מסלול לימודי השלמה לפסיכולוגיה חינוכית- בשיתוף שפ"י

מדינת ישראל - משרד החינוך
השירות הפסיכולוגי יעוצי - אגף פסיכולוגיה
המדרשה לפסיכולוגיה חינוכית

לימודי השלמה לפסיכולוגיה חינוכית - תשפ"ג, 2022/23 
ללומדי/מסיימי תואר שני בפסיכולוגיה במגמות לא ישומיות

החל מחודש ינואר 2015 יכולים להגיש מועמדות לעבודה בשירות פסיכולוגי חינוכי (שפ"ח) אך ורק מסיימי תואר שני בפסיכולוגיה ממגמות ישומיות מהארץ ומחו"ל, המוכרות על ידי המל"ג ומאפשרות רישום בפנקס הפסיכולוגים, זאת על פי תקנת משרד הפנים.

בבית הספר לחינוך, באוניברסיטה העברית בירושלים (ולעיתים בשלוחה נוספת בחיפה) נפתחת מדי שנה תכנית השלמה לפסיכולוגיה חינוכית.

זכאים להגיש מועמדות לתכנית:

מסיימי תואר שני או מי שסיים/ה את כל חובות השמיעה לתואר שני במגמות לא ישומיות בארץ, ומסיימי תואר שני במגמות לא ישומיות בחו"ל, אשר קיבלו אישור לרישום בפנקס הפסיכולוגים.

רשאים להגיש מועמדותם לתכנית רק אלו הזכאים לרישום בפנקס הפסיכולוגים, המעוניינים לעבוד בשדה הפסיכולוגיה החינוכית.

תנאי מקדים להצגת המועמדות לתכנית: פנייה לוועדה המקצועית לפסיכולוגיה חינוכית, להסדרת הסטטוס המקצועי.

לצורך כך, יש לפנות למייל : hitmahutpsy@moh.gov.il , בצירוף המסמכים הבאים:

תעודת סיום תואר שני (או סיום חובות שמיעה ללומדים בארץ), גיליונות ציוני תואר ראשון ושני, תיאור רשמי של תחומי העבודה המעשית שנעשתה על ידי המועמד/ת במרוצת התואר השני ותיאור ההדרכה שניתנה (מסמך של האוניברסיטה), תעודת רישום בפנקס הפסיכולוגים, למי שסיים את לימודיו בחו"ל.

לימודים בתכנית הנם תנאי סף להגשת מועמדות לעבודה בשירות פסיכולוגי חינוכי:

בוגרי התכנית יהיו רשאים לגשת למכרזים בשירותים הפסיכולוגיים החינוכיים ברשויות, לאחר שיעמדו בדרישות התכנית ויסיימו אותה בהצלחה.

לאחר סיום תכנית ההשלמה ותחילת עבודה בשפ"ח, שנת העבודה הראשונה בשפ"ח הינה שנת טרום-התמחות (בה חייבים כל בוגרי המגמות היישומיות פרט לפסיכולוגיה חינוכית ופסיכולוגיה קלינית של הילד), בסיומה ניתן להירשם להתמחות בפסיכולוגיה חינוכית.

התכנית כוללת:

יסודות בפסיכותרפיה, יסודות בפסיכודיאגנוסטיקה, מבוא לפסיכולוגיה חינוכית מערכתית והתנסות מעשית. הלימודים בתכנית מתקיימים בשפה העברית ועל כן נדרשת ידיעת השפה העברית ברמה המאפשרת למידה כאמור.

משך התוכנית

יומיים בשבוע במהלך שנת לימודים - יום לימודים תיאורטיים ויום התנסות מעשית, בליווי הדרכה בשירותים פסיכולוגיים חינוכיים נבחרים.

תנאי קבלה

המועמדים יעברו ראיון קבלה לתוכנית ויתבקשו להציג המלצות ומסמכים נוספים. מספר המקומות מוגבל.

מקום הלימודים

בית הספר לחינוך, באוניברסיטה העברית בירושלים וקבוצה נוספת בחיפה (בכפוף למספר המתקבלים).

תחילת הלימודים: אוקטובר 2022
מועד פתיחת הגשת מועמדות: מרץ 2022
מועד סיום הגשת מועמדות: 30/7/2022
עלות התכנית: 12,000 ₪
דמי טיפול והרשמה: 300 ₪

מספר המקומות מוגבל

בנושאי הרשמה ותשלום יש לפנות לטלי הראל במחלקה להשתלמויות ולפיתוח מקצועי של בית הספר לחינוך:

טלפון: 02-5882036/ 02-5880128
אי-מייל: talh@savion.huji.ac.il

לשאלות הבהרה מקצועיות בלבד יש לפנות לרכזת האקדמית של התכנית, גב' איה גיא למייל: ayaguy48@gmail.com 

לצורך תשלום דמי הגשת מועמדות ותשלומים נוספים, יש להכנס לקישור: טופס תשלום - שנת השלמה לפסיכולוגיה חינוכית