מלגה למתקבלים ללימודי הוראה ולתואר שני בחינוך

scholarships

 

בית הספר לחינוך מעוניין לעודד את תלמידיו לשלב לימודי מוסמך עם לימודי הוראה במהלך התואר, על מנת לפתוח אפשרויות תעסוקה עתידיות ולתמוך בכך במערכת החינוך הישראלית. לפיכך, בית הספר לחינוך מציע מלגות שכר לימוד של 50% שכר לימוד בשנה א' לסטודנטים שירשמו ללימודי מוסמך בחינוך ובמקביל גם ללימודי תעודת הוראה. מספר המלגות מוגבל (לפי המגמות השונות), כל הקודם זוכה!
תנאי קבלת המלגה:

  1. המלגה מיועדת לסטודנטים שיתקבלו בשנה"ל תשפ"ג לתואר שני בחינוך של האוניברסיטה העברית בלבד, ובמקביל יתקבלו ללימודי הוראה באוניברסיטה העברית, בכל המקצועות הרלוונטיים ללימודי הוראה.
  2. המלגה מיועדת לסטודנטים שיתקבלו בשנה"ל תשפ"ג לתואר שני באחת המגמות הבאות: המגמה ללמידה והוראה, המגמה לחינוך מיוחד, המגמה ללקויות למידה, המגמה למינהל ומדיניות בחינוך, המגמה לייעוץ חינוכי, המגמה לחינוך יהודי, המגמה ללימודים משולבים בחינוך.
  3. המלגה מיועדת לכל מי שיתקבלו בשנה"ל תשפ"ג ללימודי הוראה לפי הקריטריונים של ביה"ס לחינוך ויעמדו בדרישות הקבלה, ובהתאם למגבלה של מספר המלגות שיחולקו. המלגות יחולקו בשיטת "כל הקודם זוכה" לפי התאריך בו אושרה קבלתם במערכת הרישום. 
  4. מי שימצאו מתאימים לקבלת המלגה יקבלו דרישות תשלום ויתבקשו לשלם את התשלום הראשון כרגיל. לאחר תחילת שנת הלימודים, כאשר תעודכן רשימת הזכאים למלגה, תופחת יתרת חוב שכ"ל שלהם בהתאם לגובה המלגה.
  5. כל הסטודנטים שיהיו זכאים למלגה יקבלו את המלגה במהלך שנת הלימודים תשפ"ג.
  6. סטודנט שיזכה לקבל את המלגה אך לא ימשיך בלימודיו בתעודת הוראה ו/או בלימודי מוסמך בחינוך מסיבה כלשהי (פרישה מלימודים / ביטול לימודים / הפסקת לימודים) יצטרך להחזיר את סכום המלגה ולשלם עבור הלימודים שלמד לפי הכללים הנהוגים לכל סטודנט רגיל שמבטל לימודים או שלימודיו מופסקים. עיכוב בהסדרת התשלום / החזר המלגה עלול לעכב את סגירת התואר.

לפרטים נוספים על הלימודים וההרשמה ניתן לפנות לטללית גנץ (תואר שני בחינוך) ולמרים אלעזרה (תעודת הוראה).