טופס הרשמה ותשלום דמי הרשמה וטיפול, עבור קורסי המדרשה ללימודים מתקדמים בפסיכולוגיה חינוכית לשנת תשפ"ג

להלן טופס הרשמה ותשלום דמי הרשמה וטיפול, עבור קורסי המדרשה ללימודים מתקדמים בפסיכולוגיה חינוכית לשנת תשפ"ג.
יש לבצע את ההרשמה והתשלום בין התאריכים 15/7/22 - 31/7/22 כמפורט בחוברת המדרשה.
לצורך הרשמה עליכם לבחור בקורס/ים המבוקשים על ידיכם מבין הקורסים המפורטים מטה ולבצע בדף הבא תשלום ראשוני מאובטח ומקוון בכרטיס אשראי, ע"ס של 150 ש"ח לכל אחד מהקורסים המבוקשים.

יש לבחור בכל פעם קורס אחד בעת ביצוע התשלום ורק לאחר סיום התהליך להתחיל מחדש ולבחור ולשלם לקורס הבא. עם סיום ביצוע התשלום, תישלח אליכם קבלה אוטומטית ממערכת התשלומים האוניברסיטאית למייל אותו ציינתם בטופס. אנא הדפיסו ושמרו את הקבלה.

את יתרת שכר הלימוד, תתבקשו לשלם באופן דומה בהמשך ועל פי הנחייתנו ועד כחודשיים טרם פתיחת הקורס/ים. לתשומת לבכם- טופס זה מהווה טופס הרשמה למדרשה לשנת תשפ"ג. לא ישמר מקום בקבוצה, ללא מילוי הטופס וביצוע תשלום מידי של דמי ההרשמה בהמשכו וכן, ללא העברת אישור מנהל השפ"ח.

מספר המקומות מוגבל.

נחדד שוב, כי על פי נהלי המדרשה, דמי ההרשמה והטיפול לא יוחזרו לנרשם בכל מקרה של ביטול , אלא במקרה ואותו קורס לא יפתח, או במקרה ובעת ההרשמה, הקבוצה כבר מלאה בנרשמים קודמים. לאחר סיום תקופת ההרשמה והתשלום הראשוני, נודיע לנרשמים על קבלתם או אי קבלת לקורסים המבוקשים. כל עוד הקורסים לא יתמלאו תתאפשר הרשמה נוספת על בסיס מקום פנוי. בהרשמה זו, יהיה עליכם לאשר כי מנהל השפ"ח שבו הנכם עובדים  מאשר את הרשמתכם ולשלוח מסמך המאשר זאת. לתשומת לבכם- לא ניתן להירשם לקורסים מרוכזים, בהם תאריכי המפגשים חופפים, גם לא בתאריך אחד. אנא בדקו זאת בטרם תרשמו.

תאריכי הקורסים השנתיים של המדרשה- תשפ"ג:

25/10/22, 15/11/22, 29/11/22, 13/12/22, 27/12/22, 10/1/23, 24/1/23, 7/2/23, 21/2/23, 28/2/23, 21/3/23, 18/4/23, 2/5/23, 16/5/23, 30/5/23, 13/6/23, 27/6/23 ותאריך רזרבי למקרה של ביטול: 4/7/23.

לכל בירור או שאלה במושא מנהלי ניתן לפנות לחנה לכל בירור או שאלה בנושא מנהלי ניתן לפנות לחנה בכור-לסר במזכירות המחלקה לפיתוח מקצועי טלפון: 02-5882036 דוא"ל: janettebl@savion.huji.ac.il בהצלחה!