רשימת מצטייני דיקן בית הספר לחינוך תשע"ט לתואר מוסמך - טיוטה

דצמבר 5, 2019
רשימת מצטייני דיקן בית הספר לחינוך תשע"ט לתואר מוסמך - טיוטה

בית הספר לחינוך שמח לפרסם טיוטה של רשימת מצטייני הדיקן לתואר מוסמך בחינוך לשנת הלימודים תשע"ט.

סטודנטים אשר יופיעו ברשימת הדיקן הסופית תרשם הצטיינות זו בתדפיס הציונים.

טיוטת הרשימה מורכבת ממספרי ת.ז. בסדר עולה.

סטודנטים שנכנסו לרשימת הטיוטה הם אלה אשר למדו בשנת תשע"ח לפחות 40% מהיקף הלימודים הדרוש לתואר (27% בתכנית תלת שנתית) ואשר הצטיינו בלימודיהם וקיבלו ציון של 90 ומעלה. הרשימה שהתקבלה מהיחידה למערכות לימודים מתייחסת למידע נכון לתאריך 17.11.2019.

רשימת הטיוטה של בית הספר לחינוך לשנה זו כוללת את הסטודנטים שדורגו במקומות הראשונים ובהתאם לכך ציון הסף הוא 95.00.

לתשומת לבכם:

  • סטודנטים לתואר מוסמך בחוג לחינוך מופיעים ברשימת הדיקן של ביה"ס לחינוך בלבד ולא ברשימת הדיקן של הפקולטה למדעי הרוח.
  • סטודנטים הלומדים לתעודת הוראה במקביל לתואר מוסמך בחינוך, ציון הממוצע שנקבע הוא על סמך היקף הנקודות ללימודים לתואר מוסמך בלבד.

סטודנטים נבחרים מרשימה מדורגת זו יהיו זכאים לפרס (בהתאם להחלטת הדיקן והרקטור).

סטודנטים אשר מעוניינים לערער מתבקשים לעשות זאת עד לתאריך 11.12.2019 בשעה 08:00 בבוקר. לאחר תאריך זה לא יתקבלו פניות נוספות.

את הערעורים יש לשלוח בדוא"ל לססקייה דה-האן בכתובת saskiad@savion.huji.ac.il.

חשוב לציין כי רשימה זו היא רשימה זמנית בלבד ועשויה להשתנות.

מומלץ לקרוא את קובץ הנהלים הרלוונטי בתקנון האוניברסיטה (פרק 16 תלמידים מצטיינים)