לימודי ניתוח התנהגות יישומי - ABA

התכנית ללימודי ניתוח התנהגות יישומי (ABA)
(Applied Behavior Analysis) 
תשע"ט - תש"פ (2018-2020) - מחזור ד'

רקע

ניתוח התנהגות יישומי מהווה גישה מדעית מובילה כיום בעולם לטיפול במגוון של קשיים בתחומים של קשב וריכוז, אוטיזם והפרעות התפתחותיות נוספות. מקצוע זה תופס תאוצה בארץ ובעולם, וניתן למצוא מנתחי התנהגות רבים אשר פועלים בארץ במגוון מסגרות. במסגרת תוכנית הלימודים של בית הספר לחינוך באוניברסיטה העברית בירושלים, אנו שמים דגש על התנהלות מקצועית ואתית ברמה הגבוהה ביותר, על מנת לאפשר למשתתפים לסיים את הלימודים כמנתחי התנהגות מובילים בארץ.
ניתוח התנהגות יישומי מהווה גישה אשר צמחה מתוך תחום המחקר המדעי של התנהגות ועקרונות הלמידה. הנחת היסוד של ניתוח התנהגות יישומי הינה, שהתנהגות האדם מושפעת על ידי אירועים שהתרחשו בעבר ובהווה, בשילוב השפעתם של גורמים אורגניים ופיזיולוגיים של האדם.
ניתוח התנהגות יישומי מורכב מהערכה, תכנון, ויישום של שינויים והתאמות בסביבה על מנת לייצר שינויים בעלי משמעות חברתית. הגישה כוללת תהליכים של תצפית ישירה, מדידה והערכה תפקודית על מנת להבין את ההקשרים בין התנהגות לסביבה.
מנתחי התנהגות פועלים במגוון של מסגרות כגון בתי ספר וגנים, מעונות יום, מרכזי דיור ותעסוקה וכן אצל משפחות באופן פרטי.
מכיוון, שמדובר בתחום אשר מתייחס להתנהגות ולתהליכי למידה, ניתוח התנהגות יישומי הינה גישה יעילה להתמודדות וטיפול במגוון רחב של אוכלוסיות, אשר כוללות בין היתר ילדים ובוגרים עם לקויות התפתחותיות, אוטיזם, קשיי התנהגות ועוד.

מטרות

 • הכשרה של אנשי מקצוע לעבוד כמנתחי התנהגות מוסמכים בסביבות חינוכיות וטיפוליות מגוונות
 • הכנת בוגרי התכנית למבחני ההסמכה הבינלאומיים- הלימודים מבוססים על רשימת המטלות והדרישות המעודכנת של ארגון ההסמכה הבינלאומי (Behavior Analysis Certification Board- BACB)
 • הקניית ידע עיוני ומעשי והתמקדות בתיאוריות ותהליכים של ניתוח התנהגות יישומי
 • יצירת עתודת מנתחי התנהגות יישומיים, שהנם  חלק מהקהילה המקצועית הבינלאומית הענפה של התחום

תכנים עיקריים ונושאים נלמדים - עיקרי התכנית

התוכנית מורכבת מקורסי חובה על פי דרישות ארגון ההסמכה הבינלאומי וכן, קורסים נוספים להתמקצעות בתחומים שונים. בין הנושאים שילמדו:
תיאוריות ויישומים של תהליכי למידה התנהגותיים, הנחיית תוכניות להתמודדות עם קשיי התנהגות, התערבויות התנהגויות לילדים ובוגרים עם אוטיזם, אתיקה והתנהלות מקצועית ועוד.

קהל יעד

אנשי חינוך וטיפול,  אשר מעוניינים לעבוד כמנתחי התנהגות במגוון סביבות ואוכלוסיות חינוכיות, ציבוריות ופרטיות.

היקף התכנית (שעות לימודים ופרקטיקום)

התוכנית כוללת שנתיים של לימודים עיוניים ומעשיים בהיקף של כ- 330  שעות אקדמיות ובנוסף – התנסות מעשית בעבודה טיפולית/פרקטיקום (באופנים שונים) בהיקף של 500-750 שעות, על פי דרישות ארגון ההסמכה הבינלאומי.

שנה א'

בשנה הראשונה המשתתפים ילמדו את התיאוריות והתהליכים הבסיסיים והמתקדמים של ניתוח התנהגות, אתיקה בסיסית, שיטות מחקר ולמידה של התנהגויות חדשות.

שנה ב'

במהלך השנה השנייה המשתתפים יתמקדו בתהליכי הערכה של קשיי התנהגות, אתיקה, התנהלות מקצועית ושיטות מחקר מתקדמות וכן, קורסים הממוקדים ביישום של ניתוח התנהגות בתחומים שונים כגון: טיפול בתחום של אוטיזם והפרעות קשב וריכוז.

התנסות מעשית

התכנית כוללת התנסות מעשית בליווי הנחייה קבוצתית ופרטנית , הכוללת יישום הנלמד בסביבות שונות ומגוונות.

מועדי התכנית

התכנית תתקיים בבית הספר לחינוך, באוניברסיטה העברית , הר הצופים בירושלים, בימי ה' בשבוע, בין השעות 14:30-20:00. מועד פתיחה: אוקטובר 2018.

הגשת מועמדות והרשמה תתקיים בין התאריכים 20.03.2018-30.06.2018

 • יש למלא ולהעביר טופס הגשת מועמדות והרשמה לפקס: 02-5881191 או לדוא"ל: shanylevy@savion.huji.ac.il
 • יש לצרף גם קורות חיים, העתק מתעודת התואר הראשון/ השני ומכתב המלצה רלוונטי.
 • יש לשלם דמי הרשמה בסך של 300 ₪ בעת הגשת המועמדות באשראי (תשלום דמי ההרשמה מהווה תנאי לזימון לראיון הקבלה).  

תנאי קבלה

 • בעלי תואר ראשון, ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג ( רצוי רקע בעבודה חינוכית , מדעי החברה, מדעי ההתנהגות, עבודה סוציאלית פסיכולוגיה ותחומי הטיפול השונים)
 • בעלי תואר שני בתחומים הבאים: חינוך,חינוך מיוחד, ייעוץ חינוכי, הוראה,פסיכולוגיה
 • בעלי תואר שני בתחומים אחרים יתקבלו רק לאחר בחינה ואישור על ידי מובילי התוכנית
 • מעבר של ראיון אישי
 • נדרשת שליטה בשפה האנגלית

שכר לימוד ועלויות נוספות

עלות התכנית כולה: 21,000 ₪ (10,500 ₪ לכל שנת לימוד) + 300 ₪ דמי הרשמה וטיפול + 250 ₪ לספר הלימוד חובה (שיירכש במרוכז על ידי בית הספר לחינוך). 
לעובד הוראה בשנת שבתון: 6 ש"ש מקרן ההשתלמות והשלמת היתרה, בכפוף לנוהלי ולאישור הקרן. התשלום המלא יבוצע מול האוניברסיטה העברית עם ההרשמה. את החלק הממומן על ידי קרנות ההשתלמות יקבל הנרשם ישירות לחשבונו מקרן ההשתלמות, על פי תנאיה.
עלויות נוספות: שימוש בחניון האוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים - 80 ₪ לכל השנה. המעוניינים לחנות בקמפוס נדרשים להסדיר זאת טרם פתיחת התכנית ו/או בתחילת שנת הלימוד השנייה.

נהלי תשלום:

המתקבלים לתכנית יסדירו את תשלום שכר הלימוד באופן הבא:
שכר הלימוד לשנה הראשונה (תשע"ט):

 • התשלום עבור מקדמת שכר לימוד בסך 3,500 ₪ יוסדר לכל המאוחר עד לתאריך ה- 01.08.2018 ולכל המאוחר בתוך 14 יום (מיום ההודעה על הקבלה לתכנית) למתקבלים לאחר מועד זה.
 • התשלום עבור: יתרת שכר הלימוד, בסך 7,000 ₪ +  ספר הלימוד, בסך 250 ₪, יוסדר לכל המאוחר עד לתאריך 15.09.2018.  

שכר הלימוד לשנה השנייה (תש"פ):

 • התשלום עבור מקדמת שכר לימוד בסך 3,500 ₪ יוסדר לכל המאוחר עד לתאריך 01.08.2019. 
 • התשלום עבור יתרת שכר הלימוד, בסך 7,000 ₪ יוסדר לכל המאוחר עד לתאריך 15.09.2019.

אמצעי תשלום:
ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי (בפריסת תשלומים ללא ריבית והצמדה, כמפורט בטופס התשלום, ע"פ תנאי חברת האשראי) או באמצעות שוברים דיגיטליים בבנק הדואר, על פי התאריכים והסכומים שפורטו לעיל. 
ייתכן שהמתקבלים לתכנית יצטרכו לבצע את התשלומים הנ"ל באמצעות ממשק דיגיטלי מקוון, הנמצא בפיתוח בתקופה זו, דרך אתר האינטרנט של המחלקה. 

נהלי ביטול:

 • במקרה של ביטול התכנית על ידי בית הספר לחינוך יוחזר מלא שכר הלימוד, כולל דמי הרשמה וטיפול. 
 • דמי ההרשמה והטיפול אינם מוחזרים במקרה של אי קבלה לתכנית.
 • במקרה של ביטול ההרשמה בכתב למזכירות המחלקה, עד לתאריך 01.08.2018 יוחזר מלא שכר הלימוד, למעט דמי ההרשמה והטיפול. 
 • במקרה של ביטול ההרשמה בכתב למזכירות המחלקה בין התאריכים 02.08.2018-15.09.2018 יחויב המבטל, בנוסף לדמי ההרשמה והטיפול, בעלות המקדמה בסך 3,500 ₪ (בהתאם למפורט בטופס הגשת המועמדות).
 • במקרה של ביטול ההרשמה בכתב למזכירות המחלקה בין התאריכים 16.09.2018-18.01.2019 יחויב המבטל, בנוסף לדמי ההרשמה והטיפול, בסך של 5,500 ₪ (50% משכר הלימוד + עלות הספר).
 • במקרה של ביטול ההרשמה או הפסקת לימודים מתאריך 19.01.2019 ואילך לא יוחזר שכר הלימוד ולא דמי ההרשמה והטיפול. 

דרישות התכנית- מחויבות הסטודנט ומטלות

המשתתפים בתוכנית מחויבים לדרישות של הקורסים השונים ומצופים להתנהלות מקצועית ברמה הגבוהה ביותר. חובות הסטודנט כוללות נוכחות בשיעורים, הגשת מטלות וביצוע משימות על פי הנדרש מצד המרצים השונים של התכנית.
הסטודנטים מתבקשים לבצע עבודה מעשית. במסגרת התנסות זו (פרקטיקום) הסטודנטים מחויבים לבצע בין 10-30 שעות שבועיות אשר קשורות לתוכנית. שעות אלו כוללות הגעה לסביבת עבודה שבה הם מתנסים בניתוח התנהגות, קריאת חומרים, עבודה באתר התכנית ועוד וכן, מקבלים הנחייה על הפרקטיקום ממנתח התנהגות מוסמך.
על מנת לסיים את ההתנסות המעשית על הסטודנטים יהיה לצבור את השעות הבאות:

בעלי תואר ראשון: 500 שעות

בעלי תואר שני: 750 שעות

לא ניתן לסיים את תוכנית הלימודים ללא ביצוע ועמידה בתנאים של ההתנסות המעשית

צוות ההוראה

בראש התכנית- עומד פרופ' תום גומפל, המגמה לחינוך מיוחד של בית הספר לחינוך  ומומחה לתחום ההתנהגותי.
רכז התכנית ומרצה בכיר - אייל כהן, MA, BCBA- מנתח התנהגות מוסמך.
צוות ההוראה- מנתחי התנהגות מוסמכים מובילים בתחומם ומרצים מובילים מסגל בית הספר לחינוך, באוניברסיטה העברית בירושלים

תעודה

לעומדים בהצלחה בדרישות התכנית, תינתן תעודה מטעם בית הספר לחינוך, באוניברסיטה העברית בירושלים. לעומדים בהצלחה במבחני ההסמכה, תינתן גם תעודה מטעם האגודה הבינלאומית למנתחי התנהגות BACB.

גמולים לעובדי הוראה ושנת שבתון

ההכרה לגמול השתלמות , פיתוח מקצועי ב"אופק חדש" וכן, מימון קרנות ההשתלמות- בהתאם להנחיות משרד החינוך. על עובד ההוראה המתקבל לתכנית להסדיר את הגמולים על בסיס אישי מול משרד החינוך. על עובדי הוראה בשבתון להסדיר את התשלום לאוניברסיטה העברית ולדאוג לקבלת החזר של כספי השבתון מקרנות ההשתלמות.

הערות

 • פתיחת התכנית מותנית במספר הנרשמים
 • מספר המקומות מוגבל. ההרשמה בתוקף, עד להשלמת מכסת המשתתפים בתכנית
 • התכנית נתונה לשינויים
 • המשתלמים ידרשו לרכוש חומרי למידה על פי בקשת התוכנית

טופס הגשת מועמדות - התכנית ללימודי ניתוח התנהגות יישומי - תשע"ט