סמינר מחלקתי מחד גיסא.. ומאידך גיסא..

תאריך: 
ד', 06/12/2017 - 14:30 עד 16:00

הנכן/ם מוזמנות/ים לקחת חלק במפגש של הסמינר המחלקתי של בית הספר לחינוך ע"ש שלמה (סימור) פוקס, באוניברסיטה העברית בירושלים.

הסמינר יתקיים ביום ד', 6/12/2017, בין 14:30 - 16:00 בחדר 459 בית הספר לחינוך ע"ש שלמה (סימור) פוקס, הר הצופים. 

בסמינר הקרוב נארח את:

ד"ר איתי אשר, ממונה ניסויים ומחקרים חינוכיים, מ"מ המדען הראשי, לשכת המדען הראשי, משרד החינוך

רנה אוסיזון, מרכזת בכירה (בקרה ומעקב), אחראית לנושא איסוף מידע במוסדות חינוך, לשכת המדען הרשאי, משרד החינוך 

נושא המפגש: לשכת המדען הראשי: בדרך אל הרלוונטיות. 

מגיבה: פרופסור ענת זוהר, בית הספר לחינוך ע"ש שלמה (סימור) פוקס, האוניברסיטה העברית בירושלים.    

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל ד"ר אביב כהן