פוסט-דוקטורט - Post-Doc

postdoc_small

 

Information in English can be found here

מידע כללי

פוסט-דוקטורט הוא הצעד הבא בקריירה האקדמית לאחר קבלת הדוקטורט. פוסט-דוקטורט הוא תפקיד זמני המאפשר להמשיך את ההכשרה כחוקר ולרכוש מיומנויות וניסיון שיכינו את החוקר להמשך הקריירה האקדמית. פוסט-דוקטורנט הוא חוקר שעובד תחת פיקוחו של איש סגל בכיר בעת ביצוע מחקר, אם על פרויקט מוגדר מראש או על פרויקט מעוצב על ידם.

תנאים

רשאים להירשם לראשונה להשתלמות פוסט-דוקטורלית בעלי תואר דוקטור (PhD) לא יאוחר מ-5 שנים לאחר אישור תואר הדוקטור. 

משך תקופת הפוסט-דוקטורט אינו חורג מ-4 שנים. לא ניתן להירשם כפוסט-דוקטורנט לאחר 4 שנים של שהייה במעמד זה, אלא באישור חריג מטעם הנהלת האוניברסיטה.

פוסט-דוקטורנטים שהרשמתם מתחדשת לשנת לימודים נוספת, מחויבים למלא ולהגיש את טופס הרישום לפוסט-דוקטורט לכל שנת השתלמות לפוסט-דוקטורט מחדש.

הרשמה

על מנת להירשם לפוסט-דוקטורט במערכת האוניברסיטה אנו מבקשים לקבל את המסמכים הבאים:

  • מכתב ההזמנה מטעם ראש ביה"ס לחינוך להזמנתו לשהות כפוסט דוקטורנט בביה"ס לחינוך
  • העתק מאישור קבלת הדוקטורט (שעל פיו לא עברו יותר מחמש שנים מקבלת אישור הדוקטורט)
  • טופס הרישום לפוסט-דוקטורט, חתום על ידי המועמד לפוסט-דוקטורנט וחשב ביה"ס לחינוך, ילנה רטנר.

את המסמכים יש להעביר לנועה ביבי-סולשטיין.

פוסט-דוקטורנטים שהרשמתם מתחדשת לשנת לימודים נוספת, מחויבים למלא ולהגיש את טופס הרישום לפוסט-דוקטורט לכל שנת השתלמות לפוסט-דוקטורט מחדש. יש להגיש את טופס הרישום לפוסט-דוקטורט לשנת לימודים נוספת לנועה ביבי-סולשטיין.

שירותי המעטפת הניתנים על ידי משרד לחיים סטודנטיאליים

במסגרת לימודיהם באוניברסיטה העברית בירושלים סטודנטים בינלאומיים זכאים לשירותי המעטפת הניתנים על ידי משרד לחיים סטודנטיאליים (OSL) בבית הספר לתלמידים  מחו"ל ע"ש רוטברג. חבילת המעטפת נועדה לעזור לכם להסתגל לחיים בקמפוס, בירושלים ובישראל ולסייע לכם לנהל חיים מלאים ועצמאיים. היחידה לחיים סטודנטיאליים תספק תמיכה במהלך שהותכם באוניברסיטה העברית, מהשלבים הראשונים של ההגעה ועד העזיבה. מלבד שירותי תמיכה בנושאי בטחון, חירום וסיוע נפשי, היחידה מספקת טעימה מהתרבות והחברה הישראלית על ידי אירועים, טיולים ברחבי הארץ ופעילויות חינוכיות וחברתיות. קרא עוד...

מלגות

מאגר המלגות והפרסים
קרנות ומלגות בטיפול של המינהל האקדמי
תקנון מלגות פוסט-דוקטורליות