פיתוח מקצועי לעובדי הוראה

במסגרת היחידה העוסקת ב"פיתוח מקצועי של עובדי הוראה", אנו מטפלים באוכלוסיות שונות של עובדי הוראה ותיקים ובכירים במערכת החינוך, אשר נדרשים ללמידה מתמשכת לאורך חייהם המקצועיים:

  • עובדי הוראה הנדרשים ללמידה ולפיתוח מקצועי רציף, לצורך קידום מקצועי לדרגות הגבוהות (7-9) במסגרת רפורמת "אופק חדש"
  • הכשרת בעלי תפקידים בתיכון, במסגרת "עוז לתמורה" (מחנכים/רכזי שכבה/רכזי מקצוע/ ועוד)
  • פתוח מקצועי לסגני מנהלים
  • פיתוח מקצועי ל"דרגות הגבוהות" ולבעלי תפקידים בתיכון- בשפה הערבית
  • הרחבת הסמכה להוראת מתמטיקה ל-5 יחידות לימוד (בשת"פ עם המכון למתמטיקה של האוניברסיטה העברית)
  • פיתוח מקצועי של יועצים חינוכיים
  • הסמכה להוראת מחוננים ומצטיינים ועוד