פרסומים

In Press
Kareev, Y., Avrahami, J., Goldzweig, A., Hadar, D., Klein S. Myopic reactivity in repeated choice: The case of competing with others for a scarce, unevenly distributed resource. Journal of Experimental Psychology: General. In Press.
Avrahami, J., Ezer, A., Güth, W., Kardosh, N., Kareev, Y., Zak U. To be the tail of the lions or the head of the foxes?. Journal of Behavioral Decision Making. In Press.
Fiedler, K., Schott, M., Kareev, Y., Avrahami, J., Ackerman, R., Goldsmith, M., Mario Ferreira, A. M., Newell, B., Pantazi M. Metacognitive myopia in change detection: A collective approach to overcome a persistent anomaly. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition. In Press.
Olivola, C. Y., Kim, Y., Merzel, A., Kareev, Y., Avrahami, J., Ritov Y. Cooperation and coordination across cultures and contexts: Individual, sociocultural, and contextual factors jointly influence decision making in the volunteer’s Dilemma game. Journal of Behavioral Decision Making. In Press.
Sabato, H., Kogut T. The Development of Children's Sharing Behavior: Recipients' and givers' characteristics. בתוך: Decety J The Social Mind -A Developmental Perspective. The Social Mind -A Developmental Perspective. ; In Press.
Tzemach U, Zohar A. How Ultra-Orthodox man write and academic paper. Dapim. In Press;((in Hebrew).
Zohar A. Connecting the Islands to a Continent. Magness. Jerusalem. In Press;((In Hebrew).
2019
צבר, בועז. "שני ממדים רדיקליים-הומניסטיים בקיומו של ביה"ס הציבורי". במעגלי החינוך. 2019.
רוזנק אבינועם. חינוך מול פילוסופיה: תשובה לאליעזר מלכיאל. דעות 88. 2019 :עמ' 47-50.
רוזנק אבינועם. "חינוך יהודי ברגעי מבחן: קריאת השכמה לבחינה מחדש של זהותנו". דעות 87 . 2019 :עמ' 5-10.
רוזנק אבינועם. "תורת אחדות ההפכים והתורה האותנטית: הלכה ציונית לאור משנות הרב קוק והרב ברקוביץ". בתוך: שטרן ידידיה הלכה ציונית: המשמעויות ההלכתיות של הריבונות היהודית. הלכה ציונית: המשמעויות ההלכתיות של הריבונות היהודית. המכון הישראלי לדמוקרטיה ; 2019. 'עמ. עמ' 598-566.
רוזנק אבינועם. "על הזיקה בין החוקר למושא מחקרו: תאוריה ופרקסיס". בתוך: עירשי רונית, שוורץ דב רוח חדשה בארמון התורה. רוח חדשה בארמון התורה. הוצאת אוניברסיטת בר אילן ; 2019. 'עמ. עמ' 66-41.
רוזנק אבינועם. "ציונות דתית כאתגר רוחני". בתוך: שלג יאיר ממשגיח הכשרות לנהג הקטר? הציונות הדתית והחברה הישראלית. ממשגיח הכשרות לנהג הקטר? הציונות הדתית והחברה הישראלית. המכון הישראלי לדמוקרטיה ; 2019. 'עמ. 546-521.
יונת בורנשטיין-, שלומית בן-משה, אולגה בס, מיכה וייס, רימון לביא, לימור מאירוביץ', קמפף-שרף אורלי. משולחנה של ועדת האתיקה: הסכמה מדעת בטיפול בהפרעות אכילה. פסיכואקטואליה רבעון הסתדרות הפסיכולוגים בישראל. 2019.
יונת בורנשטיין-, שלומית בן-משה, אולגה בס, מיכה וייס, רימון לביא, לימור מאירוביץ', קמפף-שרף אורלי. משולחנה של ועדת האתיקה: סוגיות מקצועיות-אתיות בהדרכה. פסיכואקטואליה רבעון הסתדרות הפסיכולוגים בישראל. 2019 :62 – 63.
Sabato, H., Kogut T. Feel good, do good? Subjective well-being and sharing behavior among children. Journal of Experimental Child Psychology. 2019;(177) :335-350.
Swidan, O., Prusak, N., Livny, A., Palatnik, A., Schwarz B. Fostering teachers’ understanding of progression of multiple groups towards the orchestration of conceptual learning. Unterrichtswissenschaft. 2019.
Palatnik, A., Koichu B. Flashes of creativity. For the Learning of Mathematics. 2019;(39(2) :8-13.
Mansur, M., Palatnik A. How do students use videos while doing their homework? . Research and Study in Mathematics Education. 2019;((in Hebrew) :50-59 .
Segal, R., Lehavi, Y., Merzel, A., Baram, A., Eylon B. Self-video-based discourse as a lever for developing pre-service Mathematical Knowledge for Teaching. The future of education, Florence (proceedings). 2019.