מסלול לימודי השלמה לפסיכולוגיה חינוכית- בשיתוף שפ"י

מדינת ישראל - משרד החינוך
השירות הפסיכולוגי ייעוצי - אגף פסיכולוגיה
המדרשה לפסיכולוגיה חינוכית

לימודי השלמה לפסיכולוגיה חינוכית - תש"פ, 2019/20 
ללומדי/מסיימי תואר שני בפסיכולוגיה במגמות לא יישומיות

החל מחודש ינואר 2015 יכולים להגיש מועמדות לעבודה בשירות פסיכולוגי חינוכי (שפ"ח) אך ורק מסיימי תואר שני בפסיכולוגיה ממגמות יישומיות מהארץ ומחו"ל, המוכרות על ידי המל"ג ומאפשרות רישום בפנקס הפסיכולוגים, זאת על פי תקנת משרד הפנים.

בבית הספר לחינוך, באוניברסיטה העברית בירושלים (ויתכן שבשלוחה נוספת) נפתחת מדי שנה תכנית השלמה לפסיכולוגיה חינוכית.

זכאים להגיש מועמדות לתכנית: מסיימי תואר שני או מי שסיים/ה את כל חובות השמיעה לתואר שני  במגמות לא יישומיות בארץ, ומסיימי תאר שני במגמות לא ישומיות בחו"ל,  אשר קיבלו אישור לרישום בפנקס הפסיכולוגים.

רשאים להגיש מועמדותם לתכנית רק זכאים  לרישום בפנקס הפסיכולוגים המעוניינים לעבוד בשדה הפסיכולוגיה החינוכית.

לימודים בתכנית הנם תנאי סף להגשת מועמדות לעבודה בשירות פסיכולוגי חינוכי: בוגרי התכנית יהיו רשאים לגשת למכרזים בשירותים הפסיכולוגיים החינוכיים ברשויות, לאחר שיעמדו בדרישות התכנית ויסיימו אותה בהצלחה.

לאחר סיום תכנית ההשלמה ותחילת עבודה בשפ"ח, שנת העבודה הראשונה בשפ"ח הינה שנת טרום - התמחות (בה חייבים כל בוגרי המגמות היישומיות פרט לפסיכולוגיה חינוכית ופסיכולוגיה קלינית של הילד), בסיומה ניתן להירשם להתמחות בפסיכולוגיה חינוכית.

התכנית כוללת

יסודות בפסיכותרפיה, יסודות בפסיכודיאגנוסטיקה, מבוא לפסיכולוגיה חינוכית מערכתית והתנסות מעשית. הלימודים בתכנית מתקיימים בשפה העברית ועל כן נדרשת ידיעת השפה העברית ברמה המאפשרת למידה כאמור.

משך התוכנית

יומיים בשבוע במהלך שנת לימודים - יום לימודים תיאורטיים ויום התנסות מעשית בליווי הדרכה בשירותים פסיכולוגיים חינוכיים נבחרים.

תנאי קבלה

המועמדים יעברו ראיון קבלה לתוכנית ויתבקשו להציג המלצות ומסמכים נוספים. מספר המקומות מוגבל.

מקום הלימודים

בית הספר לחינוך, באוניברסיטה העברית בירושלים. יתכן שתיפתח קבוצה נוספת בחיפה.

תחילת הלימודים: נובמבר 2019
מועד פתיחת הגשת מועמדות: 15/2/2019
מועד סיום הגשת מועמדות: 15/6/2019
עלות התכנית: 12,000 ₪
דמי טיפול והרשמה: 300 ₪

מספר המקומות מוגבל

בנושאי הרשמה ותשלום יש לפנות למחלקה להשתלמויות ולפיתוח מקצועי של בית הספר לחינוך:

טלפון: 02-5882036/ 02-5880128
אי-מייל: shirachaz@savion.huji.ac.il

לשאלות הבהרה מקצועיות בלבד יש לפנות למייל: ayaguy48@gmail.com 

לצורך תשלום דמי הגשת מועמדות ותשלומים נוספים, יש להכנס לקישורטופס תשלום - שנת השלמה לפסיכולוגיה חינוכית

טופסי הגשת מועמדות