המחלקה לפיתוח מקצועי: טופס תשלום לתכניות פיתוח מקצועי ולימודי תעודה תש"פ - תשפ"א