30/5/2018
עלות התכנית: 12,000 ₪.    דמי טיפול והרשמה: 300 .₪

לקבלת פרטים יש לפנות למחלקה להשתלמויות ולפיתוח מקצועי של בית הספר לחינוך
לשאלות הבהרה מקצועיות יש לפנות לדוא"ל: hashlama.psy@gmail.com

טופסי הגשת מועמדות