המרכז לחקר ידע מורים והתפתחותם המקצועית

ברוכים הבאים למרכז לחקר ידע מורים והתפתחותם המקצועית.

המרכז לחקר ידע מורים והתפתחותם המקצועית עוסק בסוגיות מהותיות בלמידה והכשרה של מורים. מרכז המחקר מתמקד באתגרים הייחודיים של הכשרת מורי על יסודי ובפרט בהקשר לכישורים הנדרשים למאה ה-21.

המרכז מהווה מוקד מרכזי ללמידה של גורמים מובילים בהכשרות מורים בארץ ויוזם, מעודד ותומך במחקרים שונים בתוך האוניברסיטה העברית בירושלים ומחוצה לה.