המרכז לחקר הכשרת ולמידת מורים

ברוכים הבאים למרכז לחקר ידע מורים והתפתחותם המקצועית.

המרכז לחקר ידע מורים והתפתחותם המקצועית עוסק בסוגיות מהותיות בלמידה והכשרה של מורים. מרכז המחקר מתמקד באתגרים הייחודיים של הכשרת מורי על יסודי ובפרט בהקשר לכישורים הנדרשים למאה ה-21.

המרכז מהווה מוקד מרכזי ללמידה של גורמים מובילים בהכשרות מורים בארץ ויוזם, מעודד ותומך במחקרים שונים בתוך האוניברסיטה העברית בירושלים ומחוצה לה.

קול קורא למלגת פוסט-דוקטורט

המרכז לחקר הכשרת ולמידת מורים של בית הספר לחינוך ע"ש שלמה (סימור) פוקס באוניברסיטה העברית בירושלים מזמין חוקרות וחוקרים בעלי תואר דוקטור להגיש מועמדות למלגת פוסט-דוקטורט. מועד אחרון להגשת מועמדות: 1.6.2022. כל הפרטים נמצאים בקול קורא זה.

כנס של המרכז לחקר הכשרת ולמידת מורים

הכנס "איך זה נראה ולאן זה הולך? התבוננות בתהליכי שינוי בהכשרת מורים" נערך בבית מאיירסדורף ב-22 ו-23 במאי 2022. בכנס הוצגו תוצאותיו של פרויקט מחקר רחב היקף שהובילו פרופ' ענת זוהר ורכזת המחקר מאיה רזניק. במשך חמש שנים פרויקט מחקר זה בחן סדרה של שינויים במסגרת רפורמה שנעשתה בתהליך הכשרת המורים באוניברסיטה העברית. בכנס הושם זרקור על תהליכי שינוי רבים ומעמיקים אשר נטוו ויושמו במחלקה, ומהמחקרים על שינויים אלו עלו סוגיות ושאלות עקרוניות ופרקטיות לגבי הכשרות מורים בכלל. חמישה עשר חוקרים שונים הציגו בכנס, וביניהם פרופ' סם ווינברג מאוניברסיטת סטנפורד ופרופ' שרון פיימן-נמסר מאוניברסיטת ברנדייס. הכנס כלל שלל הרצאות וסדנאות שבחנו סוגיות מרכזיות בהכשרת מורים מזוויות שונות. ההשתתפות הפעילה של באי הכנס תרמה רבות לקידום הפרויקט שהוצג. הכנס אורגן על ידי ה"מרכז לחקר למידת והכשרת מורים" של בית הספר לחינוך על שם שלמה (סימור פוקס) באוניברסיטה העברית והשתתפו בו מעל 120 מוזמנים ממספר רב של אוניברסיטאות ומכללות. בעתיד הנראה לעין צפוי להתפרסם ספר שיסכם את ממצאי הפרויקט המחקרי שהוצג בכנס.

תכנית הכנס נמצאת בקישור זה.

תמונות שצולמו בכנס ניתן לראות כאן.