חדשות

כנס לכבוד פרישתו של פרופ' מנחם הירשמן

כנס לכבוד פרישתו של פרופ' מנחם הירשמן

27 מרץ, 2022

ביום שני 21 באפריל מרכז מלטון קיים כנס לכבודו של פרופ' מנחם הירשמן לרגל פרישתו לגמלאות. הכנס הביא ביחד קולגות, חברים ובני משפחה לשני מושבים מדעיים שנגעו לתחומי מחקר בהם עסק מנחם במשך הקריירה המחקרית שלו. הערב הסתיים בארוחת ערב חגיגית עם מוזיקה ודברי ברכה מחברים כאשר המילה האחרונה ניתנה לחתן השמחה בעצמו.

 

למועמדים/ות מצטיינים/ות בתחום חינוך יהודי

14 פברואר, 2022

קול קורא ללמועמדים/ות מצטיינים/ות בתחום חינוך יהודי

בית הספר לחינוך מבקש לאתר מועמדים/ות מצטיינים/ות לחצי משרה במסלול המקביל לבעלי תואר דוקטור Ph.D.

התפקיד כולל הוראה בתחום של החינוך היהודי ותפקידי ניהול אקדמי.

על המועמדים להוכיח מחויבות גבוהה לתחום של החינוך היהודי, ניסיון חינוכי, מצוינות בהוראה, כישורים במחקר ויכולת בניהול.

einstein-logo_blue

למועמדים/ות מצטיינים/ות בתחום חינוך יהודי

14 פברואר, 2022

קול קורא ללמועמדים/ות מצטיינים/ות בתחום חינוך יהודי

בית הספר לחינוך מבקש לאתר מועמדים/ות מצטיינים/ות לחצי משרה במסלול המקביל לבעלי תואר דוקטור Ph.D.

 

 

התפקיד כולל הוראה בתחום של החינוך היהודי ותפקידי ניהול אקדמי.

רשימת מצטייני הדיקן לתואר מוסמך בחינוך תשפ"א - סופית

רשימת מצטייני הדיקן לתואר מוסמך בחינוך תשפ"א - סופית

6 פברואר, 2022

בית הספר לחינוך שמח לפרסם את רשימת מצטייני הדיקן לתואר מוסמך בחינוך לשנת הלימודים תשפ"א.

רשימה זו הינה סופית ולא ניתן לערער עליה.

תלמידים אשר מופיעים ברשימת מצטייני הדיקן תשפ"א הסופית תירשם הצטיינות זו בתדפיס הציונים.