ברכות חמות לססקיה דה-האן על סיום תכנית הכשרת עתודה ניהולית

יולי 24, 2018
course_2018
ברכות חמות לססקיה דה-האן שסיימה בהצלחה את תכנית הכשרת עתודה ניהולית תשע"ח 2018 של האוניברסיטה העברית