מפגש למתעניינים בתואר מוסמך בפסיכולוגיה חינוכית וקלינית של הילד