אירועים עתידיים

מפגש פתיחת שנה של המרצים והמדריכים הפדגוגיים של המחלקה ללימודי הוראה