המגמה לפסיכולוגיה חינוכית ופסיכולוגיה קלינית של הילד

המגמה לפסיכולוגיה חינוכית ופסיכולוגיה קלינית של הילד משותפת לבית הספר לחינוך ולמחלקה לפסיכולוגיה, וייחודה הוא בשילוב בין התחום הקליני לתחום הפסיכולוגיה החינוכית. המגמה רואה את העבודה עם הילד והמתבגר כעוסקת לא רק באינדיבידואל אלא גם בהקשר המערכתי, בדגש על המשפחה והמערכת החינוכית. לפיכך, ההכשרה מאופיינת לפיכך בגישה אינטגרטיבית הכוללת עבודה עם הורים ומשפחות, הבנה של מערכת החינוך ושילוב מסגרות נוספות שעשויות לסייע בהתערבות. המגמה רואה חשיבות רבה בלימוד גישות טיפוליות שונות ושמה דגש רב על שילובן של שיטות הערכה וטיפול מבוססות מחקר.