לימודי תעודה, העשרה ופיתוח אישי ומקצועי

המחלקה להשתלמויות ולפיתוח מקצועי של בית הספר לחינוך מציעה מגוון תכניות ייחודיות לאנשי חינוך, על תפקידיהם השונים וכן, לקהלי יעד נוספים, המבקשים לרכוש ידע אקדמי- מקצועי וכלים, במגוון תחומים לצורך קידום מקצועי, הסבה מקצועית והעשרה אישית.

תכניות אלו מתאימות במיוחד לעובדי הוראה בשנת שבתון ולכל מי שרוצה ללמוד ולהתפתח, בסביבה אקדמית ורצינית, אך בו זמנית מסבירת פנים!

בין התכניות המוצעות לשנת תשפ"א

לימודי ניתוח התנהגות יישומי - ABA

התכנית ללימודי ניתוח התנהגות ישומי - (ABA (Applied Behavior Analysis

תשפ"א - תשפ"ב (2020-2022) - הרשמה למחזור ו'

רקע

ניתוח התנהגות הינה גישה מדעית מובילה הכוללת תחום פילוסופי, מחקרי ויישומי. ניתוח התנהגות ישומי צמח מתוך תחום המחקר המדעי של התנהגות ועקרונות הלמידה, כאשר הנחת היסוד הינה שהתנהגות האדם מושפעת על ידי אירועים שהתרחשו בעבר ובהווה, בשילוב השפעתם של גורמים אורגניים ופיזיולוגיים.

במסגרת תכנית הלימודים של בית הספר לחינוך באוניברסיטה העברית בירושלים, אנו שמים דגש על התנהלות מקצועית ואתית ברמה הגבוהה ביותר, על מנת לאפשר למשתתפים לסיים את הלימודים כמנתחי התנהגות מובילים בארץ.

מנתחי התנהגות מטפלים במגוון של קשיים בתחומים של קשב וריכוז, אוטיזם, הפרעות התפתחותיות נוספות ובילדים ללא אבחונים עם קשיי התנהגות. במסגרת התערבויות אלו מנתחי התנהגות מבצעים תהליכי הערכה, תכנון, הדרכה ויישום של תכניות התערבות הכוללות שינויים והתאמות בסביבת המטופל, על מנת לייצר שינויים בעלי משמעות חברתית. הגישה כוללת תהליכים של תצפית ישירה, מדידה והערכה תפקודית על מנת להבין את ההקשרים בין התנהגות לסביבה.

התחום של ניתוח התנהגות הופך למוכר יותר בשנים האחרונות וניתן למצוא מנתחי התנהגות שפועלים במגוון של מסגרות חינוכיות וטיפוליות כגון בתי ספר וגנים, מעונות יום, מרכזי דיור ותעסוקה וכן עובדים באופן פרטי עם משפחות. 

מטרות

 • הכשרת אנשי מקצוע לעבוד כמנתחי התנהגות מוסמכים בסביבות חינוכיות וטיפוליות מגוונות.

 • הכנת בוגרי התכנית למבחני ההסמכה הבינלאומיים בתחום.  

 • הקניית ידע עיוני ומעשי והתמקדות בתיאוריות ותהליכים של ניתוח התנהגות יישומי.

 • יצירת עתודת מנתחי התנהגות ישומיים, שהנם חלק מהקהילה המקצועית הבינלאומית הענפה בתחום.

תכנים עיקריים ונושאים נלמדים - עיקרי התכנית

התכנית מורכבת מקורסי חובה על פי דרישות ארגון ההסמכה הבינלאומי וכן מקורסים נוספים להתמקצעות בתחומים שונים. בין הנושאים שילמדו: תיאוריות ויישומים של תהליכי למידה התנהגותיים, הנחיית תכניות להתמודדות עם קשיי התנהגות, התערבויות התנהגויות לילדים ובוגרים עם אוטיזם, אתיקה, התנהלות מקצועית ועוד.

קהל יעד

אנשי חינוך וטיפול המעוניינים לעבוד כמנתחי התנהגות בסביבות ואוכלוסיות חינוכיות, ציבוריות ופרטיות מגוונות.

היקף התכנית (שעות לימודים ופרקטיקום)

התכנית כוללת שנתיים של לימודים עיוניים ומעשיים בהיקף של כ- 330  שעות אקדמיות. כמו כן כוללת התכנית התנסות מעשית בעבודה טיפולית/פרקטיקום (באופנים שונים) בהיקף של 500 שעות. 

שנה א'

בשנה הראשונה ילמדו המשתתפים את התיאוריות והתהליכים הבסיסיים והמתקדמים של ניתוח התנהגות, אתיקה של מנתחי התנהגות, שיטות מחקר ותהליכי הערכה.

שנה ב'

במהלך השנה השנייה יתמקדו המשתתפים בתהליכי הערכה של קשיי התנהגות, התנהלות מקצועית, שיטות מחקר מתקדמות, כתיבה ויישום של תכניות התערבות ובקורסים הממוקדים ביישום של ניתוח התנהגות בתחומים שונים, כגון: טיפול בתחום של אוטיזם והפרעות קשב וריכוז.

התנסות מעשית

התכנית כוללת התנסות מעשית בליווי הנחייה קבוצתית ופרטנית, במהלכה יעשה ישום של הנלמד בסביבות שונות ומגוונות.

מועדי התכנית

התכנית תתקיים בבית הספר לחינוך, באוניברסיטה העברית, הר הצופים בירושלים, בימי ה' בשבוע, בין השעות 14:30-20:00. מועד פתיחה: 22 באוקטובר 2020.

הגשת מועמדות והרשמה תתקיים בין התאריכים 25.02.2020 - 31.7.2020

 • יש למלא ולהעביר טופס הגשת מועמדות והרשמה ועליו תמונה לדוא"ל: talh@savion.huji.ac.il או לפקס 02-5881191 .
 • יש לצרף גם קורות חיים, העתק מתעודת התואר הראשון/ השני ומכתב המלצה רלוונטי.

 • יש לשלם בכרטיס אשראי בעת הגשת המועמדות דמי הרשמה בסך של 300 ₪. התשלום יתבצע באמצעות ממשק מקוון ומאובטח. 

 • תשלום דמי ההרשמה מהווה תנאי לזימון לראיון הקבלה.  

 • ראו בתחתית דף זה את הקישור לביצוע התשלום.

תנאי קבלה

 • בעלי תואר ראשון, ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג (רצוי רקע בעבודה חינוכית, מדעי החברה, מדעי ההתנהגות, עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה ותחומי הטיפול השונים)

 • בעלי תואר שני בתחומים הבאים: חינוך, חינוך מיוחד, יעוץ חינוכי, הוראה, פסיכולוגיה

 • בעלי תואר שני בתחומים אחרים יתקבלו רק לאחר בחינה ואישור על ידי מובילי התוכנית

 • מעבר של ראיון אישי

 • נדרשת שליטה בשפה האנגלית

שכר לימוד ועלויות נוספות

עלות התכנית כולה: 23,000 ₪  (11,500 ₪ לכל שנת לימוד) + דמי טיפול והרשמה.

לעובד הוראה בשנת שבתון: מימון צפוי של 6 ש"ש מקרן ההשתלמות והשלמת היתרה, בכפוף לנוהלי ולאישור הקרן. התשלום המלא יבוצע מול האוניברסיטה העברית עם ההרשמה. את החלק הממומן על ידי קרנות ההשתלמות יקבל הנרשם ישירות לחשבונו מקרן ההשתלמות, על פי תנאיה.

עלויות נוספות: שימוש בחניון האוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים- 110 ₪ לכל השנה. המעוניינים לחנות בקמפוס, נדרשים להסדיר החניה והתשלום טרם פתיחת התכנית ו/או טרם תחילת שנת הלימוד השנייה.

נהלי תשלום:

המתקבלים לתכנית יסדירו את תשלום שכר הלימוד בתשלום בכרטיס/י אשראי בלבד, באמצעות ממשק אינטרנטי מאובטח, שהקישור אליו נמצא בתחתית דף זה, על פי הפירוט הבא:

שכר לימוד לשנה הראשונה - מחזור ו'- תשפ"א -

 • דמי טיפול והרשמה בסך של 300 ₪. ישולמו בעת הגשת מועמדות לתכנית ויהוו תנאי להמשך הליך הקבלה.

 • המתקבלים לתכנית יסדירו את שכר הלימוד בסך של 11,500 ₪ לכל המאוחר עד ליום 1/8/2020 (ניתן לשלם בשני כרטיסי אשראי שונים וכן בתשלומים ללא ריבית והצמדה) 

 • במידה ומועמד מתקבל לתכנית לאחר תאריך זה, יש לשלם את שכר הלימוד לכל המאוחר בתוך 14 יום, מיום ההודעה על הקבלה לתכנית, ולא יאוחר מהתאריך 15/9/2020 (ניתן לשלם בשני כרטיסי אשראי שונים וכן בתשלומים ללא ריבית והצמדה). 

 • שכר הלימוד לשנה השנייה - מחזור ה'- תשפ"א -

 • שכר הלימוד לשנה ב' , בסך של 10,500 ₪, ישולם  לכל המאוחר עד ליום 1/8/2020.

נהלי ביטול:

 • במקרה של ביטול התכנית על ידי בית הספר לחינוך - יוחזר מלא שכר הלימוד, כולל דמי ההרשמה.

 • דמי הטיפול וההרשמה אינם מוחזרים במקרה של אי קבלה לתכנית.

 • במקרה של ביטול ההרשמה בהודעה בכתב למזכירות המחלקה, עד לתאריך 1/8/2020, יוחזר מלא שכר הלימוד, למעט דמי ההרשמה והטיפול.

 • במקרה של ביטול ההרשמה בהודעה בכתב למזכירות המחלקה, בין התאריכים 2/8/2020-15/9/2020, יחוייב המבטל, בנוסף לדמי טיפול והרשמה, בסך של 3,500 ₪ והיתרה תוחזר לו (כמפורט בטופס הגשת המועמדות).

 • במקרה של ביטול ההרשמה בהודעה בכתב למזכירות המחלקה, בין התאריכים 16/9/2020-18/1/2021, יחוייב המבטל, בנוסף לדמי טיפול והרשמה, בסך של 5,500 ₪ והיתרה תוחזר לו (כמפורט בטופס הגשת המועמדות).

 • במקרה של ביטול ההרשמה בהודעה בכתב למזכירות המחלקה, החל מהתאריך 19/1/2021 ואילך, לא יוחזר למבטל שכר לימוד ולא יוחזרו דמי טיפול והרשמה.

דרישות התכנית - מחוייבות הסטודנט ומטלות

המשתתפים בתכנית מחוייבים לדרישות של הקורסים השונים ומצופים להתנהלות מקצועית ברמה הגבוהה ביותר. חובות הסטודנט כוללות נוכחות בשיעורים, הגשת מטלות וביצוע משימות על פי הנדרש מצד המרצים השונים של התכנית.

התנסות מעשית

על מנת לסיים את הלימודים, מחוייבים הסטודנטים לבצע עבודה מעשית ולצבור את השעות הנדרשות במהלך השנה השנייה ללימודים, שכוללת בין 120-20 שעות בחודש. במסגרת ההתנסות הסטודנטים יטפלו במקרים שונים תחת פיקוח והנחייה של צוות התכנית.

על מנת לסיים את ההתנסות המעשית על הסטודנטים יהיה לצבור 500 שעות פרקטיקום, לכל הפחות. 

לא ניתן לסיים את תכנית הלימודים ללא ביצוע ועמידה בתנאי ההתנסות המעשית.

צוות ההוראה

בראש התכנית - עומד פרופ' תום גומפל, המגמה לחינוך מיוחד של בית הספר לחינוך ומומחה לתחום ההתנהגותי.

רכז התכנית ומרצה בכיר - אייל כהן, MA, BCBA- מנתח התנהגות מוסמך.

צוות ההוראה- מנתחי התנהגות מוסמכים מובילים בתחומם ומרצים מובילים מסגל בית הספר לחינוך, באוניברסיטה העברית בירושלים

תעודה

לעומדים בהצלחה בדרישות התכנית, תינתן תעודה מטעם בית הספר לחינוך, באוניברסיטה העברית בירושלים. המעוניינים בכך יוכלו לגשת למבחנים חיצוניים מטעם האגודות המקצועיות הבינלאומיות הרלבנטיות בתחום.

גמולים לעובדי הוראה ושנת שבתון

ההכרה לגמול השתלמות, פיתוח מקצועי ב"אופק חדש" וכן, מימון קרנות ההשתלמות - בהתאם להנחיות משרד החינוך. על עובד ההוראה המתקבל לתכנית להסדיר את הגמולים על בסיס אישי מול משרד החינוך. על עובדי הוראה בשבתון להסדיר את התשלום לאוניברסיטה העברית ולדאוג לקבלת החזר של כספי השבתון מקרנות ההשתלמות.

הערות

 • פתיחת התכנית מותנית במספר הנרשמים

 • מספר המקומות מוגבל. ההרשמה בתוקף עד להשלמת מכסת המשתתפים בתכנית.

 • התכנית נתונה לשינויים.

 • המשתלמים ידרשו לרכוש חומרי למידה על פי בקשת התוכנית.

טופס הגשת מועמדות - התכנית ללימודי ניתוח התנהגות יישומי - תשפ"א

קישור- טופס תשלום- לימודי ניתוח התנהגות יישומי- מחזור ו'- תשפ"א -שנה ראשונה

קישור- טופס תשלום- לימודי ניתוח התנהגות יישומי- מחזור ה'- תשפ"א- שנה שנייה

הכשרת מטפלים בעזרת בעלי חיים - בשת"פ מכון מגיד

אודות התכנית

טיפול בעזרת בעלי חיים הינו גישה טיפולית הוליסטית הרואה את בעלי החיים כמאפשים ומחוללים שינוי במטופלים.

 

תנאי קבלה

תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג בארץ או בחו"ל

 

משך הלימודים

3 שנים, בהיקף מעל ל-1600 שעות אקדמיות מתוכם 500 שעות עבודה מעשית.

 

תעודת גמר

למסיימים תינתם תעודת מטפל בעזרת בעלי חיים מטעם - בית הספר להתערבויות טיפוליות בעזרת בעלי חיים - מכון מגיד מבית האוניברסיטה העברית ובית הספר לרפואה ווטרינרית ע"ש קורט של האוניברסיטה העברית בירושלים, ובהכרת ארגון ה- ISAAT וכן IAHAIO.

 

השתלבות בעבודה

תעודת המטפל מאפשרת השתלבות בעבודה במסגרת: קופות חולים, ביטוח לאומי, משרד הרווחה, משרד הביטחון - אגף משפחות והנצחה ואגף השיקום, משרד החינוך ועוד.

עובדי הוראה: אפשרות לקבלת גמול על בסיס אישי.
מורים בשבתון: אפשרות לקבל מימון על ידי קרנות ההשתלמות. 

 

* אם אין לך תואר ראשון קיימת אפשרות ללמוד בתכנית בשלוחת בית ברל, תוך שילוב תואר ראשון בכל מוסד אקדמי המוכר על ידי המל"ג *

ההרשמה בעיצומה - לפרטים נוספים לחצו כאן

 

גישור

מיומנויות לניהול ויישוב קונפליקטים (הסמכה לתעודת מגשר)
תשפ"א 2020-2021

תאריך פתיחה מתוכנן:

 • הקורס יתקיים בימי שלישי בשעות אחר הצהריים. 
 • שימו לב - לבוגרי קורס הגישור הבסיסי, מתוכננת פתיחת קורס מתקדם - גישור משפחתי-חינוכי. פרטים בהמשך.

מטרות התכנית

הקורס יעסוק ברכישת מיומנות לניהול תהליך גישור כדרך ליישוב סכסוכים וניהול ממשקי עבודה באמצעות דיאלוג ושיתוף פעולה. כן עוסק הקורס בפיתוח מיומנות לניהול משא ומתן ובהתמודדות עם ניהול שיחות קשות והקניית כלים וטכניקות להתמודדות עם קונפליקטים בחיי היום יום בדגש על עבודת איש החינוך. הקורס יכשיר ויסמיך מגשרים מקצועיים.

קהל היעד של התכנית

תכנית הקורס מיועדת לאנשים המבקשים לרכוש כלים וטכניקות ישומיים למניעה, ניהול והתמודדות עם קונפליקטים וכן לניהול אפקטיבי של ממשקי עבודה ומשאים ומתנים. כמו כן מיועד הקורס לבעלי תפקידים שונים, העובדים עם אנשים, למקבלי החלטות, ללקוחות ולספקים, לאנשי חינוך והוראה, למנהלים, ליועצים חינוכיים, לעובדים סוציאליים, למדריכים, למטפלים, לאנשים העוסקים בתחומי חברה וקהילה, וחינוך בלתי פורמאלי ועוד. בנוסף מיועד הקורס לאנשים המבקשים להכשיר ולהסמיך עצמם כמגשרים מקצועיים.

תכני התכנית

תהליך שנתי, אקדמי ומעשי, הכולל את תפיסת העולם של הגישור ועקרונותיו, טכניקות לניהול משא ומתן משתף, ניהול אפקטיבי של ניהול שיחות קשות, זיהוי סגנונות אישיים להתמודדות עם קונפליקטים ותהליך הגישור משלב היווצרות ועד לבניית הסכמות.

דרישות התכנית

 • נוכחות חובה בשיעורים (מעל 20% היעדרות, ההשתתפות בקורס לא תוכר)
 • השתתפות פעילה בשיעורים ובסימולציות
 • עמידה במטלת הקורס - הגשת עבודת סיום קורס

דמי הרשמה/שכר לימוד/ עלויות נוספות

 • דמי הרשמה וטיפול בסך 300 ₪.
 • שכר לימוד בסך 2500 ₪. 
 • עלויות נוספות: שימוש בחניון האוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים - 110 ₪ לכל תקופת הקורס. המעוניינים לחנות בקמפוס נדרשים להסדיר זאת טרם פתיחת הקורס.
 • יש לבצע את התשלומים באמצעות ממשק דיגיטלי מאובטח באמצעות כרטיס אשראי בלבד. 
 • עובדי הוראה:
  • עובד הוראה בשבתון: התשלום המלא יבוצע ע"י הנרשם מול המחלקה להשתלמויות באוניברסיטה העברית במועד ההרשמה. את החלק הממומן ע"י קרנות ההשתלמות, יקבל הנרשם ישירות לחשבונו מקרן ההשתלמות, כל זאת בכפוף לנוהלי ולאישור הקרן.
  • גמולי השתלמות: הקורס מוכר לקבלת גמולים של 30 שעות לעובדי הוראה, בהתאם לאישור משרד החינוך. 

לעומדים בדרישות הקורס תוענק תעודת בוגר קורס גישור מטעם המחלקה להשתלמויות ולפיתוח מקצועי של בית הספר לחינוך, באוניברסיטה העברית בירושלים, בשיתוף קבוצת "גושרים- גישור והדרכה", בהתאם להמלצות וועדת גדות מטעם משרד המשפטים.

פתיחת התכנית מותנית במספר הנרשמים ונתונה לשינויים.

 היקף ההשתלמות: הכשרה אוניברסיטאית בת 60  שעות (12 מפגשים בני 5  ש"א כל אחד). 
 מועד פתיחת שנת ההשתלמויות:  סוף אוקטובר 2020.
 ימים ושעות: ימי שלישי, בין 20:00-16:15,  (5 שעות אקדמיות בכל מפגש), אחת לשבוע.  
 מקום ההשתלמות: בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית, הר הצופים בירושלים.

מנחים: את הקורס ינחו מיטב המרצים והחוקרים, העוסקים בתחום, על היבטיו השונים

מובילת הקורס: עו"ד יעל עזרתי

מגשרת משנת 2006 ומאז עוסקת בגישור, הכשרת מגשרים והסמכתם. 
בעלת ניסיון רב בפיתוח והעברת השתלמויות בתחום התמודדות עם קונפליקטים וניהול אפקטיבי של ממשקי עבודה. מאושרת כמנחת תוכניות פרקטיקום ע"י  הנהלת בתי המשפט. במשך 6 שנים ניהלה במרכז גישור בקהילה בירושלים תכניות ייחודיות בתחומי גישור ובעלי צרכים מיוחדים, יחסי עבודה, הגיל השלישי וצדק מאחה. בעבר ניהלה חברה למתן שירותי תעופה ותיירות. 
בעלת תואר ראשון במשפטים ותואר שני בחקר סכסוכים, ניהולם ויישובם, שניהם באוניברסיטה העברית. כיום נמנית על סגל ההוראה של התכנית לתואר שני. מנחת קבוצות מוסמכת.

טופס הרשמה וטופס תשלום

טופס הרשמה - קורס גישור - תשפ"א

טופס תשלום מאובטח- קורס גישור- תשפ"א

גישור חינוכי ומשפחתי

קורס המשך לבוגרי קורס גישור בסיסי-  תשפ"א 2020-21

תאריך פתיחה מתוכנן

ינואר 2020 - ימי שלישי בשעות אחר הצהריים

תיאור הקורס

הקורס מיועד לבוגרי קורס הגישור הבסיסי, המעוניינים לקבל כלים מעשיים ומשפטיים בענייני משפחה והתמקדות בחינוך.

תהליך הפרידה והגירושין הינו תהליך מורכב, מלווה בקשיים אישיים ומשפחתיים ואתגרים רבים. מטבע הדברים, שרויים בני הזוג במתח נפשי גדול בעקבות ההחלטה להיפרד ובה בעת נדרשים להתמודד עם נושאים רבים הקשורים בפרידה: רכוש, פרנסה עתידית, מגורים ועוד.

קבלת החלטות בנושאים אלה קשה פי כמה כאשר לבני הזוג יש ילדים.

תפקידו של המגשר המשפחתי הוא לסייע לבני הזוג לקבל את ההחלטות הנכונות ביותר עבורם ועבור ילדיהם תוך דיאלוג והסכמה.

תקנות "גישור חובה" בגירושין, אשר נכנסו לתוקף ביולי 2016, מחזקות ומתקפות מגמה זו וכל זאת מתוך הבנה כי גם כאשר נגמר הקשר הזוגי, הקשר ההורי ממשיך עד סוף ימיהם.

בהליך הגישור, מלבד הגעה להסכמות בעניין הילדים והרכוש, בונים בסיס איתן וטוב לקשר בין בני הזוג ביום שאחרי הגירושין.

הקורס מכשיר מגשרים לתת את המענה הנכון והמיטבי לזוגות ומשפחות בהליכי פרידה ובנוסף, שם דגש על הילדים שבתמונה ונותן כלים ליצירה של הליך גישור גם במסגרות חינוכיות.

מטרות התכנית

 • לימוד ורכישת טכניקות ומיומנויות ייחודיות לגישור המשפחתי
 • לימוד ההיבטים המשפטיים, הרגשיים, המשפחתיים והחינוכיים בהליך הפרידה והגירושין
 • הכשרת מגשרי משפחה מקצועיים
 • מתן כלים לאנשי חינוך, מטפלים, פסיכולוגים, עו"ס לשימוש בגישור כמודל לפתרון סכסוכים ולהפחתת אלימות במסגרות חינוכיות.

תכנים מרכזיים

מאפייני ומבנה הגישור המשפחתי, הילדים בצל המשבר, טובת הילדים ומעמדם המשפטי, הסדרי משמורת ומזונות, נושאים הנוגעים לרכוש ולממון, בניית הסכם פרידה וגירושין, המשפחה הלהט"בית, גישור בחינוך, כלים בתקשורת בחדר הגישור, הגיל השלישי ועוד.

קהל היעד של התכנית

הקורס מיועד לבוגרי קורס הגישור הבסיסי, המעוניינים לקבל כלים מתקדמים - מעשיים ומשפטיים בענייני משפחה, תוך התמקדות בחינוך ובילד ( לא מחויב פרקטיקום בתחום).

למגשרים המבקשים להתמקצע ולעסוק בתחום הגישור המשפחתי.

לאנשי חינוך וטיפול, המבקשים לקבל כלים גישוריים וכן ידע והבנה אודות המשמעויות השונות של תהליך פרידה על הילד והמשפחה.

דרישות התכנית

 • נוכחות חובה בשיעורים (מעל 20% היעדרות, ההשתתפות בקורס לא תוכר).
 • השתתפות פעילה בשיעורים ובסימולציות.
 • עמידה במטלות הקורס .

הנחיית הקורס

את הקורס תוביל ותנחה עו"ד שגית ארגמן, מגשרת בתחום המשפחה והמשפחה הגאה. עו"ד ארגמן, בעלת ניסיון של מעל 11 שנים כמגשרת ומדריכה בכירה מטעם "קבוצת גושרים".
בנוסף, ישולבו בקורס שתי הרצאות אורח.

חלק חשוב ומרכזי בקורס הן סימולציות של קונפליקטים, שבהן המשתתפים מתרגלים עבודה כמגשרים ומקבלים משוב מהמדריכים ומעמיתיהם. כמחצית מתוך הסימולציות בקורס הינן סימולציות מונחות על ידי שחקנים מקצועיים, שמציגים סימולציות הלקוחות מעולמות התוכן של הקורס - סכסוכים בתוך המשפחה, סכסוכים משפטיים, סגנונות תקשורת, הילדים בצל המשבר וכד'.

דמי הרשמה / שכר לימוד / עלויות נוספות

 • דמי הרשמה וטיפול בסך 300 ₪.
 • שכר לימוד בסך 3,100 ₪
 • עלויות נוספות:  שימוש בחניון האוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים - 80 ₪ לכל תקופת הקורס.        המעוניינים לחנות בקמפוס נדרשים להסדיר זאת טרם פתיחת הקורס.
 • יש לבצע את התשלומים באמצעות ממשק דיגיטלי מאובטח באמצעות כרטיס אשראי בלבד. (הקישור לטופס יעלה לאתר בקרוב).
 • עובדי הוראה:
  • עובד הוראה בשבתוןהתשלום המלא יבוצע ע"י הנרשם מול המחלקה להשתלמויות באוניברסיטה העברית במועד ההרשמה. את החלק הממומן ע"י קרנות ההשתלמות, יקבל הנרשם ישירות לחשבונו מקרן ההשתלמות, כל זאת בכפוף לנוהלי ולאישור הקרן.
  • גמולי השתלמות הקורס יוכר לגמול של 30 שעות לעובדי הוראה, לעומדים בדרישות הקורס ובכפוף לאישור משרד החינוך

לעומדים בדרישות הקורס תוענק תעודת בוגר קורס גישור משפחה מטעם המחלקה להשתלמויות ולפיתוח מקצועי של בית הספר לחינוך, באוניברסיטה העברית בירושלים, בשיתוף קבוצת גושרים - מרכז גישור והדרכה רב תחומי, בהתאם להמלצות ועדת גדות מטעם משרד המשפטים.

פתיחת התכנית מותנית במספר הנרשמים ונתונה לשינויים.

היקף הקורס: 56  שעות (10 מפגשים בני 5-6  ש"א כל אחד, על פי הסילבוס)
 מועד פתיחת הקורס :ינואר 2021
 ימים ושעות:  ימי שלישי, החל מהשעה 16:15 ועד 20:15 או 21:15 ( 5 עד 6 שעות אקדמיות בכל מפגש), אחת לשבוע
 מקום הקורס: בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופי

טופס הרשמה וטופס תשלום

טופס הרשמה - גישור חינוכי ומשפחתי - תשפ"א

טופס תשלום מאובטח - גישור חינוכי ומשפחתי - תשפ"א

קורס הנחיית קבוצות והובלת צוותים- בתחום חינוך, חברה וקהילה

קורס הנחיית קבוצות והובלת צוותים- בתחום חינוך, חברה וקהילה
תשפ"א (2020-2021)

מטרות התכנית

אם אתם, אנשי חינוך או פעילים חברתיים בקהילה המתחברים לצורך של אנשים לפעול יחד בקבוצה, אם חלמתם פעם להוביל אנשים, לחבר ביניהם ולאפשר להם ליצוק מטרה משותפת בתוך תהליך קבוצתי - הקורס הזה בשבילכם!
קורס הנחיית קבוצות והובלת צוותים בתחום חינוך, חברה וקהילה יעסוק ברכישת מיומנויות בשיטה חווייתית, תוך מתן דגש על כלים מעשיים וגיבוש קבוצתי. הקורס יאפשר פיתוח אישי ומקצועי של תפיסת תפקיד המנחה, יתמקד במיומנויות המנחה בהובלת משימות ובהבנת תהליך קבוצתי מונחה מטרה. 

קהל היעד של התכנית 

תכנית הקורס מיועדת לאנשים המבקשים לרכוש כלים וטכניקות יישומיים בהובלת קבוצות וצוותים ומבקשים לחוות את תפיסת התפקיד מתוך השתתפות פעילה בקבוצת העמיתים.
כמו כן, מיועד הקורס לבעלי תפקידים שונים, העובדים עם אנשים, למנהיגים, למקבלי החלטות ולמובילי צוותים, לאנשי חינוך והוראה, למנהלים, לבעלי תפקיד בבית הספר, ליועצים חינוכיים, לעובדים סוציאליים, למדריכים, למטפלים, לאנשים העוסקים בתחומי חברה וקהילה, חינוך בלתי פורמלי ועוד. 
 

תכני התכנית

רכישת מיומנויות אישיות ומנהיגותיות בהנחיית קבוצות וצוותים מונחי מטרה, תוך מתן דגש על תקשורת מנחה-קבוצה ועל תקשורת פנים ארגונית מגבשת. בקורס ינתן דגש על אימון כל אחד מהמשתתפים בתהליך, תוך רכישת כלים מעשיים. הקורס בנוי מתרגילים וסימולציות המחייבים השתתפות פעילה.

דרישות התכנית

- תואר ראשון 
- נוכחות חובה במפגשים (מעל 20% היעדרויות, ההשתתפות בקורס לא תוכר)
- השתתפות פעילה בתרגילים ובסימולציות
- עמידה במטלות הקורס - הגשת עבודת סיום קורס

שכר לימוד ועלויות נוספות

 • דמי הרשמה וטיפול: 300 ₪, שישולמו עם ההרשמה לתכנית.
 • שכר לימוד: 2,990 ₪, שישולמו לכל מאוחר עד חודש טרם פתיחת הקורס ולאחר קבלת אישור סופי מהמחלקה על פתיחת הקורס.
 • למעוניינים בכניסה לחניון האוניברסיטה עם הרכב –סידור מוזל לתקופת הקורס תמורת סך של  110 ₪, אשר יוסדר עם תשלום שכר הלימוד. לאחר מכן לא תתאפשר רכישת אפשרות לחנייה בחניון האוניברסיטה. 
 • לתשומת לבכם - כל התשלומים יבוצעו באמצעות ממשק מקוון מאובטח, בכרטיס אשראי בלבד (ניתן לשלם בתשלומים, ללא ריבית והצמדה).
 • להל"ן קישור לטופס התשלום.
 • עובדי הוראה:
  • לעובד הוראה בשבתון: התשלום המלא יבוצע ע"י הנרשם מול המחלקה להשתלמויות ולפיתוח מקצועי של בית הספר לחינוך באוניברסיטה העברית בירושלים במועד ההרשמה. את החלק הממומן ע"י קרנות ההשתלמות, יקבל הנרשם ישירות לחשבונו מקרן ההשתלמות, כל זאת בכפוף לנוהלי ולאישור הקרן. 
  • גמול השתלמות עם ציון לעובדי ההוראה - יינתן גמול על 30 שעות מתוך הקורס, בכפוף לאישור משרד החינוך.

נהלי ביטול - מפורטים בגוף טופס ההרשמה, שהקישור אליו מצורף. על הנרשם לקרוא ולאשר את נהלי ההרשמה והביטול.

לעומדים בדרישות הקורס תוענק תעודת בוגר קורס הנחיית קבוצות והובלת צוותים מטעם המחלקה להשתלמויות ולפיתוח מקצועי של בית הספר לחינוך, באוניברסיטה העברית בירושלים.

טופס הרשמה

בעת ההרשמה יש לשלוח במייל :

1. טופס הרשמה
2. קורות חיים

טופס הרשמה - קורס הנחיית קבוצות בתחום חינוך, חברה וקהילה - תשפ"א

טופס תשלום מאובטח- הנחיית קבוצות תש''פ - תשפ"א

 היקף התכנית:  קורס בן  60 שעות אקדמיות (12 מפגשים בני 5 ש"א כל אחד) 
 מועד פתיחה : נובמבר 2020.
 ימים ושעות: ימי א', 16:15-20:00, אחת לשבוע, 5 שעות אקדמיות בכל מפגש.                   
 מקום : בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית, הר הצופים בירושלים.

** פתיחת התכנית מותנית במספר הנרשמים ונתונה לשינויים.

מנחה מובילה

סמדר כספי (MA)
מנחת קבוצות בכירה בתחום הארגוני. מומחית בהנחיית קבוצות משימתית וחוויתית, בעלת ניסיון רב בהכשרת מנחים ובליווי מנחים בתהליך התפתחות מקצועי/ת, מתמחה בתהליכי תקשורת קבוצתיים, במיומנויות בינאישיות בהובלת קבוצות ובבניית תפיסת התפקיד של מנחה קבוצות. בעלת תואר שני מהאוניברסיטה העברית בירושלים ותואר שני נוסף מאוניברסיטת אריזונה, ארצות הברית. 

"שפת האכילה" - שפה משנה חווית חיים

השתלמות לאנשי חינוך- מתאוריה לפרקטיקה
תשע"ט (2018/19)

רקע

השפה בה אנו משתמשים בדיאלוג שלנו עם עצמנו ועם התלמידים שלנו בעלת השפעה עצומה על מערכת היחסים שלנו עם עצמנו, עם תלמידים שלנו ושלהם עם עצמם. כל שכן כאשר זה נוגע להתמודדות עם התנהגויות אכילה, תפישת הגוף והדימוי העצמי.
השתלמות זו עוסקת בהתמודדות עם התנהגויות אכילה, תפישת הגוף ודימוי עצמי באמצעות שינוי שפה. ההשתלמות תעניק לכם ידע מהבשורה המחקרית העדכנית בעולם, חוויה אישית וכלים יישומים להעברת הנושאים לחיים ולכיתה.

"אם רק הייתי יורדת 2 ק"ג" 
בכל כיתה 50% מהבנות ו-25% מהבנים מסוכסכים עם גופם (נתוני משרד הבריאות, נכון לשנת 2016). האבסורד הוא שלא רק הילדים נגועים בכך אלא גם המורים שלהם. במובנים רבים אנחנו חברה שמנופובית בהפרעת אכילה, המגדלת דור חדש של ילדים, המועד בשל כך יותר, לניצול (abuse), דיאטות, פיתוח הפרעות אכילה, קשיי לימודים, התמכרויות, דיכאון, חרדה והשמנה. הילדים שלנו יתקשו, בשל כך, לגדול בריאים לתוך גופם ויתקשו להתמודד עם אתגרי החיים.
השפה המנהלת את כולנו היא שפה רודנית, ביקורתית, מאשימה, מענישה. שפה האומרת לנו איך היינו צריכים להשתנות, כמה ומה עלינו לאכול ובעיקר מסבירה לנו כמה אנחנו אף פעם לא מספיק. השפה הזו ראשיתה באכילה והמשכה בכל מערכות היחסים שלנו, התוך אישית והבין אישית.

מטרות התכנית

 • הקניית שפה חדשה שתשפיע רבות על איכות מערכת היחסים שלכם עם עצמכם, עם התלמידים שלכם ועם הילדים שלכם.
 • הקניית ידע תיאורטי חדש וכלים שיאפשרו לילדים לגדול באופן מיטיב יותר ובריא יותר בגופם ונפשם.
 • הקורס מהווה בסיס להתפתחות מקצועית כמנחי השפה בחדרי המורים ובכלל.

קהל יעד

אנשי מקצועות החינוך - מנהלי בתי ספר, מורים, יועצים חינוכיים וגננות.

תכני התכנית

תכנית הלימודים בעיקרה עיוניות, תיאורטית וחוויתית. היא כוללת הרצאות, שימוש בסרטים וסיפורים והתנסות עצמית.

דרישות התכנית

 • 100% נוכחות חובה (עד 20% היעדרות מוצדקת עם אישורים מתאימים)
 • הגשת עבודה (על פי מפרט שינתן לסטודנטים במהלך הקורס)

דמי הרשמה ושכר לימוד

 • שכר לימוד בסך 5,480 ₪
 • הדמי הרשמה וטיפול בסך 300 ₪ (ינוקו משכר הלימוד)

  היקף הקורס: הכשרה אוניברסיטאית בת 120 שעות. 
  מועד פתיחת שנת ההשתלמויות:  אוקטובר 2018.
  ימים ושעות: הלימודים יתקימו אחת לשבוע, בימי שני בשעות אחר הצהריים.    
  מקום ההשתלמות: הפקולטה לחקלאות, קמפוס רחובות.

 

לזכאים תוענק תעודת סיום מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים, המדור ללימודי חוץ, הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית קמפוס רחובות, בשיתוף בית הספר לחינוך של האוניברסיטה העברית בירושלים.

מנחים: את הקורס ינחו מיטב המרצים והחוקרים, העוסקים בתחום, על היבטיו השונים
ניהול התכנית וריכוז מקצועי

איילת קלטר, MSc.RD מנהלת מרכז "שפת האכילה" לטיפול בהתנהגויות אכילה ותפישת גוף
מייסדת "אדם ומלואו" הארגון הישראלי למניעת אפליה על רקע משקל (חל"צ) ומנהלת התכנית האקדמית לטיפול בהתנהגויות אכילה ותפישת הגוף (הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית, המדור ללימודי חוץ).
פרסמה עד כה שלושה ספרים: הראשון "כמה שוקל האושר - על אוכל גוף ונפש" יצא לאור בהוצאת ידיעות אחרונות בשנת 2005. השני "כולנו אנשים אמיתיים - דיאטה הכישלון המצליח ביותר בעידן המודרני" יצא לאור בשנת 2011, בהוצאת רימונים. השלישי "יורדים מהמשקל - מבט חדש על שפת האכילה" יצא לאור בשנת 2015 בהוצאת הדובדבן ובהוצאת "מרכז שפת האכילה" בקיץ 2017.

מרצות

גלית אלדרוטי, דיאטנית קלינית. 
בעלת תואר ראשון במדעי התזונה באוניברסיטה העברית ותואר שני במנהל מערכות בריאות באוניברסיטת תל אביב. מטפלת בהפרעות אכילה, מרצה באוניברסיטה העברית ובמרכז האקדמי פרס. בוגרת תוכנית הלימודים "טיפול בהתנהגויות אכילה ותפישת גוף" באוניברסיטה העברית, המדור ללימודי חוץ ברחובות.

רונית צור, דיאטנית קלינית.

* הזכות לשינויים בתכנית או בהרכב המרצים שמורה למדור ללימודי חוץ *

טופס הרשמה

שפת האכילה - תקנון לימודים וטופס הרשמה - תשע"ט 

לפרטים נוספים ניתן לפנות במייל ללירון: lirondb@savion.huji.ac.il 

 

אתיקה, ילדים ומה שביניהם

דילמות אתיות במפגש של מורים, אנשי חינוך ומטפלים בילדים ונוער

 • מה לעשות כשילד גילה רק לך "סוד" וביקש שלא לגלותו להורים? האם לשמור על אמונו בך, או לגלות?
 • מה לעשות באם אתה יודע שהנערה שבטיפולך מעשנת סמים? לדווח? למי?
 • מה לעשות כשההורה מגלה רק לך "סוד" ודורש שלא לגלותו לילד או להורה השני?

מטרת הקורס

"מותר" או "אסור"? מה עלי לעשות עכשיו? 
כל מי שנתקל בדילמה אתית מצא את עצמו מתחבט בשאלות אלו. כשעובדים עם ילדים ונוער, מוטב להתכונן לאפשרויות שונות מראש, להכיר את החוק ולהבין את עקרונות האתיקה מבעוד מועד.
הניסיון מלמד, שכשצריך לפתוח דילמה אתית ולקבל החלטות שבמהותן אינן פשוטות, תחת לחצי זמן ולחצים מצד הצדדים השונים, הסיכון לטעות עולה.
דווקא בשאלות שבהן נדרשת חשיבה והתעמקות, דווקא במצבים בהם "מה שלא נעשה" מישהו עלול להיפגע, חשוב להפעיל שיקול דעת מראש, להכיר את החוק ואת תקנות האתיקה, אם ישנן, כדי שבבוא הרגע נוכל לקבל החלטה מושכלת. 

מחנכים, מורים ומטפלים שונים בילדים ונוער נתקלים לא פעם בדילמות אתיות. הקורס "אתיקה, ילדים ומה שבניהם" מציף דילמות מסוג זה ומביא בפני המשתתפים את הידע הרלוונטי מתחומי החוק והאתיקה המקצועית במטרה להכין את איש המקצוע להתמודדות עם מצבים דומים.

קהל היעד של הקורס

התכנית מיועדת למי שעובדים עם ילדים באופן מקצועי, אנשי מקצוע בתחומי חינוך והוראה, חינוך בלתי פורמלי, מטפלים פרא-רפואיים (קלינאי תקשורת, מרפאים בעיסוק, פיזיו-תרפיסטים, מטפלים באומנויות, פסיכודרמה), עובדים סוציאליים.
רצוי ניסיון של שנתיים לפחות בתחום.

בין התכנים בהם נעסוק

הקורס יחשוף את המשתתפים לחשיבה אתית ולאפון הניתוח האתי של דילמות. יודגשו ההבדלים בין אנשי המקצוע השונים, יוצגו החוקים הרלוונטים לשאלות של חובת דיווח, שמירה על סודיות וכדומה. 
יובהר ההבדל בין חוק לאתיקה מקצועית.
נתייחס לקיומו ולהעדרו של קוד האתיקה במקצועות השונים תוך דיון על מקרים ודילמות אמיתיות שיובאו על ידי המרצה ועל ידי המשתתפים בתכנית.

דרישות הקורס

 • תואר ראשון ותעודה רלוונטית לתחום, רצוי לפחות ניסיון של שנתיים בפועל
 • עמידה במטלות הקורס
 • נוכחות חובה (מעל 20% היעדרות הקורס לא יוכר)
 • השתתפות פעילה בשיעורים ושיתוף במקרים רלוונטים (בעילום שם).

דמי הרשמה/שכר לימוד/ עלויות נוספות

 • דמי הרשמה: דמי הרשמה וטיפול בסך 150 ₪ (ישולמו עם ההרשמה לתכנית).
 • שכר לימוד: שכר לימוד בסך 1,200 ₪. 
 • עלויות נוספות: שימוש בחניון האוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים - 80 ₪ לכל השנה. המעוניינים לחנות בקמפוס נדרשים להסדיר זאת טרם פתיחת הקורס.
 • עובדי הוראה:
  • עובד הוראה בשבתון: התשלום המלא יבוצע ע"י הנרשם מול המחלקה להשתלמויות באוניברסיטה העברית במועד ההרשמה. את החלק הממומן ע"י קרנות ההשתלמות, יקבל הנרשם ישירות לחשבונו מקרן ההשתלמות, כל זאת בכפוף לנוהלי ולאישור הקרן.
  • גמולי השתלמות: הקורס נמצא באישור לקבלת גמולים של 30 שעות לעובדי הוראה. 

 

היקף ההשתלמות: קורס בן 30 שעות אקדמיות.
  מועד פתיחת שנת ההשתלמויות: נובמבר 2018
  ימים ושעות: ימי א', אחת לשבועיים, משעה 16:30. 
  מקום ההשתלמות: בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים.    

פתיחת התכנית מותנית במספר הנרשמים ונתונה לשינויים

טופס הרשמה

טופס הרשמה - אתיקה, ילדים ומה שביניהם - תשע"ט

על המנחה

ד"ר אורלי קמפף-שרף, פסיכולוגיה קלינית מדריכה ונוירופסיכולוגית, מרצה בכירה בבית הספר לחינוך ע"ש שלמה (סימור) פוקס באוניברסיטה העברית.
כותבת חוות דעת משפטיות בנושא של תפקוד נוירופסיכולוגי, כלומר של תפקוד מוחי ורגשי לאחר פגיעת ראש או עקב מצבים רפואיים שונים. מדריכה פסיכולוגים ומנחה סדנאות במקצועיות בתחום.
הקימה וניהלה את שירות האבחונים ביחידה לנוירולוגיה ילדים בבית החולים הדסה. בעבר לימדה בבית הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית את הנושאים של: זיכרון, תפיסה וחשיבה. 
מתנדבת בהסתדרות הפסיכולוגים ובמועצת הפסיכולוגים בוועדות שונות. 

 

 

 

תעתועי המוח - תפיסה, זיכרון וחשיבה

מוח ופסיכולוגיה על קצה המזלג
פסיכולוגיה ללא פסיכולוגים

- איך יתכן שהילד זוכר יפה מאוד מתי יוצאים לנופש ומה תכנית הטיול המדוייקת אך אינו מצליח לזכור מיהו הרצל?
- גם לכם יש ילד, שכל כך חרוץ ומשקיע בבניית לגו, אך מסרב להכין שיעורי בית?
- איך אפשר להסביר את הפער, כשהילדה מציירת כל כך יפה, אך מתקשה להעתיק מילים מהלוח?

רקע

לעיתים קרובות ההורים, המחנכת, או המורה המקצועי חוטאים בהסקת מסקנות מהירה ועלולים להאשים בטעות את הילד בעצלנות ובחוסר מוטיבציה ללמוד. הניסיון מלמד שילדים מאוד רוצים לשמח את המבוגר, לרצותו ולהצליח, גם בשביל החוויה שלהם.

לעיתים קרובות קשיים בלימודים הינם תוצאה של כשלים בתהליכים קוגנטיביים, בתהליכי תפיסה, זיכרון וחשיבה. היכרות מעמיקה עם תחומים אלו יכולה לסייע להורים ולאנשי החינוך והטיפול להבין יותר את מצבו של הילד בכיתה או בטיפול ולהתאים את ההתערבות ואת הסיוע למצבו.

מטרות 

הנגשת הידע הרלוונטי מתחומים של בסיס הלמידה - התפיסה, הזיכרון והחשיבה בפסיכולוגיה, על מנת לאפשר להורים ולמורים להבין טוב יותר את הגורמים לקשיים בלמידה, במטרה לתמוך בילד/ה או בנער/ה באופן שנסמך על ידע והבנת עומק ולא רק על אינטואיציה. 

תכנים

הקורס יציג בפני המשתתפים ידע והתנסויות חווייתיות בתחומים של זיכרון, תפיסה וחשיבה. יובא מידע על תפקוד תקין בתחומים אלו, לצד כשלים ולקויות בהם. בנוסף, יובאו דרכים והמלצות לפיתוח יכולות אלו ולהתמודדות ראשונית עם קשיים בלימודים. 

קהל יעד

התכנית מיועדת לקהל הרחב המוצא עניין בתחום מרתק זה וכמובן להורים ולאנשי מקצוע בתחומי חינוך והוראה, חינוך בלתי פורמלי, מטפלים פרא-רפואיים (קלינאי תקשורת, מרפאים בעיסוק, פיזיו-תרפיסטים, מטפלים באומנויות, פסיכודרמה), עובדים סוציאליים, אנשי סיעוד, מאמנים, אנשים שעובדים עם אנשים אחרים באופן מקצועי ועוד.

דרישות התכנית

 • נוכחות (מעל 20% היעדרויות הקורס לא יוכר)
 • מטלת סיום - על פי הנחיית המנחה

דמי הרשמה/שכר לימוד/ עלויות נוספות

דמי הרשמה: דמי הרשמה וטיפול בסך 150 ₪ (ישולמו עם ההרשמה לתכנית).
שכר לימוד: שכר לימוד בסך 1,200 ₪. 
עלויות נוספות: שימוש בחניון האוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים - 110 ₪ לכל תקופת הקורס. המעוניינים לחנות בקמפוס נדרשים להסדיר זאת טרם פתיחת הקורס.
הכרה וגמולים: הכרה לגמול השתלמות לעובדי הוראה, פיתוח מקצועי ב"אופק חדש" וכן, מימון קרנות ההשתלמות בהתאם להנחיות משרד החינוך ובכפוף לאישורם.

  היקף ההשתלמות: קורס בן 30 שעות אקדמיות.
  מועד פתיחת שנת ההשתלמויות:                   .
  ימים ושעות: ימי א', אחת לשבועיים, משעה 16:30. 
  מקום ההשתלמות: בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים.    

פתיחת התכנית מותנית במספר הנרשמים ונתונה לשינויים

טופס הרשמה

טופס הרשמה - תעתועי המוח - תפיסה, זיכרון וחשיבה - תשע"ט

על המנחה

ד"ר אורלי קמפף-שרף, פסיכולוגית קלינית מדריכה ונוירופסיכולוגית, מרצה בכירה בבית הספר לחינוך ע"ש שלמה (סימור) פוקס באוניברסיטה העברית.
כותבת חוות דעת משפטיות בנושא של תפקוד נוירופסיכולוגי, כלומר של תפקוד מוחי ורגשי לאחר פגיעת ראש או עקב מצבים רפואיים שונים. מדריכה פסיכולוגים ומנחה סדנאות במקצועיות בתחום.
הקימה וניהלה את שירות האבחונים ביחידה לנוירולוגיה ילדים בבית החולים הדסה. לימדה בעבר בבית הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית את הנושאים של: זיכרון, תפיסה וחשיבה. 
מתנדבת בהסתדרות הפסיכולוגים ובמועצת הפסיכולוגים בוועדות שונות. 

גם אנחנו יכולים לעזור?

התמודדות עם מצבי מצוקה רגשית של ילדים ונוער
פסיכולוגיה ללא פסיכולוגים

האם גם אתם אנשי חינוך, מטפלים, הורים, כאלו שאכפת להם, נתקלתם בסיטואציות הבאות ולא ידעתם כיצד לנהוג:

 • ילד שבוכה, רועד או פורץ בבכי באמצע מבחן?
 • ילד שהשמועה אומרת עליו שחבריו מחרימים אותו?
 • נער שמסתגר בחדרו?
 • ילד שנראה מהורהר או עצוב בשיעור?

לכולנו ברור שמצב רגשי משפיע על היכולת לקלוט וללמוד. אך איך נדע מתי נדרשת התערבות מקצועית? 
לכולנו מצבי רוח וימים טובים יותר וטובים פחות, ובכל זאת מתי נרצה להתערב וכיצד?

מטרת התכנית

הקורס יערך כסדנא במסגרת סדרת הרצאות ייחודיות של "פסיכולוגיה ללא פסיכולוגים", בה יונגש הידע הרלוונטי בתחום הבעיות הרגשיות של ילדים ונוער ויובאו קווים מנחים להבחנה בין מצבי רוח נורמטיביים לבין מצבים הדורשים הערכה מקצועית.
ניתן יהיה להביא דילמות ומחשבות לשיתוף בכיתה ונדון באפשרות של התערבות ראשונית, הכל במטרה לתמוך בילד/ה או בנער/ה באופן שנסמך על ידע והבנת עומק ולא רק על אינטואיציה.

מספר המשתתפים יוגבל כדי לאפשר שיתוף אותנטי בחוויות מן השדה וקבלת התייחסות מניסיונם של אחרים, בהנחיית המרצה.

קהל היעד של התכנית

התכנית מיועדת לקהל הרחב המוצא עניין בתחום מרתק זה וכמובן להורים ולאנשי מקצוע בתחומי חינוך והוראה, חינוך בלתי פורמלי, מטפלים פרא-רפואיים (קלינאי תקשורת, מרפאים בעיסוק, פיזיו-תרפיסטים, מטפלים באמנויות, פסיכודרמה), עובדים סוציאליים, אנשי סיעוד, מאמנים, אנשים שעובדים עם אנשים אחרים באופן מקצועי.
רצוי ניסיון של שנתיים לפחות בתחום.

בין התכנים בהם נעסוק

- מצבי רוח בילדות ובגיל ההתבגרות
- הפרעות רגשיות - סימפטומים מדאיגים ומתי להתייעץ עם אנשי מקצוע
- גם אנחנו יכולים לעזור - כיצד ניתן לפעול במצבים שונים של מצוקה רגשית בולטת בקרב ילדים ונוער?

דרישות התכנית

- תואר ראשון ותעודה רלוונטית
- עמידה במטלות הקורס
- נוכחות חובה (מעל 20% היעדרות, הקורס לא יוכר)
- אפשרות לשתף בדילמה או במקרה מהשדה (ללא פרטים מזהים)

דמי הרשמה/שכר לימוד/ עלויות נוספות

 • דמי הרשמה: דמי הרשמה וטיפול בסך 150 ₪ (ישולמו עם ההרשמה לתכנית).
 • שכר לימוד: שכר לימוד בסך 1,400 ₪. 
 • עלויות נוספות: שימוש בחניון האוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים - 110 ₪ לכל תקופת הקורס. המעוניינים לחנות בקמפוס נדרשים להסדיר זאת טרם פתיחת הקורס.
 • עובדי הוראה:
  • עובד הוראה בשבתון: התשלום המלא יבוצע ע"י הנרשם מול המחלקה להשתלמויות באוניברסיטה העברית במועד ההרשמה. את החלק הממומן ע"י קרנות ההשתלמות, יקבל הנרשם ישירות לחשבונו מקרן ההשתלמות, כל זאת בכפוף לנוהלי ולאישור הקרן.
  • גמולי השתלמות: גמולים של 30 שעות לעובדי הוראה, בהתאם לאישור משרד החינוך. 

  היקף ההשתלמות: קורס בן 30 שעות אקדמיות.
  מועד פתיחת שנת ההשתלמויות: פברואר 2021.
  ימים ושעות: ימי א', אחת לשבועיים, משעה 16:30. 
  מקום ההשתלמות: בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית, הר הצופים בירושלים.    

פתיחת התכנית מותנית במספר הנרשמים ונתונה לשינויים

טופס הרשמה

טופס הרשמה - גם אנחנו יכולים לעזור? - תשע"ט

על המנחה

ד"ר אורלי קמפף-שרף, פסיכולוגיה קלינית מדריכה ונוירופסיכולוגית, מרצה בכירה בבית הספר לחינוך ע"ש שלמה (סימור) פוקס באוניברסיטה העברית.
כותבת חוות דעת משפטיות בנושא של תפקוד נוירופסיכולוגי, כלומר של תפקוד מוחי ורגשי לאחר פגיעת ראש או עקב מצבים רפואיים שונים. מדריכה פסיכולוגים ומנחה סדנאות במקצועיות בתחום.
הקימה וניהלה את שירות האבחונים ביחידה לנוירולוגיה ילדים בבית החולים הדסה. בעבר לימדה בבית הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית את הנושאים של: זיכרון, תפיסה וחשיבה. 
מתנדבת בהסתדרות הפסיכולוגים ובמועצת הפסיכולוגים בוועדות שונות. 

 

 

קורס הכשרת מטפלים התנהגותיים

חשוב לך להיות דמות מפתח בטיפול בילדים עם צרכים מיוחדים?   

חשוב לך לרכוש כלים ייעודיים שיעזרו לך בעבודה עם תלמידים וילדים?   

רוצה להכיר מיומנויות להתמודדות עם התנהגויות מורכבות במגוון אוכלוסיות?  

מעוניין להבין את הבסיס הפונקציונאלי של ההתנהגות ולעבוד על פי עקרונות ניתוח התנהגות יישומי - ABA ?       

רוצה להכיר דרכים להקניית מיומנויות והפחתת התנהגויות מאתגרות?

  מטפלים התנהגותיים הנם דמויות מפתח בטיפול בילדים עם צרכים מיוחדים, העובדים בצורה ישירה עם המטופלים ומיישמים תכניות התערבות מגוונות ושותפים מלאים בתהליכים חינוכיים והתנהגותיים מגוונים. במסגרת הכשרה מקצועית זו המשתתפים ירכשו כלים פרטיים על פי העקרונות של ניתוח התנהגות יישומי (ABA) שיוכלו ליישם במסגרת בתי ספר, גני ילדים, חינוך כללי ומיוחד ומתאימה לצוותים חינוכיים, סטודנטים וכן הורים לילדים עם או בלי צרכים מיוחדים.

   מחזור ינואר 2021 - פתיחת קבוצה בשפה הערבית.                                                                               תיתכן פתיחת קבוצה נוספת בשפה העברית.

  מה לומדים במסגרת הקורס

  • שיטות לאיסוף מידע ונתונים
  • תהליכי הערכה לזיהוי קשיים התנהגותיים
  • תהליכי הערכה לזיהוי חוזקות ויכולות של המטופל
  • שיטות הוראה חדשות ומגוונות לעבודה פרטנית וקבוצתית
  • אסטרטגיות התנהגותיות להתמודדות עם התנהגויות מאתגרות בסביבה החינוכית/הביתית
  • דיווח וכתיבת מטרות התנהגותיות בצורה מקצועית ומדוייקת
  • התנהלות אתית ומקצועית בתחום החינוך

  למי הקורס מיועד?

  מורים, אנשי חינוך, צוותים פרא - רפואיים, הורים לילדים עם צרכים מיוחדים וכל מי שעוסק בתחום של חינוך מיוחד המעוניין/ת בהתפתחות מקצועית.   

  דמי הרשמה/שכר לימוד/ עלויות נוספות

  • דמי הרשמה וטיפול: 300 ₪ 
  • שכר לימוד: 1,990 ₪. 
  • עלויות נוספות: שימוש בחניון האוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים - 110 ₪ לכל תקופת הקורס. המעוניינים לחנות בקמפוס נדרשים להסדיר זאת טרם פתיחת הקורס.
  • עובדי הוראה:
   • עובד הוראה בשבתון: התשלום המלא יבוצע ע"י הנרשם מול המחלקה להשתלמויות באוניברסיטה העברית במועד ההרשמה. את החלק הממומן ע"י קרנות ההשתלמות, יקבל הנרשם ישירות לחשבונו מקרן ההשתלמות, כל זאת בכפוף לנוהלי ולאישור הקרן.
   • גמולי השתלמות: לקורס יפתח יומן לצורך הכרתו לקבלת גמולים של 30 שעות לעובדי הוראה. 

  לתשומת לבכם: התשלום יבוצע באמצעות כרטיסי אשראי בממשק אינטרנטי מקוון ומאובטח. ראו את הקישור לתשלום בהמשך הדף. 

  טופס הרשמה

  טופס הרשמה - קורס הכשרת מטפלים התנהגותיים - תשפ"א

  טופס תשלום מאובטח- הכשרת מטפלים התנהגותיים- תש''פ

   היקף: קורס בן 40 שעות שיתפרס על פני 10 מפגשים של 4 ש"א. 
   מועד פתיחת הקורסים: ינואר 2021
   ימים ושעות: ימי חמישי, בין השעות 16:30-19:45
   מקום ההשתלמות: בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית, הר הצופים בירושלים.  

  לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות:

  1. למעוניינים להירשם או לבירורים אחרים- נא לפנות לטלי הראל במזכירות המחלקה:
      טלפון: 02-5880128 או 02-5882036
      כתובת מייל: talh@savion.huji.ac.il או hishtalmuyot@savion.huji.ac.il 
  2. למעוניינים להירשם לקבוצה בערבית-
      נא לפנות לאמג'ד שוגרי, מנחה ורכז הקורס, טלפון: 054-7214079,                                                                   כתובת מייל: amjed.shoughry@mail.huji.ac.il

   למסיימים בהצלחה העומדים בתנאי הקורס תינתן תעודת סיום קורס מטעם בית הספר לחינוך ע"ש שלמה (סימור) פוקס - האוניברסיטה העברית, הר הצופים בירושלים