החלה ההרשמה ללימודים בבית הספר לחינוך לשנה"ל תשע"ט

ינואר 24, 2018
החלה ההרשמה ללימודים בבית הספר לחינוך

תאריכי הרשמה ללימודים בבית הספר לחינוך

תואר ראשון

ההרשמה החלה ותסתיים ביום ראשון 30.04.2018. הרשמה מאוחרת, על בסיס מקום פנוי תתקיים החל מתאריך 01.05.2018.
מידע נוסף נמצא באתר למתעניינים בלימודים באוניברסיטה העבריתובאתר של ביה"ס לחינוך - תואר ראשון.

תואר שני

ההרשמה החלה תסתיים בתאריך 31.07.2018 (או יותר בכפוף למספר המקומות הפנויים).

למעט:

פסיכולוגיה חינוכית ופסיכולוגיה קלינית של הילד סיום הרשמה בתאריך 18.02.2018.

הרישום למגמות הבאות יתקיים בין התאריכים: 01.03.2018 - 31.07.2018:

  • לימודים משולבים בחינוך
  • מנהל מדיניות ומנהיגות בחינוך
  • חינוך יהודי
  • חינוך מיוחד ולמידה והוראה

מידע נוסף נמצא באתר למתעניינים בלימודים באוניברסיטה העברית ובאתר של ביה"ס לחינוך - תואר שני.

דוקטורט

להגשת מועמדות למעוניינים להתחיל לימודיהם בסמסטר א' - עד 01.07 - מועמדים מחו"ל - עד 01.05.
להגשת מועמדות למעוניינים להתחיל לימודיהם בסמסטר ב' - עד 01.01 - מועמדים מחו"ל - עד 01.11.
מידע נוסף נמצא באתר של הרשות לתלמידי מחקר.

תעודת הוראה

ההרשמה החלה תסתיים בתאריך 30.06.2018. לאחר תאריך זה תתאפשר ההרשמה רק על בסיס מקום פנוי.
מידע נוסף נמצא באתר של המחלקה ללימודי הוראה.