טופס רישום ותשלום באשראי- תכנית ההתמקצעות בהוראת מחוננים ומצטיינים