מדרשה ללימודים מתקדמים בפסיכולוגיה חינוכית

השירות הפסיכולוגי ייעוצי, במנהל הפדגוגי במשרד החינוך, בשיתוף עם בית הספר לחינוך, מפעיל את התכנית האזורית של המדרשה ללימודים מקדמים בפסיכולוגיה חינוכית.

התכנית מתקיימת במקביל ב- 5 שלוחות בארץ.

התוכנית מיועדת לפסיכולוגים העובדים בשירותים הפסיכולוגיים בכל שלבי ההתפתחות: טרום התמחות, התמחות, מומחיות, הסמכה להדרכה והדרכה.

 פעילות המדרשה ממומנת הן מתשלומי הלומדים והן מתקציבים ממשרד החינוך ומותנית בקבלתם.

מטרות המדרשה

פיתוח וקידום הפסיכולוגיה החינוכית והפסיכולוגים החינוכיים תוך הבטחת סטנדרט ארצי גבוה של הכשרה מתמשכת.
עקרונות:

  • קידום מקצועי של הפסיכולוגים החינוכיים בכל שלבי ההתפתחות המקצועית.
  • שילוב בין ידע אקדמי לבין הידע שנרכש בשדה.
  • זיהוי כיווני התפתחות מקצועיים בהתאם למציאות משתנה בחברה, בקהילה ובמערכת החינוך.
  • פיתוח מסלולי התמחות לבכירים.

מבנה הלימודים

הלמידה במדרשה כוללת ידע תיאורטי, חיבור לעבודה בשדה וכתיבת עבודה רלבנטית. הקורסים שנועדו לפרה- מתמחים כוללים את המידע שנלמד בקורסים מקבילים באוניברסיטאות עם תוספת של חיבור בין הידע התיאורטי לבין הנעשה בשדה.

מבנה הלימודים הוא של למידה בימי ג', אחת לשבועיים, לאורך השנה.

בנוסף, בחלק לא מבוטל מהקורסים, מאלו שאינם דורשים תרגול, הלימודים מתנהלים כ"קורסים מרוכזים", במספר ימים מרוכזים לאורך השנה, הן טרם פתיחת השנה האקדמית , הן בחופשת הסמסטר והן בקיץ 2022.

בכל שנה אנו מציעים מגוון של כ- 20 קורסים שונים.

אנו שמחים לעדכן, כי בימים אלה אנו מסיימים את בניית תכנית המדרשה לשנת הלימודים תשפ"ג- תכנית עשירה ומגוונת.

ההרשמה תתבצע בין התאריכים 15/7/22 ועד ל 31/7/22.

חשוב לציין, שפעילות המדרשה בשנת תשפ"ג, מתוכננת , ככל שניתן, להיות היברידית ומשולבת, אך במידת הצורך תותאם לאילוצי מגפת הקורונה, בין השאר, בדרכי ההוראה וכן בשינוי תאריכים על פי הצורך.

לקראת התאריך 15/7/22, ניתן יהיה לראות את חוברת המדרשה על פירוט התכניות ונהלי ההרשמה בקישור בתחתית דף זה. 

לאחר בחירת הקורס/ים המבוקשים, ניתן להכנס , באמצעות הקישור הישיר לטופס ההרשמה והתשלום הדיגיטלי המאובטח, להרשם ולשלם בשלב ראשון את דמי הרישום והטיפול בסך של 150 ש"ח לכל קורס.

לתשומת לבכם - על מנת להימנע מתקלות, יש לבצע את הרישום והתשלום המקוון באמצעות מחשב ולא באמצעות טלפון נייד.

טרם ביצוע ההרשמה והתשלום, עליכם להדפיס, למלא ולהחתים את מנהל/ת השפ"ח (קישור לטופס מצורף בתחתית העמוד) בו הנכם עובדים, על אישורו/ה ללימודים בקורסים אותם בחרתם ולהעבירו , בחוזר, למייל מזכירות המחלקה : janettebl@savion.huji.ac.il

שימו לב- לא יתבצע רישום ולא ישוריין מקום בקורס ללא משלוח אישור מנהל השפ"ח וכן, תשלום דמי הרישום והטיפול בכרטיס אשראי במעמד ההרשמה.

מספר המקומות מוגבל!

חוברת המדרשה תשפ''ג

להרשמה ותשלום דמי הרישום וטיפול לשנת תשפ"ג, לחץ כאן 

טופס קורסים נבחרים לאישור מנהל השפח